۱۳۹۳-۰۳-۲۳

دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(3)

دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(3)

و فراکل نگری از جمله فرادرمانی در درمان بیماری های روانی

در این دیدگاه اگر بخواهیم سلامتی یا بیماری انسان را تعریف کنیم باید این کار را برحسب هنجار بودن سه بخش انجام دهیم. در این راستا، با فرض اینکه ناهنجاری ها هم شدت هستند، تاکید ابتدا بر بروی ناهنجاری های ذهن، دوم روان و سوم جسم خواهد بود. به این ترتیب انسان سالم کسی است که ناهنجاری شعور نداشته باشد و این بدان معنی
است که ذهن، روان و جسم وی هنجار باشند. هر ناهنجاری شعور می تواند خود را در یک، دو یا هر سه بخش ذهن، روان و جسم یک انسان خود را نشان می دهد.

کاربرد های این تئوری در روانپزشکی و روان شناسی دست آوردهای جدید زیادی ارائه می کند که برخی از آنها عبارتند از:

- دیدگاهی جدید درروان شناسی و روانپزشکی و تفکری نوین در فرانگری بالینی در درمان اختلالات روانی
- ارائه تئوری جدید در زمینه هوش، ذهن و روان
- تعریفی نو از (استعداد ابتلاء) به بیماری و تعریف تازه ای از (قدرت بیماری زایی) یک ویروس غیرارگانیک
- ارائه طبقه بندی جدیدی از بیماری ها و اختلالات روانی بر اساس منشاء و علت بروز اختلالات
- تعریف جدید از (سلامتی) و (بیماری) و تعریفی مستدل از ذهن، روان و بهداشت روان
- تعریفی نوین و بدون عارضه برای مداوای اختلالات روانی و معرفی یک رواندرمانی جدید
- یافتن تنه مشترک شاخه های معنویت،عرفان، فلسفه، روان پزشکی و روان شناسی در درمان اختلالات روانی

منبع: ویژه نامه تخصصی سایمنتولوژی (1)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر