۱۳۹۳-۰۳-۲۶

هدف و انگیزه ما از خدمت به دیگران چیست؟

سوال (29): هدف و انگیزه ما از خدمت به دیگران چیست؟

پاسخ: ببینید، انگیزه اعمال چی بود؟ چرا مثلاً فرض کنید که ما به انسانیّت اعتقاد داریم، حالا هر مورد مثبتی را که شما مثال بزنید، می بینید به نوعی برای ما خودش مشق کمال است. افراد دیگری برای اعمال خودشان ، انگیزه های دیگری دارند، مثلاً در بیزینس ، یک بیزینس من با خیلی ها ارتباط دارد می گوئیم چرا، می گوید یک روزی به دردم می خورد، یک نفر را نیست که بگوید این برای کمال من بدرد می خورد، همه آنهایی را که دارد احترام می گذارد یا انتظار دارد مشتریش بشوند یا انتظار دارد یک جا کاری برایش انجام بدهند و یا . . . اما در این وادی اینطور نیست و انگیزه اعمال یک مساله است آن هم کمال است و مشق کمال ، الفبای کمال که نوشته می شود این در مورد من و شما موضوعش فرق می کند، ما باید مشکل یک نفر را حل کنیم تا تمرینی برای خودمان باشد که یک قدم برویم بالاتر ، مجبوریم منّت مردم را بکشیم، چون تضاد با مردم را خان آخر می دانیم، این هنر است که ما بتوانیم طرحی داشته باشیم که چه جوری یک سدّی را حتی اگر خیالی باشد چه جوری از این سد عبور بکنیم، چگونه تضادمان را با دیگران به حداقل برسانیم، این می تواند باب یک موضوع روانشناسی، جامعه شناسی و مردم شناسی باشد و یک شاخه ی تحقیقاتی دانشگاهی بشود که اصلاً جامعه شناس ها بیایند بررسی کنند ، جامعه شناس ها، روان شناس ها، همه دست به دست هم بدهند یک موضوعی را مطرح کنند، چگونه تضادمان را با دیگران کاهش بدهیم و این خودش می تواند علم الرفتار باشد، قدیم علم الرفتار می گفتند، حالا می گویند روانشناسی ، علم الرفتار یک بخش اش می تواند در کاهش تضاد با دیگران بکار برود و رویش تحقیقات بشود.
لذا برای ما حالا هر کسی از یک زاویه نگاه بکند برای خودش دستور العمل های خاص خودش را پیدا می کند، ما هم اجازه بدهید که از این زاویه نگاه بکنیم، از زاویه کمال نگاه بکنیم. یک شاخه از روان شناسی، روان شناسی کمال می آید آدم سالم را تعریف می کند، همه شاخه های روان شناسی آدم های روان نژند و آنرمال را تعریف می کند، یک شاخه اش می آید می گوید که آدم سالم چه مشخصه ای دارد، بگذارید از این زاویه هم یک شاخه ای بیاید از زاویه کمال رفتار با دیگران  را تعریف کند، کسی که از این زاویه برای دیگری کار انجام می دهد هیچوقت منّت گذار نیست، هیچوقت متوقع نیست، الان بیایند از او تشکر کنند چون او همه ی این کارها را می کند در وهله اول می گوید بخاطر خدا بعد می گوئیم خوب برای چی بخاطر خدا این کار را می کنی می بینید که بر می گردد به خودش ، بخاطر این که کمال به او تعلق بگیرد، لذا تمام این چیزها بهائی است که هر کسی باید پرداخت بکند، برای اینکه به کمال برسد، یک میلی متر، یک میکرون به کمال نزدیکتر بشود، نمی گوئیم حالا این را انجام بدهد در کمال است، نه هنوز خیلی فاصله داریم.

(دوره 5 جلسه 2 زنگ اول) CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر