۱۳۹۳-۰۳-۲۶

آیا تبلیغات هم در زُمّره نفوذ در دیگران است؟

سوال (10): آیا تبلیغات هم در زُمّره نفوذ در دیگران است؟

پاسخ: تبلیغات نه، تبلیغات کار زمینی است و شما نگاه می کنید، ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرید یا نگیرید. مساله نفوذ یعنی در شما نفوذ بکنند و القای فکر بشود و شما بدون اینکه خودتان بخواهید ، کاری را که دیگری بخواهد انجام بدهید یا فکرتان را بخوانند.

(دوره یک جلسه 4 زنگ اول)CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر