۱۳۹۳-۰۳-۲۳

توضیحی پیرامون واژه سایمنتولوژی (Psymentology)

توضیحی پیرامون واژه سایمنتولوژی (Psymentology)

"Psymentology " واژه ای جدید برای معرفی و ارایه ی دانشی (نظریه ای) نوین در حوزه روان پزشکی و روان شناسی است. این رشته که توسط استاد محمدعلی طاهری پایه گذاری شده است با دیدی فراکل نگر به بررسی ذهن و روان انسان می پردازد.

از آنجا که خلق واژه های جدید همواره به ویژه در جوامع علمی چالشهایی را به همراه داشته است، این واژه از نظر معنا و ریشه و نیز ساختار، از دیدگاه زبان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد:

Psymentology از سه morpheme یا واج تشکیل شده است: o)logy / ment / Psy)

Psy - برگرفته از Psych یا Psyche یا Psycho است و واژه ای است یونانی.
Psych - کوتاه شده ی Psychology است و روان شناسی معنی می دهد، مانند:

دانشجوی رشته ی روان شناسی : - a Psych major
این واژه همچنین به جای Psychiatric به معنای روانی یا امور مربوط به روان پزشکی به کار می رود، مانند عبارت زیر:

بخش روانی (روانپزشکی) بیمارستان : -The hospital’s Psych ward
Psyche - به این معانی است: 1. روح و روان و اعصاب، 2. ذهنیت و ماهیت اصلی انسان که طرز فکر و رفتار او را کنترل می کند. همچنین Psyche از اساطیر یونان و تجسم کننده ی روح بوده است. ریشه ی این واژه، واژه ی یونانی:
Psukhe با معانی داده شده است:

[Origin: 1600-1700 Latin from Greek ‘Psukhe’: breath, life, soul, mind]
عموماً در حوزه روانشناسی Psyche به معنای روان به کار می رود و در واژه سایمنتولوژی نیز Psy به عنوان مخفف همین واژه به کار می رود.

Psycho - به معنای کسی است که ناگهان رفتار خشن و دیوانه واری از او سرزند؛ روانی و به صورت پیشوند در واژه هایی مانند روانکاو ( Psychoanalyst ) و روانکاوی (Psychoanalysis ) به کار می رود.

Ment - ریشه ی لاتین Mental است و به عبارتی واژه ی Mental از لاتین گرفته شده است. به معنای : mind
[Origin: 1400-1500 French-Late Latin ‘mentalis’ from Latin (stem ment) from mens; mind]
Mental به فارسی ذهنی، روانی معنی شده است و Mind به این معانی آمده است: 1. ذهن، 2. یاد و خاطره، 3. فکر و عقیده و نظر، 4. نیت، قصد، خواست، تصمیم، 5. عقل، عقل و شعور، 6. حواس، هوش و حواس، 7. افکار، توجه، 8. مغز متفکر.

در فرهنگ لغتی مانند Webster معانی بیشتری برای دو واژه ی Mental و Mind داده شده است. ریشه ی Mind در فرهنگ Webster یونانی شناخته شده است. Mind با واژه های زیر نیز مترادف است:
Mind: Intellect, Intelligence, Mentality, Brains, Wits, Sense Reason.

o)logy) - تلفظ دیگری از logy است. ریشه ی آن واژه ی یونانی Logos به معنای لغت است. logy به معانی زیر می باشد:
1. بیان کتبی یا شفاهی
2. داکترین یا نظریه، تئوری، علم
این واژه همچنین مطالعه و بررسی به ویژه موضوعی علمی معنا شده است.
[Origin: Middle English ‘Logie’ from old French, from Latin Logia, from Greek ‘Logos’:
word, speech]

منبع: ویژه نامه تخصصی سایمنتولوژی (1)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر