۱۳۹۳-۰۳-۲۳

دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(1)

 دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(1)

و فراکل نگری از جمله فرادرمانی در درمان بیماری های روانی

دید الهی به ماهیت انسان مضامین عمیقی برای شخصیت، درمان و تغییر دارد:

- تجربی بودن و استفاده از تحقیقات دقیق با استفاده از مفهوم وحدت در روش شناختی و استفاده از رویکردهای کیفی و پدیدار شناختی
- انتخاب، تلفیق و تلاش برای یکپارچه سازی رویکرد فرادرمانی با سایر رویکردها به صورت مکمل و متناسب با نیاز مراجعین و بیماران
- کمک به روان درمانگر تا هم در دنیای گسترده و هم در یک بافت خاص عمل کند.

نقش درمانگر(فرادرمانگر):
- پذیرفتن یک روش جهانی که برای مراجعان با زمینه های فرهنگی ومذهبی گوناگون مناسب است
- پذیرفتن یک روش درمانی فراکل نگری
- ایجاد یک اتحاد درمانی باز و امن و توجه به آگاهی مراجعین
- خدمت به خلق و آشنایی با عبادت عملی

منبع: ویژه نامه تخصصی سایمنتولوژی (1)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر