۱۳۹۳-۰۳-۲۷

جايگاه شيطان از ديدگاه عرفان حلقه در كتاب عرفان كيهاني

جايگاه شيطان از ديدگاه عرفان حلقه در كتاب عرفان كيهاني


 مبحث مربوط به شيطان در كتاب عرفان كيهاني:
اصل
در برخورد انديشه‌ها و در جريان عمل، كارايي و بهتر بودن افراد مشخص مي‌گردد. بنابراين، هر كس كه بگويد من بهتر هستم، دليل بر خامي و شيطاني بودن او است. (اصل اَنَا خَير مِنه ) (50)
(50) تا فضل و علم بيني، بي‌معرفت نشيني
يك نكته‌ات بگويم، خود را مبين كه رستي
(حافظ)
     در عرفان، خودشكني و ترك انانيّت و محو انيّت، هدفي اساسي است و هر چه انسان را خودبين سازد، زشت و مذموم است؛ خواه مال، جاه، علم يا نام و نشان باشد. پس هر عملي كه انسان را خودخواه و خودبين سازد، به جاي آن كه عامل رهايي باشد، سرمايه‌ي خسران و تباهي وي خواهد بود.


بخشي از مباحث مربوط به شيطان در كتاب موجودات غير ارگانيك:


استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر