۱۳۹۳-۰۳-۲۲

تشعشع منفي = سقوط !

تشعشع منفي = سقوط !

... يک انسان متعالي را در نظر بگيريد، رسيده به طبقه صدم، مثلاً فرض محال، اينها طبقه نيست، اين جوري نيست، ولي فرض کنيد فيزيکال به طبقه صدم رسيده،

بعد شما مي‌بينيد دارد تشعشع منفي مي‌دهد، فوري مي‌گويند:
«زود بيا پايين، زود بيا پايين از آن بالا، زود بيا پايين، جايت همين پايين بهتر بود!»

چرا؟
چون جايگاهش آنجا نيست !

دوره 2استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر