۱۳۹۴-۰۲-۱۰

اطلاعیه ی وکیل استاد محمد علی طاهری

اطلاعیه ی وکیل استاد محمد علی طاهری  آستانه برگزاری جلسه دوم دادگاه ایشان نهم اردیبهشت ماه ها
با توجه به مدت زمانی تقویم ایشان حبس انفرادی ها بودند، با محاسبه ی هر روز در انفرادی، معادل 10 زور حبس، گویی ایشان تا کنون 40 سال حبس را گذرانده اند ... علیزاده وکیل محمد علی طاهری: دلایلی مبنی بر افساد فی الارض در پرونده موکلم، محمد علی طاهری دیده نمی شود. این را سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی (حلقه) که از سال 90 به . جرم راه اندازی کلاس های عرفانی ها زندان اوین به سر می برد اعلام کرد أو گفت:
در سال 91 پرونده آقای طاهری به اتهام افساد فی الارض کیفرخواست خورد. قاضی پس از بررسی پرونده اعلام می کند که دلایلی مبنی بر افساد فی الارض نمی بینم و پرونده را به دادسرا بازمی گرداند. وکیل بنیانگذار عرفان حلقه توضیح داد: مباحث گسترده حقوقی مطرح شد و گفتند گروه کثیری از افراد تحت تاثیر آموزش های این موسسه منحرف شدند، اعلام شد که گروه کثیری را قبل از ورود به آموزشهای این موسسه و بعد از ورود بررسی کنید و ارایه بدهید که چطور افساد صورت گرفته است. پرونده به دادسرا رفت.دادسرا نیز گزارش داد که تحقق خواسته دادگاه مقدور نبوده و غیر ممکن است که افراد را قبل و بعد از اعتقاد اتشان بررسی کنیم.به این ترتیب پرونده با همان محتوی قبلی برگشته و هیچ چیزی به آن اضافه نشده است.وضعیت پرونده بنیانگذار عرفان حلقه علیزاده سپس شرح کوتاهی از وضعیت پرونده بنیانگذار عرفان حلقه طی سال های اخیر داد وگفت: سال 90 دادگاهی تشکیل شد که آقای طاهری در آن به پرداخت 10 میلیون تومان جزای بعد از حبس، 900 میلیون تومان رد مال، به دلیل دریافت شهریه که دادگاه آن را تحصیل مال نامشروع دانست، محکوم شد. در سال 91 پرونده آقای طاهری به اتهام افساد فی الارض کیفرخواست خورد. علیزاده در ادامه افزود: پیر عباسی قاضی پرونده اعمالی همچون برگزاری کلاس ها، دخالت در امر پزشکی و دریافت شهریه را تحت عنوان مجرمانه دیگر به موکلم تفهیم اتهام کردند، من اطلاعی ندارم آیا مجوزها در زمینه مسایل پزشکی به دادگاه قبلی ارایه شده است یا خیر. یک سری مباحث عرفانی نیز در کلاس ها مطرح شده است، قاضی پیر عباسی این موارد را توهین به مقدسات دانسته و برای توهین به مقدسات محمد علی طاهری را به 5 سال حبس محکوم کرد. پس از آن که وکالت آقای محمد علی طاهری را به عهده گرفتم، حدود یک ماه پیش با نامه ای که ازما شا الله احمد زاده قاضی دادگاه گرفتم به اوین رفته و با آقای طاهری دیدار کرده و بیش از یک ساعت صحبت کردیم.در همان دیدار به اطلاع ایشان رساندم به دلایل مختلف که می تواند گستردگی تفکر عرفان حلقه و یا تبلیغاتی برخی از بچه های خارج از کشور، باشد حساسیت مسوولان برانگیخته و پرونده امنیتی شده است.فعالیت های قانونی عرفان حلقه و برخوردهای غیر قانونی أو درباره فعالیت های کلاس های عرفان حلقه تاکید کرد که این کلاس ها با مجوز قانونی برگزار می شد و مستندات آن نیز موجود است. علیزاده اظهار داشت: اخیرا مستنداتی به دست ما رسیده که این گفته را تایید می کند، 8 آبان ماه سال 86 موسسه ای به نام موسسه خیریه بهشت یاس پنهان ثبت شد.فعالیت مجاز موسسه در 18 بند ذکر شده است. گر چه بنای موسسه آموزش عرفان کیهانی نبوده ولی جزءاهداف موسسه یک سری فعالیت هایی ذکر شده که در چارچوب این فعالیت ها موسسه به آموزش عرفان کیهانی مجوز داده است. او افزود: در آیین نامه انضباطی که برای مربیان واحدهای آموزشی تحت پوشش موسسه خیریه بهشت یاس پنهان تدوین کردند در بند 4 آیین نامه صراحتا عنوان می شود «مربی موظف به تدریس دقیق جزوات ارایه شده از طرف خیریه برای دوره های مختلف موسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی بوده و باید از طرح مباحث اضافی و خارج از موضوع دوره پرهیز نماید» .در بند 5 این آیین نامه نیز آمده است «مربیان خیریه از ورود به مباحث سیاسی اکیدا اجتناب کنند». علیزاده طباطبایی تصریح کرد: فعالیت مجموعه عرفان حلقه کاملا قانونی و با مجوز مقامات رسمی بوده است.سردار علیپور که آن زمان فرمانده امنیت تهران بوده، سردار جورکش و قاضی لهراسبی و بعضی از اعضای خانواده آنها این موسسه را تاسیس کردند، حضور کسانی که خود از مقامات امنیتی کشور بودند نشان می دهد، تمامی مسایل امنیتی در این موسسه رعایت شده است، و این طور نبوده که دست نامحرمی در کار باشد. او درباره آگاهی دادگاه از وجود مدارک قانونی گفت: این مدارک را در پرونده ویدا پیرزاده و سروش عازمی خواه مربیانی که در ارتباط با عرفان حلقه دستگیر شده بودند به دادگاه ارایه کردیم که هم برای نماینده دادستان وهم برای رییس دادگاه این مجوز تازگی داشت به خصوص که موسسین آن از مقامات امنیتی نیروی انتظامی بودند. وکیل محمد علی طاهری با اشاره به تجمع هواداران محمد علی طاهری مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب، اظهار داشت: عده ای مایلند این اتفاقات رخ دهد تا بتوانند با این افراد برخود کنند.حکم ارتداد أو ها خصوص حکم ارتداد برخی مراجع برای محمد علی طاهری گفت: نمی دانیم چگونه و چه چیزی را به علما ارایه کردند که حساسیت آنان را برانگیختند که حکم ارتداد بدهند، مسلما کتابهایی که مجوز می گیرند همواره موافق و مخالفانی دارد. متاسفانه در پرونده متن استفتا نیست ولی پاسخ استفتا هست. مشخص نیست که چه سوالی کردند که مراجع چنین جواب دادند. علیزاده طباطبایی افزود: آیت الله صافی، آیت الله علوی گرگانی و آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتاء که متن آن را نداریم و در پرونده نیست گفتند کسانی که چنین اعتقادی داشته باشند مرتد هستند بعضی هم گفتند اگر چنین اعتقادی داشته باشند و برآن اصرار بورزند و منکر ضروریات دین باشند مرتد هستند، در صورتی که آقای طاهری اصراری روی آموزه های خود که در کتابها منتشر شده ندارند و همواره گفتند دیدگاهشان مطالعاتی است و دیگران بیایند و آن را نقد کنند .طی صحبتی که با آیت الله علوی گرگانی یک از مراجعی که حکم ارتداد داده داشتم مشخص شد مطلبی را تخطیع شده می گویند، و استفتا می گیرند.آیت الله علوی گرگانی گفتند به ما می گویند فردی چنین ادعایی دارد ما هم می گوییم این ادعاها خلاف آموزه های دینی است. آیت اله صافی گفتند آن چه در این اوراق نقل شده اینها مقدمه اسلام انحرافی است. به آقای طاهری و همینن طور آیت الله علوی گرگانی گفتم عرفان در طول هزار سال گذشته متهم بوده و تمامی عرفای بزرگ ما به اتهام این که ضد دین بودند محاکمه شدند.وکیل محمد علی طاهری در ادامه تاکید کرد: در جایی که قانون وجود دارد فتوای شرعی هیچ جایگاهی ندارد، ولی متاسفانه قانون ما اشاره کرده جایی که قانون مجازات جرمی را تعیین نکرده است قانون می تواند به فتوای معتبر مراجعه کند اما اینجا جایی نیست که قانون تکلیف جرم را مشخص نکرده باشد. فتوای شرعی و معتبر نمی تواند جایگاهی از نظر قانونی داشته باشد. او علوم انسانی را حوزه ای دانست که هر کسی نظر ی دارد 37 سال از انقلاب گذشته در دانشکده های علوم انسانی جامعه شناسی دکتر آریان پور که کمونیست بوده، تدریس می شود حال اگر بخشی از کتاب او را بیرون بکشند و ببرند برای مراجع، به طور قطع آنان می گویند جز کتابهای ضاله است وآموزش آن حرام است. طی یکی دو سال اخیر نهضتی راه افتاده که باید علوم انسانی را متحول کنیم آیا توانستند تحولی ایجاد کنند آیا صاحب نظر بودند در این زمینه؟این وکیل دادگستری عنوان کرد: در مباحثی همچون علوم انسانی متاسفانه ما سر خود را در برف فرو کرده ایم و می گوییم هر چه ما می دانیم و می گوییم حق و هر چه دیگران می دانند باطلاست، هرگز نرفتیم دیدگاه دیگران را مطالعه کنیم، به این شکل نمی توان با علوم انسانی برخورد کرد.قرآن می گوید: شما باید همه اقوال را بشنوید و بهترین را انتخاب کنید.از ابتدا شعار حوزه و دانشگاه مطرح شد ولی روز به روز این فاصله ها بیشتر شد. شاکی خصوصیعلیزاده سپس اعلام کرد تقویم پرونده افساد فی الأرض طاهری شاکی خصوصی تنها یکی دو علاقه شکایت بود تقویم ها دادگاه عمومی طرح شد و موکلم تبرئه شد این افراد مدعی بودند با رفتن همسرانشان به این کلاس ها اختلاف خانوادگی برایشان بوجودآمده است اما بعد از رسیدگی دادگاه مشخص شد که این افراد قبل از آشنایی با این آموزه ها نیز اختلاف داشتند و ارتباطی به این کلاس ها نداشته است. حبس انفرادی او در خصوص محاسبه هر یک روز حبس انفرادی به 10 روز حبس عادی گفت: متاسفانه این موضوع تا کنون عملی نشده است. رهبری سال 73 مرقوم فرموده و گفتند حبس انفرادی بدترین نوع شکنجه است و یک روز انفرادی معادل 10 روز حبس است ولی در هیچ یک از پرونده ها ندیدم که اجرایی شود در دو پرونده متن و دستخط ایشان را گذاشتم که استعلام کنند در صورت درست بودن اجرایی شود که این کار هنوز انجام نشده است.
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

گزارش اتاق خبر شبکه من و تو از دادگاه دوم استاد طاهری

گزارش اتاق خبر شبکه من و تو از دادگاه دوم استاد طاهریمنبع خبر : اتاق خبر شبکه من و تو
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

عده ای با امضای تعهد آزاد شده اند

عده ای با امضای تعهد آزاد شده اند
طبق اخبار رسیده عده ای از همراهان با امضای تعهد آزاد شده اند .
خانم ها ملودی کرم,لیلا ابراهیم زاده,فهمیمه اعرفی و لیلا رفعتی همچنان بازداشت هستند.
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

آخرین خبر از بازداشت شدگان

آخرین خبر از بازداشت شدگان
در پی تجمع امروز همراهان عرفان حلقه بیش از صد نفر از همراهان بازداشت شدند که تا کنون بیش از هفتاد نفر آزاد شدند و بقیه به دادسرای اوین اعزام شدند، اسامی 31 نفر از بازداشت شدگان به شرح زیر است:
زهرا بختیاری
فروزان خندان
مریم سعادت دوست
معصومه طهماسبی
سمیه فکری
فهیمه اعرفی
معصومه عمادی آذر
سکینه داداشی
فاطمه افشار
لیلا ابراهیم زاده
لیلا رفعتی
ربابه بابایی
پرند حسنی فر
فاطمه ساجدی
رویا ارباب
زهرا مظفری
فاطمه ساجدی
سیمین شاه جوان
طیبه کرم
زهرا شفیعی
مروارید مستومی یا مصدوفی
شریفه اسدی
مهین حسینی
هاجر سلیمانی
وحید پور طهماسب
احمد صادقی
امید جمشیدیان
ابراهیم رحیم بازرجانی
محمود امین
حمیدرضا ادیب دوست
جواد محمدی دوست
خانواده ایشان فردا ساعت 8 تا 9 صبح به دادسرای اوین مراجعه فرمایند.
طلب خیر برای ایشان.
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

شبکه های خبری محلی آمریکایی

شبکه های خبری محلی آمریکایی
در حالی که دیروز دادگاه استاد طاهری در حال برگزاری بوده بسیاری از شبکه های خبری محلی آمریکایی از استاد طاهری گفته اند.
و آموزه های استاد را از جمله ایدئولوژی های ممنوعه در ایران معرفی کردند.
منبع خبر : خبری محلی آمریکا
http://www.hawaiinewsnow.com/story/28904754/from-modern-slave-holding-to-road-to-freedom
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

دستگیری 13 نفر از همراهان حلقه

13 نفر از همراهان حلقه که صبح روز چهارشنبه 9 اردیبهشت مقابل دادگاه انقلاب دستگیر شده و به اوین انتقال داده شدند ؛همچنان در بازداشت به سر می برند.
به گزارش خبرنگار عرفان حلقه؛زهرا بختياري، فروزان خندان،مريم سعادت دوست،معصومه طهماسبي،فهيمه عرفي،معصومه عمادي آذر،سكينه داداشي،فاطمه افشار،ليلا ابراهيم زاده،ليلا رفعتي، ربابه بابايي، پرند حسني فر، فاطمه ساجدي،رويا ارباب،زهرا مظفري، سيمين شاه جوان،طيبه كرم،زهرا شفيعي،مرواريد مستومي يا مستوفي، شريفه اسدي،مهين حسيني، هاجر سليماني،وحيد پورطهماسب،احمد صادقي،امير يا اميد جمشيدي، ابراهيم رحيم بازرجاني،حميدرضا اديب دوست،محمود امين و جواد محمدي دوست همچنان در بازداشت هستند.
گفته می شود؛ برخی از این همراهان به دلیل این که پیش از این در تجمعات قبلی بازداشت شده و تعهد به عدم شرکت دوباره داده بودند تنها با ارایه فیش حقوقی از سوی افراد خانواده آزاد خواهند شد.
عده ای از همراهان که صبح امروز دستگیر و به وزرا و اوین منتقل شدند ؛چند ساعت بعد پس از گرفتن تعهد آزاد شدند.
همچنین گفته می شود رفتار ماموران با دستگیر شدگان مناسب بوده به گونه ای که پس از انتقال آنها به اوین طبق روال همیشگی،هیچ یک را از اتوبوس پیاده نکرده و به کنترل لیست اسامی اکتفا کردند.
بنا به گزارشات رسیده؛ همراهانی که امروز دستگیر شدند با دستبند به اوین و وزرا انتقال داده شدند.
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

گزارش BBCدر مورد دادگاه استاد طاهري

گزارش BBCدر مورد دادگاه استاد طاهري
تجمع در حاشیه دادگاه بنیانگذار عرفان حلقه در تهران و بازداشت تعدادی از طرفداران او
محمدعلی طاهری در چهار سال پیش دستگیر شد
گزارش‌ها از تهران حاکی است که در حاشیه برگزاری دومین جلسه محاکمه محمدعلی طاهری، بنیانگذار "عرفان حلقه" به اتهام فساد فی الارض، گروهی از طرفداران او تجمع کردند که عده‌ای از آنها بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری فارس نوشته است که بازداشت شدگان، مربیان گروه عرفان حلقه هستند که پیشتر حکم قضایی علیه آنها صادر شده بود.
طرفداران آقای طاهری و عرفان حلقه در شبکه های اجتماعی ویدیوهایی منتشر کرده اند که به گفته آنها وضعیت امنیتی را در خیابان های اطراف دادگاه نشان می دهد.
در صفحه های فیسبوکی که توسط طرفداران آقای طاهری اداره می شود هم خبر بازداشت تعدادی از علاقه مندان او تأیید شده است.
به نوشته خبرگزاری فارس، جلسه امروز دادگاه با حضور آقای طاهری (که محکومیت قبلی خود را به جرم توهین به مقدسات در زندان اوین می گذراند) و وکلای مدافع او برگزار شده است.
فارس نوشته است که سه تن از مراجع تقلید شیعه، در پاسخ به استفتایی، آقای طاهری و معتقدان به عقاید او را "مرتد" خوانده اند، اما متن این استفتاء منتشر نشده است.
طرفداران آقای طاهری در شبکه های اجتماعی نوشته اند که قاضی دادگاه اعلام کرده که جلسه امروز آخرین جلسه محاکمه خواهد بود و قرار شده است که وکیلان مدافع، باقیمانده دفاعیات خود را به صورت مکتوب در اختیار دادگاه قرار دهند.
محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد.
او در اوایل سال ۱۳۹۰ مجددا به اتهام "ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی" دستگیر و زندانی شد.
منبع خبر : خبرنگار BBC
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/04/150429_l10_taheri_trial_unrest_arrest
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

گزارشات رسیده

دومین دادگاه استاد محمد علی طاهری ساعت 9 صبح روزچهارشنبه 9 اردیبهشت ماه در حالی برگزار شد ؛که در دادگاه انقلاب به پرونده دیگری رسیدگی نشد.
به گزارش خبرنگار عرفان حلقه؛ ماموران استاد محمد علی طاهری را امروز ساعت 9صبح از اوین به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی آوردند.
گفته می شود در طول زمان برگزاری دادگاه استاد محمد علی طاهری که از ساعت 9 صبح تا 17 عصر امروز بود ؛رفت و آمد دیگری دیده نشد.
بنا به گزارشات رسیده امروز در دیگر شعبات دادگاه انقلاب اسلامی پرونده دیگری مورد رسیدگی قرار نگرفت.
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۲-۰۹

دومین دادگاه محمدعلی طاهری برگزار شد

به نقل از خبرگزاری هرانا
دومین دادگاه محمدعلی طاهری برگزار شد
خبرگزاری هرانا – دومین دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در حالی امروز برگزار شد که گروهی از فعالین عرفان حلقه در حمایت از وی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند.
به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری فارس؛ دومین جلسه دادگاه بنیانگذار طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی و عرفان کیهانی(حلقه) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه) برای رسیدگی به اتهام افساد فی الارض محمدعلی طاهری برگزار شد.
این خبرگزاری نوشت: با حضور وکلای وی از جمله سیدمحمود علیزاده طباطبایی کیفرخواست قرائت و سپس وکلای محمدعلی طاهری به دفاع از او پرداختند، همچنین گروهی از فعالینعرفان حلقه در اطراف دادگاه تجمع کردند که برخی از آن‌ها دستگیر شدند، این دستگیرشدگان مسترهای حلقه هستند که پیش از این حکم قضایی آنان صادر شده بود.
به گزارش فارس، محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه که به جرم توهین به مقدسات در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است، هم اکنون پرونده افساد فی الارض وی در دست بررسی است و سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است، حکم ارتداد طاهری را صادر کردند که دادگاه نخست وی روز بیستم اسفند ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد.
این در حالیست که برخی از شاگردان محمدعلی طاهری معتقدند که وی در اعتصاب غذا جانش را از دست داده و اینها دادگاههای نمایشی می باشد.
منبع خبر : خبرگزاری هرانا
https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-543
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

فیلم دريافتي خيابان منتهي به دادگاه انقلاب

اخرين فیلم دريافتي دیگر
اخرين تصاوير دريافتي از حضور نيروهاي گارد ويژه در خيابان منتهي به دادگاه انقلاب
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

خانواده محمد على طاهری

دوستان و ياران عزيز:
امروز نهم ارديبهشت ماه1394( معادل با29 ماه آوریل2015 ميلادى)
پس از 4 سال كه آقاى محمدعلى طاهرى در سلول انفرادى در بند ٢-الف زندان اوين بسر مى برد
دومين جلسه دادگاه جهت رسيدگى به پرونده مربوط به اتهام "افساد فى الارض" كه براى ايشان تدارك ديده شده است در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامى به قضاوت، قاضى ماشاءاله احمد زاده برگزار شد.
دراين جلسه كه از 9 صبح تا 5 بعداز ظهر بطول انجاميد آقاى طاهرى به همراه همسر وبرادر و وكلايشان آقاى طباطبايى وخانم زينب طاهرى حضور يافتند و در همان جا اعلام شدكه اين جلسه آخرين جلسه هست .
وكلاى آقاى طاهرى و خود ايشان به دفاع پرداختند.با وجود طولانى بودن جلسه ارايه همه دفاعيات مقدور نبود ودر پايان جلسه حكمى صادر نشد و قرارشد كه آقاى طاهرى و وكلايشان بقيه دفاعيات را كتبآ تقديم دادگاه كنند كه پس از بر رسى دفاعيات ، حكم صادر و متعاقبآ اعلام گردد. امید میرود که وکلای ایشان توضیحات جامع تری در ارتباط با این جلسه و ادامه روند پیگیری پرونده در اختیار خانواده قرار دهند.
از شما عزيزان تقاضا داريم كه به هر طريقى كه مى توانيم همگى از مقامات ذيربط بخواهيم كه حكم عادلانه يعنى رأى بر بى گناهى عزيزمان را صادر كنند.
خانواده محمد على طاهری
منبع خبر :  عزت طاهری Ezat Taheri
https://www.facebook.com/EzatTaheri/posts/749052228543130?fref=nf
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

خبر نوشته شده در خبرگزاری فارس نیوز

به نقل از خبرگزاری  فارس نیوز
دومین دادگاه رئیس عرفان ضاله حلقه برگزار شد
دومین دادگاه محمدعلی طاهری رئیس عرفان ضاله حلقه در حالی امروز برگزار شد که گروهی از مسترهای وی قصد آشوب مقابل دادگاه انقلاب را داشتند.
 خبرگزاری فارس: دومین دادگاه رئیس عرفان ضاله حلقه برگزار شد
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، دومین جلسه دادگاه بنیانگذار طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی و عرفان کیهانی(حلقه) در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی امروز (چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه) برای رسیدگی به اتهام افساد فی الارض محمدعلی طاهری برگزار شد.
با حضور وکلای وی از جمله سیدمحمود علیزاده طباطبایی کیفرخواست قرائت و سپس وکلای رئیس فرقه ضاله به دفاع از او پرداختند، همچنین گروهی از طرفداران عرفان ضاله کیهانی در اطراف دادگاه تجمع کردند و قصد متشنج‌کردن اوضاع را داشتند که برخی از آن‌ها دستگیر شدند، این دستگیرشدگان مسترهای حلقه هستند که پیش از این حکم قضایی آنان صادر شده بود.
به گزارش فارس، محمدعلی طاهری رئیس عرفان ضاله حلقه که به جرم توهین به مقدسات در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است، هم اکنون پرونده افساد فی الارض وی در دست بررسی است و سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است، حکم ارتداد طاهری را صادر کردند که دادگاه نخست وی روز بیستم اسفند ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد.

انتهای پیام/ک
منبع خبر : خبرگزاری  فارس نیوز
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940209000936
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

خبر نوشته شده در خبرگزاری خراسان نیوز,

به نقل از خبرگزاری خراسان نیوز,
دومين دادگاه رئيس فرقه ضاله "عرفان حلقه" برگزار شد
فارس/ دومين دادگاه محمدعلي طاهري رئيس عرفان ضاله حلقه در حالي امروز برگزار شد که گروهي از مسترهاي وي قصد آشوب مقابل دادگاه انقلاب را داشتند.
دومين جلسه دادگاه بنيانگذار طب‌هاي مکمل فرادرماني و سايمنتولوژي و عرفان کيهاني(حلقه) در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي امروز (چهارشنبه 9 ارديبهشت ماه) براي رسيدگي به اتهام افساد في الارض محمدعلي طاهري برگزار شد.
با حضور وکلاي وي از جمله سيدمحمود عليزاده طباطبايي کيفرخواست قرائت و سپس وکلاي رئيس فرقه ضاله به دفاع از او پرداختند، همچنين گروهي از طرفداران عرفان ضاله کيهاني در اطراف دادگاه تجمع کردند و قصد متشنج‌کردن اوضاع را داشتند که برخي از آن‌ها دستگير شدند، اين دستگيرشدگان مسترهاي حلقه هستند که پيش از اين حکم قضايي آنان صادر شده بود.
به گزارش فارس، محمدعلي طاهري رئيس عرفان ضاله حلقه که به جرم توهين به مقدسات در حال گذراندن دوران محکوميت خود در زندان اوين است، هم اکنون پرونده افساد في الارض وي در دست بررسي است و سه تن از مراجع تقليد طي استفتائاتي که از سوي دستگاه قضا صورت گرفته است، حکم ارتداد طاهري را صادر کردند که دادگاه نخست وي روز بيستم اسفند ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد.
منبع خبر : خبرگزاری خراسان نیوز,
http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=1556421
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

اخرین خبر درمورد همراهان

خانم ها زهره قاسمی , کتایون عمادی آذر و پگاه بزرگوار از همراهان مجموعه هم بازداشت شده اند.
بدين ترتيب بازداشتي ها تا اينجا اسامي زير هستند :
1-لیلا رفعتی
2-هانیه نامجوی
3-فاطمه قدیمی
4-ملودی کرم
5-یاشار ادیب دوست
6-محمود امین
7-سیران احمدیان
8-زهره گراوند
9-زهره قاسمی
10-پگاه بزرگوار
11-کتایون عمادی آذر
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

اخرين فیلم دريافتي

اخرين تصاوير دريافتي از حضور نيروهاي گارد ويژه در خيابان منتهي به دادگاه انقلاب
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani


بازداشت همراهان مجموعه تا این لحظه

 شنيده ها حاكي است ليلا رفعتي از همراهان مجموعه هم بازداشت شده است. بدين ترتيب بازداشتي ها تا اينجا اسامي زير هستند :
1-لیلا رفعتی
2-هانیه نامجوی
3-فاطمه قدیمی
4-ملودی کرم
5-یاشار ادیب دوست
6-محمود امین
7-سیران احمدیان

شنيده ها حاكي است برخي از همراهان بازداشت شده از طريق اتوبوس در حال انتقال به زندان اوين هستند.

منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

بازداشت همراهان

خبر فوري
 طبق اخبار رسيده دو ون گارد ويژه ,همراهان عرفان حلقه را بازداشت كردند
گویا در بين اسامي بازداشتي ها,هانيه نامجوي - محمود امين - ملودي كرم و فاطمه قديمي-یاشار ادیب دوست به چشم مي خورند.
احتمالا این دوستان در حال انتقال به بازداشتگاه وزرا هستند.
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

همراهان جلوي بازداشتگاه وزرا

خبر فوري گويا برخي از همراهان جلوي بازداشتگاه وزرا جهت اعتراض به بازداشت دوستان مجموعه هستند . اخبار رسيده حاكي است موتور سوارهاي گارد ويژه در آن منطقه حضور فعال دارند.
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۲-۰۷

اطلاعیه جمعی از همراهان

بنقل قول جمعی از همراهان
حال و هوای این روزها حال و هوای خوبیست ، عشق عحیبی موج میزند میان شاگردان استاد حق عشقی كه اگر بگوییم آمیخته به شعور است سخن به گزاف نگفته ایم.
چهار سال از حبس ناجونمردانه  ، ناحق و به دور از انسانیت استادمان میگزرد، چهار سالی كه با سكوت ما همراه بود و كافران و نامردان را گستاخ تر از قبل ساخت تا آنجا كه اتهامات استاد را  از اتهامات بی اساس اما سبك تر گذشته به اتهام بی اساس اما سنگین و خطرناك افساد فی الارض تغییر داده اند و این تغییر و گستاخی حاصل همان سكوت نا به جای  ماست كه البته در ششم اسفند شكست.
سكوتی كه به آن دعوت شدیم از سوی نفوذی ها و به اصطلاح خیرخواهان مجموعه ،اما حركت شش اسفند تمام نقشه های شوم بدخواهان را نقش بر آب كرد و درست از همان روز بود كه نفوذی ها به فكر مصادره شش اسفند افتادند و از هیچ كاری فروگذار نبودند و حال نیز فرصت تازه ای یافته اند:" دادگاه روز چهارشنبه"  .‏
حالا همان ها كه چهار سال به سكوت دعوتمان كردند و حتی با تجمع روز شش اسفند هم مخالف بودند در صدد ایجاد تجمع دیگری هستند تا از عشق وافر شاگردان طاهری بر علیه خودش استفاده كنند و با این ترفند ناجوانمردانه او را به افساد فی الارض وایجاد فرقه ای با پتانسیل اقدام علیه امنیت ملی متهم سازند.
دوستان گرامی از ارائه مستندات و دلایل به خاطر ملاحظات امنیتی در این خصوص معذوریم اما بدانید تجمع روز چهارشنبه توسط نهادهای امنیتی برنامه ریزی شده و قرار است در ان به شرح زیر عمل شود :
 فرستادن افراد نفوذی در میان تجمع كنندگان به منظور سر دادن شعار های ساختار كنانه، ایجاد آشوب ، انجام رفتارهای تهاجمی و....
برخورد شدید با حاضرین در تجمع به منظور تحریك آنان كه منجر به اغتشاش بیشتر خواهد بود  استفاده تبلیغاتی از این تجمع در رسانه های بیگانه بر علیه جمهوری اسلامی
و......
كه همه تجربه مشابه آن را در سال های نه چندان دور داشته ایم.
در پایان شما همراهان عزیز را به آرامش دعوت میكنیم كه در این زمان بهترین گزینه است و به دشمنان هشدار میدهیم كه در صورت محكومیت استادمان به اتهامات واهی یاد شده واكنش ما بسیار تند وشدید خواهد بود.
جمعی از حارسان امانت بهار هزار و سیصد و نود و چهار
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۲-۰۵

آیا نیازمند محبت اطرافیان هستیم؟

آیا نیازمند محبت اطرافیان هستیم؟
بحث نیازمند، شما می‌بینید یک بچه نیازمند محبت است ولی این بچه هر چه بزرگ‌تر می‌شود نیازش به مورد محبت قرار گرفتن کم‌تر می‌شود...... يعني بچه یک ساله، 6 ماهه نیازدارد دست بکشی روی سرش، بعد یک جايي از دست روي سر كشيدن، بی‌نیاز می‌شود،...... نياز به تعريف وتمجيد. همچین که می‌آيد بالا می‌بینیم که اگر براي این نیاز يك نمودار بکشیم تغییر می‌کند.
عین این قضیه در بلوغ عرفانی داریم، نیاز به محبت دارد يك نياز طبيعي انسان تلقي مي‌شود، شايد در روانشناسی به عنوان یک امر بدیهی در یک جایی مورد قبول باشد. ولی در دنیای عرفان محبت کنندگی مطرح است نیاز به محبت شدن نیست، خورشید شدن؛ خورشید نور دارد، نور دهندگی دارد، نور گیرندگی را، نیازی ندارد خورشید نور بگیرد ولی دارد نور می‌دهد و نمی‌گويد نور من را چه کسی می‌گیرد، پس خورشید بالغ است..... اما ماه چی؟ .....ماه اگر نگیرد یکدفعه می‌بینیم که کدر و درهم است.
ترم پنجم، جلسۀ اول، زنگ اول
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

عرفان بحث کیفیت را مطرح می‌کند

عرفان بحث کیفیت را مطرح می‌کند یعنی گفتیم پله عقل و پله عشق؛ این کمیت را، این کیفیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. وقتی به کیفیت می‌رسیم، یک عاملی یا گیرنده است یا دهنده است، وقتی به ماجرایی می‌رسیم مثل مهر و محبت که جنبه کیفی دارد، جنبه معادله‌ای ندارد، آنجا بحث بلوغ، تعریفی که از بلوغ می‌شود، می‌بینیم که در اين بلوغ بحث خورشید شدن است. وقتی بحث خورشید شدن پیش آمد متوجه می‌شویم نیاز به محبت گرفتن هم همان است، هنوز کودک بودن است، هنوز در حد کودکی است.
و هر چه بزرگ‌تر می‌شود نیازش کم‌تر می‌شود که دست به سر و گوشش بکشند و دست هم پشتش بزنند، بچه اصلاً معنی هوش را نمي‌فهمد- ما اين‌ها را در اين سال‌ها آزمايش كرديم- اصلاً نمي‌داند هوش يعني چي؟.... عقل يعني چي؟ ....بعد می‌گويیم «بچه باهوشیه!» آنقدر خوشش می‌آيد،..... مثلاً به آن صورت معنی زیبایی و زشتی را نمی‌داند ولی وقتی می‌گويیم بچه قشنگی است خوشش می‌آيد........ اگر بگوييم چه بچه زشتی است- بعضي‌ها مي‌گويند كه البته اين اشتباه است- به بچه حالا يك خرده هم زشت است، مي‌گويند عجب بچه زشتي است!! ......فوراً می‌بینیم چهره‌اش درهم شد و واکنش ناجوری نشان داد.
خلاصه او نیاز به منتصب شدن به صفات عالی در یک بچه در اوج خودش است ولی هر چه می‌آيد بالاتر، می‌بینیم از این حالت کم و كم و کم‌تر می‌شود....... نه این که از بین برود،...... زماني از بین می‌رود که بلوغ اتفاق بیفتد،........ که خوب در مورد همه اتفاق نمی‌افتد.....
ترم پنجم، جلسۀ اول، زنگ اول
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

در خانه سالمندان يا سالمندان عمدتاً در

مثلاً در خانه سالمندان يا سالمندان عمدتاً در این نیاز مورد توجه و محبت قرار گرفتن باقی مانند، لذا دنیای آن‌ها یک محور دارد، می‌گويیم بگو چه خبر؟ می‌گويد نمی‌آيند، به من توجه ندارند، به من محبت نمی‌کنند، يعني زندگی‌شان یک محور دارد. حالا اگر همین سالمند بالغ شده بود، اصلاً حرفش این نبود، صحبتش این بود که «بله بچه‌هايم مشغولند، هر کدام یک جا هستند، دارند زندگی می‌کنند، همه موفق هستند، من هم از راه دور دارم از پرواز آن‌ها لذت می‌برم، من پرواز یادشان دادم و آن‌ها هم دارند پرواز می‌کنند» پس شما از مصاحبه با یک سالمند کلیت قضیه را می‌توانید دربیاورید که از ابتدا تا انتها از زندگی چی گرفته، چی نگرفته است.
این مسئله‌اي است که سر راه و پیش روی خودمان قرار دارد...... و اگر سر یک فرصتی به آن بلوغ نرسیم، در یک نیازمندی چیزی جز بیچارگی در انتظار ما نیست، براي اين كه او هی نشسته می‌گوید نیامدند، حرص می‌خورد، اين‌جوري نش حرص مي‌خورد،........ من را مورد توجه قرار ندادند حرص می‌خورد.
یک‌سری از بیماری‌های سالمندان، بیماری‌هایی است يك ساعت که خودآگاه و ناخودآگاه، خیلی از آن‌ها هم کار مادر دوم است، ایجاد می‌کند که توجه را جلب کند.
مثلاً یکدفعه زنگ می‌زنند به این و آن که بیایید مادرتان حالش بد است، همه بچه‌ها می‌روند جمع می‌شوند. غش کرده بود ولي همین که دورش جمع می‌شوند، یواش یواش چشمش را باز مي‌كند، وقتي مي‌بيند همه دورش هستند حالش خوب می‌شود و با بچه‌ها صحبت مي‌كند، اين تجربه را كرديد؟ این یک دسته از بیماری‌های سالمندان را تشکیل می‌دهد، لذا شما می‌بینید سالمندان اتوماتیک‌وار همواره در حال ناله کردن هستند، چرا ناله می‌کنند؟ نه اینکه درد نداشته باشند ولی اصولاً تمایل‌شان به ناله کردن است، تمایل‌شان به درد است، تمایل‌شان این است که بگويند «دارم می‌میرم، دارم می‌میرم!» می‌دانید چرا می‌گويند دارم می‌میرم؟ به خاطر اینکه مادر دوم است در واقع هي دارد به اطرافیان هشدار می‌دهد، با زبان بی‌زبانی به اطرافیان می‌گويد به من توجه کنید،...... به من محبت کنید، و... منتها هي دارد مي‌گويد «دارم مي‌ميرم» از آن طرف قضیه فیدبک دارد و واقعاً حالش را بدتر می‌کند چون کافی است بخش‌های اجرایی؛ از فیلتر عقلی و ضمير ناخودآگاه عبور کند که این دارد می‌میرد، متقاعد بشوند سریع‌تر از موعد ترتیبش را می‌دهند و کلکش کنده است! ماجراي بحث بلوغ عرفانی خیلی مفصل‌تر از این حرف‌هاست، اینها پیامدهای روزمره‌اش است که روی سلامتی ما پیاده می‌کند.
ترم پنجم، جلسۀ اول، زنگ اول
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

حسِ

خودِ حسِ نیازمندی، خودش یک مسئله منفی را خواهد داشت که برای ما پیامد منفی هم دارد ......یعنی ما را می‌برد در فاز منفی.....
يعني حس نیاز داشتن، نياز مورد توجه قرار گرفتن.....، نياز به مورد محبت قرار گرفتن.....، اگر برآورد شود که هیچی ولي عمدتاً نخواهد شد، ......یعنی در حد ایده‌آل ما پاسخ پیدا نمی‌کند.
لذا فیدبک منفی خودش را خواهد داشت،.... ما را در فاز منفی خواهد برد،..... روی سلامتی ما تأثیر منفی می‌گذارد ......
ولی وقتی که احساس بی‌نیازی می‌کنیم خودش ضد ضربه شدن بزرگی است، .......خودش ما را از خیلی از ترکش‌های ماجرا ما را محفوظ نگه می‌دارد و عامل بسیار مهمی است در خیلی از این قضایا كه صحبت كرديم.
ترم پنجم، جلسۀ اول، زنگ اول
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

بحث عاطفه

بحث عاطفه
عاطفه یک جایی خصوصاً در فرهنگ ما، مسئله وابستگی را تداعی می‌کند، در یک جایی پابند بودن به محبت را تداعی می‌کند. در دنياي وارونه، در دنياي غيروارونه؛
در دنیای وارونه عاطفه یعنی این که وابسته باشی، اگر وابسته بودی می‌گويند عاطفه داری اگر وابسته نبودی می‌گويند آدم بی‌عاطفه‌ای است.
ولی پای‌بند بودن به محبت، عطف به محبت داشتن، کیفیت است، وادی عشق است، معطوف شدن و عطف پيدا كردن جزء تبعات دنیای عشق و غیرقابل تعریف است ولی تعبیرهای مختلفی از آن هست که در دنیای وارونه یک جور است در دنیای غیروارونه یک جور دیگر است.
ترم پنجم جلسۀ اول تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

جلسه دوم دادگاه استاد محمدعلی طاهری

جلسه دوم دادگاه استاد محمدعلی طاهری ، در تاریخ چهارشنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۹ صبح در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار می گردد. این در حالی است که طبق شنیده ها، حکم تمام مربیانی که به شعبه ۵۴ تجدید نظر به قضاوت قاضی پورعرب رفته بود، تائید شده است.
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۲-۰۳

بازتاب وضعيت استاد طاهري در خبرهاي بين المللي

بازتاب وضعيت استاد طاهري در خبرهاي بين المللي
سايت گروه انانيموس درباره استاد طاهري چنين مي نويسد
"محقق ايراني و بنيانگذار رشته پزشکي عجيب با حکم مرگ روبروست"
منبع خبر : سايت گروه انانيموس
http://anonhq.com/iranian-researcher-creates-strange-medical-field-faces-death-penalty/
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

فرکانس درمانی و همیوپاتی

فرکانس درمانی و همیوپاتی
درباره سنگ درمانی و آب درمانی و نور و رنگ درمانی حرف زدیم که هر سنگ برای خودش فرکانسی دارد و هر فرکانس روی بدن انسان تاثیر خاص خودش را دارد. تاثیر بر روی هر بخش از انسان منوط به اطلاعات ویژه‌ای است که نیاز به علم فوق‌العاده دارد. یعنی ما نمی‌دانیم الان مولکول فلان عضو ما چه فرکانسی دارد.
یکي از دلایل بیماری که علم به آن رسیده بر هم خوردن فرکانس مولکولی سلول هست. اگر ما بدانیم میزان انحراف فرکانس یک سلول چیست، با ارسال یک فرکانس دیگر می‌توانیم اصلاحش کنیم. اما در عمل مهم است که چه طور این میزان انحراف را تشخیص بدهیم، بعد چه طور نشانه گیری کنيم بعد چه طور این اصلاح فرکانسی را اجرا كنيم.
حالا وقتي یک موضع را درست کنیم فرکانس آن روي موضع مجاور تاثير دارد و فرکانس موضع مجاور بهم می‌خورد. همیوپاتی كارش همین است که از شعور عناصر مختلف برای درمان شعور سلول استفاده کند. اما مثلا وقتي روي موضعي که دارای کم‌کاری است تاثير گذاشته مي‌شود و فعاليتش اصلاح مي‌شود روي باقی سلول‌ها هم تاثير گذاشته مي‌شود و آنها هم کم کار می‌شوند.
این اشکالی هست که همیشه در کارهای انسان دیده می شود. تئوری درست است اما در عمل اجرایش مشکل است.
در مورد فرکانس درمانی می‌دانیم هر سنگ فرکانس دارد و این تشخیص و بقیه ماجراها مشکلاتی دارد. ما سنگی که شفا بخش باشد اصلا نداریم.
دوره ٣ - جلسه ١ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

رهايي از اسارت ذهن

رهايي از اسارت ذهن
بزرگترین مبارزه انسان درطول تاریخ بحث کنترل ذهن بوده است. چند هزار سال است که انسان پی برده که عاملی در درون او هست که عنان اختیـــار را از دست او خارج می کند و به سمت خودش می کشاند و می برد:
در اندرون من خسته دل ندانم چیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
یا
هرگز وجود حاضر غایب شنیـــــده ای
من در میان جمع و دلــــــم جای دیگر است
دوره ٣ - جلسه ١ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

زماني كه فرد، به معرفتي برسد

زماني كه فرد، به معرفتي برسد كه بتواند هر كسي را در جايگاه خودش بپذيرد، با اين كه ممكن است عملكرد ديگران را ناپسند بداند، نسبت به خود آنها نفرت و تضادي نخواهد داشت. بنابراين، در عين حال كه از روش ها و بينش هاي غلط آنها رو برمی گرداند و حتي با روش مناسب، با آن مقابله می كند، در درون خود به همه ي آن افراد به عنوان تجلیات حق احترام می گذارد و با آنها در صلح است.
(انسان و معرفت - استاد طاهری)
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

خداوند رحمن و رحيم، قرآن را نيز كلامی

خداوند رحمن و رحيم، قرآن را نيز كلامی برای بيان و ابلاغ اين عشق قرار داد تا رحمن و رحيم بودن و حب و و د خود را به بشر بشارت دهد و بگويد كه رحمن است و رحيم؛ يعنی عشق است و عشق. پس به نام او كه رحمان بودنش عشق است و رحيم بودنش نيز عشق. به نام او كه چنين عاشقی است؛ خدايی كه عفوكننده است و عفو او نيز از تبعات عشق است؛ نه عقل. چرا كه عفو و بخشش مورد پسند عقل نيست؛ مگر آن كه برای بخشنده، منفعتی حاصل كند و اين در حالی است كه خدا غنی است و بی نياز.
منبع: کتاب چند مقاله
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۱-۳۰

محمد علی طاهری یک محقق ، مخترع ، نظریه پرداز و یک آموزگار معنوی است

محمد علی طاهری یک محقق ، مخترع ، نظریه پرداز و یک آموزگار معنوی است
دوستان و یاران عزیز :
خدا را شکر می گوییم که تا این لحظه از طریق این صفحه به عنوان خانواده استاد محمد علی طاهری چیزی جز حقیقت به اطلاع شما عزیزان نرسانده ایم و همواره با قبول این مسئولیت حساس ، در جهت پیشبرد اهدافمان که آزادی عزیز دربندمان می باشد کوشا بوده ایم.
امروز 29 فروردین 1394 است ، 5 سال پیش در چنین روزی برای اولین بار آقای طاهری توسط نیروهای امنیتی و به دنبال توطئه ای ناعادلانه بازداشت و زندانی شد.واکنون در چنین روزی شاهد آن هستیم که به طور ناجوانمردانه ای ، هستند کسانی که اقدام به تخریب شخصیت ایشان نموده و مطالب سراسر دروغین و بی اساس درمورد دوران نوجوانی زندگی عزیزمان را مطرح می کنند.
با توجه به چنین وضعیتی لازم دانستیم که همگان را درجریان زندگینامه و وضعیت کنونی استاد محمد علی طاهری قرار دهیم که :محمد علی طاهری کیست؟
بر او چه گذشته است؟
محمد علی طاهری یک محقق ، مخترع ، نظریه پرداز و یک آموزگار معنوی است.
برای آشنایی بیشتر با زندگینامه ایشان ، آن را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
بخش اول : زندگی استاد طاهری قبل از ورود به دنیای عرفان
استاد محمد علی طاهری دراول فروردین سال ۱۳۳۵ در کرمانشاه بدنیا آمد.از همان کودکی نسبت به همه چيز بسیار کنجکاو بود وسوالات متعددی از ذهنش عبور میکردو با اشتیاق تمام پیگیر رسیدن به جواب سوالهایش بود ، آنچه که بیش از همه ذهن سرشار از تحیرش را مشغول مى كرد فضای لایتناهی و وجود ستارگان آسمان بود بطوریکه شب های بسیاری را به ستارگان خیره میشد و برای تک تک آنها اسم گذاری میکرد و هركدام از ستارگان معنای ویژه ای برایش داشت، اشتیاق غریب الوصفی براى کشف ستارگان و علت پیدایش آنها داشت، تا جاییکه همین شوق سبب شد تا علاقه مند به طراحی و ساخت هواپيما شود بلکه بدین وسيله بتواند به ستارگان نزديك شده و در مورد آن ها اطلاعات بيشترى به دست بياورد.
پس ازاتمام دوره دبستان ؛ به تهران مهاجرت کرده و تحصیلاتش را در تهران ادامه داد در حالیکه علاقه او به هوا پيما و هواپيما سازى روز به روز بيشتر مى شد و از طريق مطالعه مجلات علمى محدودی که موجود و در دسترس بود به دنبال راهی برای رفع عطش یادگیری با وجود نبودن هیچ راهنمایی براى رسیدن به جواب سوالاتش بود.تا جاییکه معلمین مدرسه در پاسخگویی به سوالات متعددش عاجزماندند. علاقه بسیارزيادش به صنعت هواپیما سازی موجب شد كه در سن ١٣سالگی موفق به طراحی وساختن هوا پيماى مدلِ كنترل شونده گردد ومورد تشویق بسیاری ازنزديكان قرار گيرد . از آنجا بود كه به تلاش خویش در زمينه هواپيما سازى شدت بخشيد و موفق شد در 16 سالگى هلى كوپتری بسازد.اين اختراع درد سرها و مشكلاتى براى خانواده ايشان در ارتباط با سازمان امنيت و اطلاعات كشور(ساواك) بوجود آورد. آن ها بر اين باور بودند كه منطقی نيست يك دانش آموز دبيرستانى طراحى نقشه هایی با این دقت را انجام بدهد درنتیجه مادر ایشان را جهت پاره ای از توضیحات برای روشن شدن هدف از ساخت این هلی کوپتر و اینکه کدام دولت خارجى پشت اين ماجراست مورد بازجویی و بازخواست های طولانی قراردادند و نهایتا پس از مطالعه کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات هواپیمایی که نتیجه تحقیقات و دستنوشته های خود ایشان بود قبول كردند كه استاد از نبوغ خاصی برخوردار است. در نتیجه ايشان توانستند به تحقيقاتشان ادامه دهند و موفق به ساخت يك كايت شده و با آن پرواز را تجربه كنند.
درسال 1355 در اولين نمايشگاه سراسرى آثار مبتكرين و مخترعين كشور با ارايه يك هلى كوپتر و چندين طرح براى ساخت هواپيما شركت كرده و به مقام نخست رسيدند. یکسال بعد در همان نمايشگاه ، با ارايه يك فروندهواپيما ى يك نفره وچندين طرح جديد براى ساختن هواپيما و كتابى كه در باره اصطلا حات فنى هواپيما نوشته بودند شركت نموده وبراى دومين بار رتبه نخست مخترعين در سراسر كشور را همراه با جوابز متعدد كسب نموده و همچنین موفق به دريافت چندین بورس تحصيلى و تفربحی از دانشگاه های مختلف گرديدند. مطبوعات و تلويزيون در آن زمان با ايشان مصاحبه هايى در زمينه فعالیت ها ؛ اختراعات و رياضیات انجام دادند .
لینک زیر مصاحبه مجله مهر با استاد محمد علی طاهری به همراه تصاویری از کتابشان در خصوص فرهنگ اصطلاحات فنی هواپیما میباشد
آقای طاهری به دلایلی از این بورس ها استفاده نکردند که یکی از آن دلایل این بود که میخواستند در کنار مردم عزیزمان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی سهیم باشند چرا که سرلوحه زندگی ایشان همواره نجات و اگاهی جمعی بوده است.
در مورد آقای طاهری چه در زمان قبل از آشنایی با عرفان و چه بعد از آن باید بگوییم که ایشان از همان نوجوانی در شبانه روز بیش از سه ساعت نمی خوابیدندو مرتب مشغول تحقیق بودند و این موضوع برای ما و دوستانمان حیرت آور بود که چگونه است که هرگز احساس خستگی نمی کنند. این تلاش های بی وقفه ایشان بعد از انقلاب هم ادامه داشت و کشور عزیزمان در سال های جنگ تحمیلی نیز از مهارت های فنی و نبوغ ایشان در زمینه خدمت رسانی و پیشبرد اهداف نظامی کشور استفاده کردند که به عنوان نمونه مسلسل دستی را طراحی کرده و همچنین آماده ارائه به خط تولید نمودند که این نمونه از چنان کیفیتی برخوردار بود که به مراتب بهتر از مسلسل یوزی بود که در آن زمان بهترین اسلحه دستی به حساب می آمد و در این مورد میتوان به کتاب خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1361 که در عکس ها ملاحظه میفرمایید مراجعه کرد.
زندگی محمد علی طاهری بعد از ورود به عرفان:
در آبانماه 1357 اتفاق عجیبی در زندگی ایشان رخ داد چرا که تا آن زمان مشتاقانه در تلاش بود که از فقط راه علم به درک جهان هستی برسد که با تحولی درونی روبرو و دریچه ای از دنیای دیگر به رویش گشوده شد بگونه ای که این تحیر منجر به دریافت هایی شد که توانست تا حدودی به عطشهای غریب الوصف معنوی ایشان پایان بخشد همزمان با عنایت به دریافت های معنویشان مجددا تحقیقاتش را در قالب علمی شروع کرد، اگرچه تفکراتش برای بقیه مردم قابل درک نبود ولی نتیجه تحقیقات ایشان اعجاب انگیز بود.
تا سال 1385 برای امرار معاش از مهارت خلاقیت های فنی خود استفاده میکرد و بیشتر به طراحی و ساختن کارخانه های مختلف مشغول بود مانند کارخانه های تولید قارچ ، کارخانه های تولید آرد و غیره .
در این دوران که برای اولین بار در ایران یک دستگاهی طراحی نمود و ساخت که آن دستگاه می توانست آرد ، خوراک دام و طیور را که کارخانه تولید میکرد به طور اتوماتیک در کیسه ای قرار داده و آن را وزن کرده ودرب کیسه را بدوزد و هزینه این دستگاه چندین برابر کمتر از دستگاه متشابه خارجی آن بود.
در این دوران پس از فراغت ازکار روزانه به بررسی و تحقیق در زمینه دریافت های معنوی مشغول بودند تا آنکه نتیجه این تحقیقات در دهه 80 در اختیار عموم قرار گرفت و با گرفتن مجوز جهت تشکیل شدن کلاسهایی تحت عنوان آموزش عرفان کیهانی به فعالیت در این زمینه ادامه دادند نا آن زمان که سیلی از مشتاقان به سوی کلاسها روانه شدند و مخالفت ها آغاز گردید نتیجه این مخالفت ها تا آنجا کشیده شد که امروز ایشان به مدت 4 سال متوالی در بند 2- الف زندان اوین به سر میبرند و این کافی نبود و مسوولین قضایی همچنان اصرار بر اتهام فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی برای ایشان را دارند
از مخالفین آقای طاهری در آن قسمتی که به مسئولین مرتبط میشود ایشان را متهم میکنند که:
آقای طاهری با چاپ کتاب های غیر قانونی ، درجهت تشکیل کلاسهای غیر قانونی و توزیع جزوات و سی دی های آموزشی غیر قانونی در جهت تشویش اذهان مردم اقدام کرده است و بدینوسیله به اتهام افساد فی الارض باید محاکمه شود.
در راستای تلاشهای قانونی که در جهت اثبات بی گناهی و خوااست برائت استاد محمد علی طاهری در رابطه با اتهامات وارده انجام شده و همچنین روشن شدن افکار عمومی و احیانا منقدان ایشان موارد ذیل مبتنی و مبین حرکت های کاملا قانونی آقای طاهری، میباشد :
اولا، کتاب هایی که آقای طاهری به اتهام انتشار آن ها محاکمه می شوند همگی در آن زمان دارای مجوز رسمی جهت چاپ و توزیع بودند که در قسمت زیر ملاحظه می فرمایید.
ثانیا، آقای طاهری به دلیل تدریس در کلاسهای غیر قانونی محاکمه می شوند که باستحضار میرساند که ایشان در سه نوع کلاس تدریس کرده اند:
الف) تدریس درکلاسهای ، موسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی(حلقه) این موسسه طبق مدارک زیر قانونی بوده و در تابستان 1385 به ثبت رسیده و لذا اتهام کاملا دروغ و بی اساس است.
ب) تدریس در کلاسهای دانشگاه تهران
تدریس در این کلاسها بر اساس قرارداد بین دانشگاه تهران و موسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی(حلقه) بوده و کاملا قانونی بوده است مگر مسئولین مدعی باشند که دانشگاه تهران اصلا دانشگاه غیر قانونی میباشد.
ج) تدریس در کلاسهای دانشگاه علوم پزشکی ایران :
تدریس در این کلاسها هم بر اساس قرارداد بین موسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی(حلقه) و دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده وآن هم کاملا قانونی بوده است.ثالثا، در مورد انتشار جزوات و سی دی های صوتی و تصویری آموزشی باید توجه داشت که همان جزوات و سی دی های کلاس های سه گانه فوق است
بر طبق این اسناد کاملا واضح و مبرهن است که فعالیت های ایشان تماما با مجوز و قانونی بوده است و امید باشد که با نگاهی انسانی تر و مسلمان وار کلاه خویش را قاضی کرده وقبول کنیم که تمام اتهامات وارده به ایشان کاملا بی اساس است.
و در پایان همانطور که پیش از این به دفعات از مسولین پرونده عزیز دربندمان تقاضای بررسی عادلانه پرونده ایشان را داشته ایم ، امیدوار هستیم با بررسی آنچه که از طریق این صفحه ارائه گشته است در برطرف شدن سو تفاهم ها و سو تعبیرها ی عزیزمان و رفع اتهامات ایشان عنایت بفرمایند و همچنین از تمام عزیزانی که خواستار آزادی به حق ایشان هستند و در جهت رفع اتهامات ایشان تلاش میکنند تقاضا داریم بر اساس مطالب ارائه شده در این صفحه پیگیر راهی برای رساندن صدای ایشان به مسولین و مراجع ذیربط باشند.
لینک زیر تمامی مجوز های مربوط به کتاب ها ، کلاسها و دوره ها ی برگزار شده در دانشگاهها میباشد
لینک دانلود کتاب استاد طاهری اصطلاحات فنی هواپیما
http://erfanekeihani.com/downloads/summary/157-/1753-.html


منبع خبر : عزت طاهری Ezat Taheri
https://www.facebook.com/EzatTaheri/posts/743695775745442
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۱-۲۹

اطلاعيه مهم وكيل استاد طاهری در مورد مناظره پيشنهادی به ايشان

اطلاعيه مهم وكيل استاد طاهری در مورد مناظره پيشنهادی به ايشان
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
چند روز قبل از طرف موکلم آقای محمدعلی طاهری به اینجانب اعلام شد که ضابطین قضایی انجام مناظره ای را پیشنهاد نموده‌اند.
بنابر اظهار ایشان ، وی در همه حال آمادگی انجام مناظره را دارند لیکن در این امر مواردی مورد توجه است :
۱- تجربه گذشته نشان داده‌است که فیلم و صدای این مناظرات، بواسطه سلطه و غلبه اجراکنندگان مناظره تحت تصرف و تقطیع واقع شده‌است بنحوی که آنچه به اطلاع عموم رسیده بیاناتی تقطیع شده بود که هم موجب تغییر مفاهیم و ماهیت موضوعات و مباحث شده و هم حتی در مواردی خلاف منظور گوینده نتیجه‌گیری شده‌است.
۲- داوری مرضی الطرفین در جهت انجام مناظره هرگز وجود نداشته و جریان مناظره یک‌سویه و دارای اغراض خاص بوده است.
۳- در مواردی که با عنوان کرسی‌های آزاد اندیشی یا نقد عرفان‌کیهانی در فرهنگسراها و با ادعای طرح آزادانه مباحث برگزار شده، منجر به آن گردیده که دفاع کنندگان و شرکت کنندگان بازداشت و تحت فشار بازجویی شده و پرونده های بی دلیل به دستگاه قضایی تحمیل گردیده‌است.
۴- از آنجا که انجام هرگونه مناظره، تحت فشار و در زندان مفهوم نداشته و ندارد، لازم است به ایشان با اخذ وثیقه متناسب، فرصتی داده شود تا بیرون از زندان جهت انجام مناظره مهیا گردند.
۵- آقای طاهری در جریان دادگاه نیز تاکید کردند عرفان‌کیهانی خود در راستای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی بنیان‌گذاری و تاسیس شد و ایشان کماکان آمادگی دارد این سیر را ادامه دهد.
۶- در صورتی که این مناظره ها از شبکه های تلویزیونی و بصورت زنده برگزار شود، متخصصین آشنا به متون مذهبی و دینی از طرفی و متخصصین علمی و پزشکی آشنا به عرفان‌کیهانی از سوی دیگر می توانند ایشان را در این امر همراهی کنند.
سید محمود علیزاده طباطبایی
وکیل محمد علی طاهری
منبع خبر : وکیل محمد علی طاهری
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1563003940616289&id=100007200942191&fref=nf
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

در خصوص خبر کذب منتشر شده از خبرگزاری فارس

در خصوص خبر کذب منتشر شده از خبرگزاری فارس
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
در خصوص خبر کذب منتشر شده از خبرگزاری فارس در مورد موکلم جناب حجة الاسلام والمسلمین سید مرتضی حجت نجفی موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند.
اولا تا کنون حکمی در این خصوص صادر و ابلاغ نشده و قبل از صدور حکم قطعی، انتشار چنین اظهاراتی قانونا در حکم افتراست.
ثانیا موکلم از بیت معظم مرجعیت بوده "نوه آیت العظمی حجت " و در مهد اجتهاد و فقاهت تربیت یافته و حکم تولیت مدرسه مبارکه حجتیه قم را در سال ١٣٧١ و از دادگاه مدنی خاص دریافت داشته و روحانی بودن ایشان و تحصیل در حوزه علمیه پیش از آن محرز بوده‌است.
ثالثا اتهامات وارده در متن خبر کذب بوده و طرح آن در فضای عمومی جامعه از مصادیق بارز نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی است و حق شکایت در این خصوص محفوظ است .
دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی
وکیل پایه یک دادگستری
منبع خبر : وکیل محمد علی طاهری
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1563005110616172&id=100007200942191&fref=nf
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

حکم جمع دیگری از مربیان عرفان حلقه

حکم جمع دیگری از مربیان عرفان حلقه
خبر فوری - شنيده ها حاكی است حکم جمع دیگری از مربیان عرفان حلقه به نام های خانم ها فهیمه اعرفی، زهرا جلیلی و مهری شیخو و آقای عبدالرضا میرآقاسی نیز به این ترتیب صادر گردید:
خانم فهیمه اعرفی پنج سال حبس
آقای سید عبدالرضا میرآقاسی دو سال حبس
خانم زهرا جلیلی یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق
خانم مهری شیخو یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق
با اين حساب احكام صادره تا اينجا به شرح زیر است:
۱- حجت الاسلام والمسلیمن سید مرتضی حجت نجفی پنج سال حبس
۲- آقای اردشیر شهنواز پنج سال حبس
۳- خانم ناهيد بهشيد پنج سال حبس
۴- آقای عبدالاحد جليل زاده پنج سال حبس
۵- آقای محمد تاجيك پازوکی پنج سال حبس
۶- خانم فهیمه اعرفی پنج سال حبس
۷- خانم زيبا پورحبيب سه سال حبس
۸- آقای محمدرضا شکراییان سه سال حبس
۹- آقای محمدرضا افشار دو سال حبس
۱۰- آقای محمدرضا فرهمندنیا دو سال حبس
۱۱- خانم راستگو دو سال حبس
۱۲- خانم آمنه جابری دو سال حبس
۱۳- خانم ليلا جعفری دو سال حبس
۱۴- خانم زهرا یزدانی دو سال حبس
۱۵- آقای دكتر سروش عازمی خواه دو سال حبس
۱۶- آقای سید عبدالرضا میرآقاسی دو سال حبس
۱۷- خانم ليلا جماعت يک سال حبس
۱۸- خانم نرگس فرهادی يک سال حبس
۱۹- خانم معصومه ضیاء یک سال حبس
۲۰- آقای علیرضا لاچین یک سال حبس
۲۱- خانم دكتر پروين بهارزاده يک سال حبس تعليقی به مدت پنج سال تعليق
۲۲- آقای مهدی نیرومنش یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق
۲۳- خانم دكتر ويدا پيرزاده يک سال حبس تعليقی به مدت پنج سال تعليق
۲۴- خانم زهرا جلیلی یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق
۲۵- خانم مهری شیخو یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق
جزای نقدي شامل حال تمام مربيان می شود
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۱-۲۸

متن کامل مصاحبه نشریه مهر با آقای طاهری

متن کامل مصاحبه نشریه مهر با آقای طاهری
دومین گزارش از نمایشگاه آثار نوباوگان و جوانان سراسر کشور
• گفتگوی ((مهر)) با محمد علی طاهری برنده نخست نمایشگاه در رشته ی اختراعات...

افزایش امکانات، تنها راه پرورش استعدادهاست
** هواپیمایی که ساخته ام به اندازه گنجایش حیاط خانه ماست. طبیعی است اگر حیاط بزرگتر بود هواپیما بزرگتر ساخته میشد.
** تحقیقاتی در ریاضیات انجام داده ام که وقتی به مرحله نهایی رسید کشف جدیدی در ریاضیات خواهد بود.
** برگزاری این نمایشگاه در شکوفایی استعدادهای نوجوانان تاثیر انکار ناپذیری دارد.
• محمدعلی طاهری در کنار هواپیمای یک نفره از دست ساخته های او که در دومین نمایشگاه آثار نوباوگان و جوانان سراسر کشور به نمایش درآمد.
((مهر)) به هنگام برگزاری دومین نمایشگاه آثار نوباوگان و جوانان سراسر کشور با چند تن از نوجوانانی که دستاوردهایشان در این نمایشگاه به تماشا درآمده بود به گفتگو نشست. این گفت و شنودها – همچنانکه در شماره پیش اشاره شد – به ترتیب در مجله به چاپ خواهد رسید. آنچه در این شماره میخوانید حاصل گفتگویی با محمد علی طاهری برنده اول نمایشگاه در رشته اختراعات و کارهای فنی:
معرفی:
من محمد علی طاهری هستم. بیست سال پیش در استان کرمانشاه متولد شده و تحصیلات متوسطه ام را در تهران بپایان رساندم و دیپلم ریاضی گرفتم. تابحال کارهای زیادی کرده ام و در نمایشگاه های مختلف از جمله نخستین نمایشگاه آثار نوباوگان که سال پیش برگزار شد شرکت داشته ام و جوایزی هم برده ام، اما امسال در دومین نمایشگاه یک هواپیمای تکنفره ارائه داده ام و همچنین یک کتاب که درباره اصطلاحات هواپیما نوشته ام. این کتاب حاصل تحقیقات و تجربیات چندساله من در زمینه اصطلاحات فنی هواپیما است، از آنجا که در این مورد کتابی به زبان فارسی وجود ندارد فکر می کنم این کتاب برای همه علاقمندان میتواند مفید و موثر واقع شود و آنها را از مراجعه به منابع خارجی بی نیاز کند، البته سعی کرده ام مطالب را طوری بنویسم که برای همه مردم قابل استفاده باشد.
هواپیمای تک نفره
مهر – درباره هواپیمایی که ساخته اید بیشتر توضیح بدهید، اینکه با چه وسایلی ساخته شده و چه ویژگی هایی دارد؟
- این هواپیما تک نفره است و 170کیلو وزن دارد که تمام آن را از "آلومینیوم" و با دست ساخته ام. حداکثر وزن این هواپیما هنگام بلند شدن از زمین با احتساب وزن سوخت و سرنشین 270 کیلو خواهد بود. مخزن سوخت هواپیما 25 لیتر گنجایش دارد که برای 5/2 ساعت پرواز کافیست.
مهر – با این هواپیما به عنوان آزمایش تا بحال پروازی انجام داده اید؟
- چون ملخ مورد نیاز این هواپیما در ایران وجود نداشت هنوز موفق به این کار نشده ام و فعلاً منتظرم این ملخ را که سفارش داده ام از خارج برسد، البته از نظر استحکام و از نظر امکان پرواز کاملاً آزمایش شده و به محض رسیدن لوازم همانطور که که اشاره کردم، هیچ مشکلی برای پرواز وجود ندارد. موتور این هواپیما از نوع فولکس واگن 26 اسب است که قادر است تا ارتفاع 1600 متر هواپیما را از سطح زمین بلند کند.
مهر – ساختن این هواپیما چطوری و چه مدتی طول کشید؟
- این هواپیما را به تنهایی و در مدت یکماه و نیم ساخته ام و همه امور فنی آن را با وسایلی که در اختیار داشت ام، در حیاط خانه خودمان انجام داده ام. البته حیاط خانه ما کوچک است و در حقیقت اندازه این هواپیما بناچار با وسعت و گنجایش حیاط خانه ما مطابقت دارد که طبیعی است اگر حیاط بزرگتری بود، هواپیما هم بزرگتر ساخته میشد.
از کنجکاوی های کودکانه تا اختراع
مهر – در زمینه پرداختن به کارهای فنی و هواپیماسازی چه کسانی مشوق شما بوده اند؟
- من از کودکی به هواپیما علاقه داشتم. هر وقت هواپیما یا هلی کوپتری در آسمان میدیدم تحت تاثیر قرار می گرفتم و از اطرافیانم میپرسیدم چطور در آسمان پرواز میکنند و چپ و راست و بالا و پایین میرود. با کنجکاوی عجیبی که در این مورد داشتم سعی کردم پاسخی را پیدا کنم و در این رشته تحقیقاتی داشته باشم و بالاخره از هفت، هشت سال پیش با ساختن هواپیماهای مدل، کنترل شونده و از این قبیل کارها هواپیما سازی را شروع کردم. با اولین هواپیمایی که ساختم آن چنان مورد تشویق همه قرار که تصمیم گرفتم این رشته را جدی تر دنبال کنم. کارم را ادامه دادم و 4 سال پیش یک هلی کوپتر و سال گذشته از اینها طرح های زیادی برای ساختن هواپیما ارائه داده ام، که 15 طرح در نمایشگاه سال پیش و هشت طرح هواپیما نیز در نمایشگاه امسال به نمایش درآمده. مساله دیگر اینکه من تابحال در این زمینه جز تجربه شخصی، آموزش یا دوره خاصی را نگذرانده ام که از نقشه کشی تا محاسبات فنی و ساختن فضای هواپیما را با خودآموزی یادگرفته ام. البته خانواده ام تا حدود زیادی در این کار مشوق من بوده اند و هر کمکی که از دستشان برآمده دریغ نکرده اند.
آموزش در هنرستان:
مهر – فکر نمی کنید اگر مثلا در هنرستان درس میخواندید و آموزش فنی میدیدید در پیشرفت کارتان بیشتر موثر بود؟
- متاسفانه اینطور نیست، چرا که آموزش هنرستان ها بخصوص از نظر محاسبه و ریاضی خیلی عقب است و شاید اگر من در هنرستان بودم، خیلی هم که خوب درس می خواندم در همان حد میماندم و پیشرفت امروزه را نداشتم، گذشته از این من بسیاری از دانش آموزان و فارغ التحصیلان هنرستان ها را میشناسم که نه کار بلدند، نه ریاضی میدانند و نه طبیعی. در واقع نه از نظر تئوری چیزی سردرمیاورند و نه از کارهای فنی.
کشف تازه در ریاضیات:
مهر – شما در رسته ریاضیات هم گویا تحقیقات تازه ای انجام داده اید، این تحقیقات در چه مرحله ایست؟
- البته یکسری تحقیقات در ریاضیات انجام داده ام که در حال حاضر مشغول تکمیل آن هستم و فکر میکنم وقتی به مرحله نهایی رسید، کشف جدیدی در رشته ریاضیات خواهد بود. اگرچه ترجیح میدهم هیچ کاری را تا مرحله پایان اعلام نکنم ولی همینقدر میتوانم بگویم که این رشته به ما امکان می دهد که محاسباتی از قبیل رادیکال، توان ( بدون استفاده از لگاریتم)، سینوس، کسینوس، آرک ها، سینوس هایپربولیک، کسینوس هایپربولیک و آرگومان را بدون استفاده از جدول های مربوط و پاره ای دیگر از محاسبات را بطریقه ذهنی انجام داد. همانطور که میدانید در حال حاضر غیر ممکنست که بدون استفاده از لگاریتم در مدت یکدقیقه بتوانیم چنین محاسباتی را انجام دهیم. اما بهرحال این مقدمه کار است و وقتی آماده شد و برای همگان قابل استفاده بود به ثبت خواهد رسید و به صورت کتاب در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
مهر – برای آینده چه برنامه ای دارید و در چه رشته ای تحصیلاتتان را ادامه خواهید داد؟
- خیلی دوست دارم در رشته طراحی هواپیما و مهندسی هواپیما ادامه تحصیل بدهم، چون مملکت ما به این رشته واقعا نیاز دارد. امیدوارم امکاناتی فراهم بشوند تا بتوانم در خارج از کشور تحصیلاتم را در این زمینه دنبال کنم و بتوانم در ترقی و پیشرفت سریع مملکت سهمی بعهده داشته باشم. جز این آرزویی ندارم.
تاثیر نمایشگاه در نوجوانان
مهر – برگزاری این نمایشگاه بنظر شما چه تاثیری در کشف استعداد های نوجوانان داشته باشد؟
- تاثیر برپایی چنین نمایشگاهی برای نوجوانان می تواند بسیار موثر و پربار باشد، چون جوان یا نوجوانی که به این نمایشگاه میاید با دیدن آثاری از قبیل نقاشی، کارهای دستی، اختراعات، اکتشافات و غیره امکان دارد گه بطور ناگهانی موفق به کشف استعداد خود شود. سال پیش خودم شاهد بودم که چند دانش آموز میگفتند با آمدن به نمایشگاه رشته مورد علاقه شان را پیدا کرده اند و فعالیت هایشان را در این زمینه متمرکز خواهند کرد. بهرحال این نمایشگاه در شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان تاثیری انکار ناپذیر دارد.
استعدادهایی که به هدر میروند
مهر – نوجوانانی که به نمایشگاه می آیند بهنگام دیدن آثار شما چه عکس العملی نشان میدهند؟
- همانطور که میدانید نوجوانان فوق العاده به هواپیما علاقه دارند. من با اغلب نوجوانهایی که روبرو شده ام گفته اند که علاقه زیادی به این رشته داشته اند ولی بخاطر نبودن امکانات و جتی نبودن یک کتاب در این زمینه نتوانسته اند آن را دنبال کنند. من برای این استعدادهای بارور نشده و احیانا به هدر رفته واقعا افسوس میخورم.
اقدامات ضروری برای بهره برداری از این استعدادها
- به نظر من برای بهره برداری از این استعدادها باید هرچه زودتر یک رشته دانشگاهی در این زمینه بوجود آید. تاسیس این رشته به منزله جمع آوری استعدادها و علایق و بالاخره پرورش و رهنمون آن بسیار مرحله کارایی است. بخصوص که جامعه ما نیز در آینده برای صنایع هواپیماسازی خود نیاز مبرمی به آن دارد. مساله دیگر تجهیز باشگاه هواپیمایی مدل و توسعه آن در سراسر ایران است که میتواند کمک موثری باشد. چون این باشگاه در حال حاضر جز در تهران و چند شهر بزرگ دیگر وجود ندارد و آن هم فقط برای کسانی است که امکانات مالی داشته باشند و اگر کسی وضع مالیش خوب نباشد باید این رشته را کنار بگذارد. بنظر من باید در این زمینه ها و بخصوص درباره کاهش قیمت لوازم مورد نیاز، از سوی دولت و سازمان های مسئول اقداماتی صورت گیرد و امکانات بیشتری برای علاقمندان فراهم شود. چرا که افزایش امکانات تنها راه پرورش استعدادهاست.
البته این را هم بگویم که در کنار این نمایشگاه کنفرانسی نیز دریاره شناخت و پرورش استعداد نوباوگان و جوانان برگزار شد، اما مطالب این کنفرانس در مورد شناخت آن بود و درباره پرورش و چگونگی باروری آن حرفی گفته نشد. اگر چه گفتن کافی نیست و حرف باید با عمل همراه باشد.
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۱-۲۷

جمعی از شاگردان محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در ...

جمعی از شاگردان محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در ...بنقل قول خبرگزاری سحام نیوز
جمعی از شاگردان محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در استفتائی از حجت الاسلام احمد منتظری، خواستار ارائه نظر مرحوم آیت الله منتظری درباره حکم ارتداد و اتهامات واهی وارده به محمد علی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه شدند. به گزارش«سحام» متن پرسش و پاسخ شاگردان محمد علی طاهری با یادگار مرحوم آیت الله منتظری به شرح زیر است:
– پرسش:
به نام پروردگار هستی
وَ لاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَ مَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ ﴿بقره/۲۸۳﴾
حضرت حجهالاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد منتظری دامت برکاته
با سلام
از آن‌جا که مسأله ارتداد و افساد فی الارض یک موضوع فقهی و تشخیص آن در صلاحیت متخصصان علوم اسلامی است و در جایی که به امور مهمه ای چون عرض و دماء مربوط می شود نمی توان بدون اجماع عمل کرد، علی‌هذا به پیوست این استفساریه، یک دوره کامل از کتاب‌ها و نشریات متعلق به آقای محمدعلی طاهری مؤسس و استاد یکی از مجموعه‌های عرفانی موسوم به عرفان حلقه تقدیم می شود.
مستدعی است آن جناب به عنوان شخصی که از بیت یکی از بزرگ‌ترین مراجع شیعه
برخاسته اید که بسیاری از مجتهدان و عده ای از مراجع تقلید از شاگردان ایشان بوده اند و خود جنابعالی بیش از سه دهه در کسوت روحانیت بوده و در محضر علما و مراجع متعدد تلمذ کرده و درامور فقهی و دینی صاحب‌نظر هستید، بفرمایید که آیا دیدگاه‌ها و مطالب مندرج درآن‌ها می‌توانند از مصادیق
تفکر ضد دینی و خلاف شرع یا ارتداد و افساد فی الارض به شمار آیند؟
پیشاپیش از پاسخ عالمانه شما سپاس می‌گذاریم و توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت مسألت داریم.
جمعی از شاگردان استاد محمدعلی طاهری
– پاسخ:
باسمه تعالی
پس از سلام و تحیت
اتهام ارتداد و افساد فی الارض در میدان‌های بحث‌ علمی و تحقیقی راهی ندارد و بسیاری از مراجع تقلید به این مسأله تصریح کرده‌اند؛ آیت الله العظمی منتظری در رساله توضیح المسائل خود چنین آورده‌اند: «درحکم ارتداد بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است؛ هم‌چنین باید انکار از روی جحد و عناد باشد؛ بنابراین حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می‌کند و احیاناً به نتیجه دیگری دست می‌یابد جاری
نمی‌شود.» (توضیح المسائل،مسأله ۳۲۱۱). تاکید ایشان بر عنصر جحد و عناد برای این است که حتی اگر ظنّ جحد و عناد وجود داشته باشد نمی توان چنین اتهامی را به شخصی نسبت داد چه رسد که اسلام او محرز باشد و اقرار به لسان داشته باشد و حتی فراتر از آن، مکتوب کرده و در دفاع از توحید و عقاید اسلامی نوشته باشد.
آیت الله العظمی منتظری هم‌چنین در اردیبهشت ۸۳ در دیدار با انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفتند: «در برخورد با مخالفان عقیدتی و فکری باید بدون تهمت، افترا، و با رعایت اخلاق اسلامی و انسانی مواجه شد؛ زیرا با گرفتن و زندانی کردن کاری از پیش نمی‌رود. مخالفان نباید از حقوق شهروندی و اجتماعی‌شان محروم شوند. همان‌گونه که امام علی(ع) حقوق خوارج نهروان را از بیت المال قطع نکردند و فرمودند: پس از من کسی از آن‌ها را نکشید و مورد تعرض قرار ندهید. برخی از آقایان گفته اند: مخالفان عقیدتی، قلم را به جای سلاح به کار می‌برند، درجواب باید گفت: اگر این‌گونه است شما هم باید با سلاح قلم با آن‌ها مبارزه کنید نه با زندان و بازداشت و بگیر و ببند.» (دیدگاه‌ها، ج ۲، ص ۳۰۳).
هنوز بشریت شرمنده دادگاه‌های تفتیش عقاید غرب است و متاسفانه عده‌ای به دنبال زنده کردن آن فجایع در قرن حاضر هستند. قضات عادل و مستقل بدون شک این موازین شرعی و انسانی را رعایت می‌کنند؛ زیرا نادیده گرفتن آن‌ها موجب خدشه دراستقلال دستگاه محترم قضایی و ناامیدی جامعه از وسواس در عدالت است.
امیدوارم مسئولین امر مصلحت امروز اسلام و مسلمین را بیشتر در نظر بگیرند و در رفتار خود با دگراندیشان تجدید نظر کنند و در دنیایی که دشمنان اسلام در پی دستاویزهایی برای بدنام کردن چهره دین پاک و انسانی اسلام هستند خوراک برای آنان فراهم ننمایند؛ و امیدوارم مسئولین امر در رفتار خود با دگراندیشان تجدید نظر کنند و موجب وهن دین و حکومت دینی نشوند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
۱۳۹۴/۱/۲۵
احمد منتظری
منبع خبر : خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts

گفتنی‌است محمدعلی طاهری تحت فشار فزاینده نیروهای امنیتی قرار دارد و شاگردان وی نگران صحت و سلامت استاد زندانی خود هستند. این شاگردان و علاقه‌مندان به محمدعلی طاهری، تجمعات مختلفی را در برابر زندان اوین و شهرهای مختلف کشور برگزار کرده اند. هم‌چنین افرادی که خود را از شاگردان عرفان حلقه می‌نامند به دفعات تجمعات مختلفی را در کشورهای دیگر برگزار کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط آقای طاهری شده اند.
منبع خبر : وب سایت سحام نیوز
http://sahamnews.org/2015/04/280117/
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

نظر شما در مورد استخاره کردن چیست؟

نظر شما در مورد استخاره کردن چیست؟
پاسخ:
استخاره طلب خیر است، دوره چهار می آئید می بیند که تشعشع مثبت هر کاری که می کنید باید طلب خیر داشته باشید، تشعشع مثبت شما شامل اون قضیه باشد . استخاره به منظور سلب اختیار نیست و بعد حالا خودمان هم دریافت آگاهی می کنیم، طلب خیر می کنیم اون هم آگاهی می دهد، دوستان فرمودند که چطوری شده دریافت داشتید، الان ما داریم می رویم که برای همین آماده بشویم، از دوره بعد (دوره دو) می گوئیم چه کسی آگاهی دریافت کرده؟ البته همین دوره هم داریم منتها فعلاً ما نمی خواهیم واردش بشویم، آگاهی برای چی به ما داده شد، جواب مسائل ما هست، جواب خواسته های ما هست، اون می شود استخاره ، ما طلب خیر کردیم، گفتیم به ما بگو، او هم گفت، منظور سلب اختیار نیست، پس استخاره یعنی طلب خیر، هر کاری می خواهیم شروع بکنیم باید طلب خیر و با تشعشع مثبت اش شروع کنیم، این به منزله سلب اختیار نیست، این به منزله باز کردن گره هائی هست که از روی زمین بسته شده، یعنی ما همدیگر را می بندیم، اینها تعریف دارد، هر کدام از ما دیگری را می تواند ببندد، چون الان تعریف ها را نداریم نمی دانیم که طلب خیر چرا و چه اتفاقی می افتد در بحث طلب خیر. بنابراین عجله نکنید همه تعریف ها را با همدیگر بیائیم دریافت بکنیم اگر تعریف را دریافت کردیم مطمعناً متقاعد می شویم، مطمعناً دریافت می کنید که واقعیت قضیه این است که ما اون اصولی را که باید در مسیر الهی بکار بگیریم اونوقت درست تر و بهتر می توانیم ببینیم، در غیر اینصورت ما فکر می کنیم که داریم درست عمل می کنیم، بعد از ده سال ، بیست سال، سی سال می بینیم که ای داد و بیداد ما همه ی مسیر را اشتباه رفتیم، این اخطار است (قرائت آیه 18 سوره زمر).
انسان روی زمین به اختیار زنده است. خوب اگر قرار باشد من از خودم سلب اختیار بکنم، می گوئیم ببخشید من شیر یا خط کردم و این کار را انجام دادم و من چه می دانستم این مساله گریبان من را می گیرد ولی الان می گوئیم من رفتم فکر کردم، تحقیق کردم و اشتباه کردم. خیلی ها دم در دادسراها یا می آیند پیش ما دچار مشکل شدند دارند طلاق می گیرند با دو، سه تا بچه و می گویند ما رفتیم استخاره هم کردیم. چه کسی مسئولیت اینها را قبول می کند، بنابراین مفهوم استخاره سلب اختیار نیست که من چشمم را ببندم و بگویم آقا یا الله، این نمی شود، اونجا از من نمی گذرند، پاسخ آزمایش من سرجایش هست، آیا آیه ای داریم که مسئولیتش را قبول کرده باشند، که از ما سلب اختیار کرده باشند و بگویند که تو اینکار را بکن و مسئولیتش با ما، نداریم.
بنابراین بطور کلی بگذارید همه اینها حلقه دارد، همان تشعشع مثبت حفاظ دارد، حلقه دارد، باید بیائیم ببینیم آزمایش کنیم، خودمان برویم آزمایش کنیم تا متوجه مفاهیم بشویم. الان دوستان می آیند می گویند ما آگاهی دریافت کردیم، اون دریچه باز شده ، دریچه دل باز شده، ما دنبال اون هستیم که اون دریچه باز بشود، دریچه ی اشراق است، دریچه ی ادراک است، ما همه اش دنبال اون هستیم که یک درِ دیگری باز بشود، نه دریچه ی شیر یا خط ما دنبال دریچه ی آسمان ها هستیم، دنبالِ اون تشعشع مثبت اون استخاره، مساله اونجاست که ما طلب خیر می کنیم اون پاسخ می دهد ، پاسخش چطوری است، پاسخی است که از آسمان باید بیاید، نه روی زمین من انجامش بدهم بعد بگویم که من طلب خیر کردم، تشعشع مثبت اعلام کردم، جوابش از کجا باید بیاید؟ اگر من سکه از جیبم در بیاورم، این جواب از جیب من درآمده، سه بار بیاندازم سه تا جواب مختلف می آید، بروید امتحان کنید. این اشتباه به فاجعه خاتمه پیدا می کند. همانطور که عده ی زیادی می آیند پیش ما و می گویند آقا ما به بن بست خوردیم، ما استخاره هم کرده بودیم. حالا چه اشکالی پیش می آید، نظرشان نسبت به خدا بر می گردد، نظرشان نسبت به دین، خدا، پیامبر و همه چیز بر می گردد، این اشتباه است، این فاجعه است.
(دوره یک جلسه 4 زنگ اول) CD صوتی - استاد محمد علی طاهری
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

اذکار در دنیای کیفیت و در دنیای کمیت

اذکار در دنیای کیفیت و در دنیای کمیت
يك مطلب ديگر را هم راجع به ذكر بگويم خدمت‌تان كه فرض كنيد ما در اينجا يك ذكري را مي‌گویيم كه اين ذكر نقش ورد را دارد. اين كه فاقد ارزش است. فرضاً يك ذكر مي‌گویيم «يا الله» به عنوان مثال، يك ذكر اينجا مي‌شود بحث ورد،
يك ذكر اينجا مي‌شود ياد خدا. مي‌گویيم هدفت چيه؟ مي‌گويد «ياد خدا» البته ذكر را از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
مثلاً اينجا مي‌گویيم «يا الله» «يا» اشاره به دور است، می‌گوییم ياد خدا «اَلا بِذِكرِ اللهِ تَطمَئِنُّ القُلوُب» (رعد 28) با ياد خدا دلها آرامش پيدا مي‌كند، ياد مخصوص غايب است. اگر ما بگویيم ياد خدا، ياد مخصوص غايب است، هر چي را بگویيم يادش مي‌كنيم يعني اينجا نيست درست است؟ كسي كه حاضر باشد مي‌گویيد من دارم يادت مي‌كنم؟ نمي‌شود كه. ياد خدا، ياد مخصوص غايب است، پس اگر بگویيم با ياد خدا دلها مطمئن مي‌شود، اولش اصلاً گفتيم خدا غايب است، رفته پي كارش.
س: ............. ج: نام هم، كه نام ندارد. ابتداي اين جلسه گفتيم به نام بي‌نام او، حالا اين هم بعداً مي‌رسيم
س: ............ ج: حالا ببينيم هستش يا نيستش. مي‌خواهيم ببينيم درست فهميديم يا درست متوجه نشديم.
ياد مخصوص غايب است. شما اگر بگوييد «ياد خدا» يعني خدا غايب است، حس حضور است، الان چند نفر حس حضور را در اين يكي دو دوره تجربه كردند يا دارند تجربه مي‌كنند؟ حس حضور است، با حس حضور قلب‌ها آرامش پيدا مي‌كند. حالا همه آنهايي كه حس حضور را تجربه كردند، سؤال كنيم، حس آرامش‌شان هم بيشتر شده است. يعني يك نسبت مستقيم با هم دارند، اين آن را مي‌آورد و عكسش اشكال پيش مي‌آيد. مثلاً اگر يكي مي‌گويد من احساس تنهايي مي‌كنم، شما فوراً مي‌فهميد كه اين حس حضور ندارد. يا خيلي مسايل ديگر هست كه با هم مورد بررسي قرار مي‌دهيم و اشكالاتي هست كه ما در ترجمه و اينجور مسايل به كار برديم و به كار مي‌بريم.
در دنياي كميت، چون گفتيم كميت داريم، كيفيت داريم، در دنياي كميت بايد از واژه‌اي استفاده شود كه عقل ما آن را تشخيص بدهد، مورد شناسايي قرار بدهد. «ياد» وقتي كه مي-گويد، ما چكار مي¬كنيم فوراً مي¬فهميم، همه‌مان مي‌فهميم كه «ياد» چي مي¬خواهد بگويد. روي پله عقل مي¬توانيم تشخيص بدهيم. اما شما از چند هزار نفر يك مصاحبه‌اي بگيرد، مي‌بينيد وقتي مي‌گویيد «ياد خدا» فوراً مي¬فهمند اما اگر بگویيد «حس حضور» چند نفر مي‌فهمند؟ چون بايد درك شود، «حس حضور»؟ اين به او نگاه مي¬كند، حس حضور؟! شما از ده هزار نفر آمار بگيريد، مطلقش نكنيم، حالا از اين ده هزار نفر يك نفر به زور بگويد آره من حس حضور را ... چون كيفتي است.
اين دنياي عرفان است (حس حضور) اين دنياي عقل است (ياد خدا). دنياي دل است، اين دنياي عقل است؛ دنياي عشق، دنياي عقل. لذا يك كسي كه با دنياي عشق ارتباطي ندارد، ذهنش بالاتر از ياد نمي‌تواند بيايد، نمي‌تواند درك كند. ولي در دنياي كيفيت مفاهيم دقيق است، ادراكات دقيق است.ديگر ماست‌‌مالي توش نيست، يك چيز كيفيتي است، ديگر ماست‌‌مالي نمی¬تواند بكند، يك مهر كنترل كيفي رويش بايد بخورد. اينجا ما نمي¬توانيم دل‌مان را خوش بكنيم كه با ياد خدا بيایيد شروع كنيم چون دنيا دنياي اين پله نيست. لذا هيچ سؤالي نمي‌توانيم بكنيم، بگوییم «حس حضور». مثلا در دنياي كميت مي‌گويد «خدا را شكر كن» همه‌مان مي‌گویيم «خدايا شكرت مي‌كنيم براي فلان ...... اين حرفها» اما من الان سئوال مي‌كنم شكر وجودي؟ ببينيد اصلاً تعريف نكرديم، كساني كه تا اين مرحله شكر وجودي را حس كردند دست‌شان را بلند كنند؟
س: ........ ج: قرار است دائم باشد، قرار است اين حس حضور «خوشا آنانكه دائم در نماز بي» نماز، صلاه اينها را تعريف كرديم. موضوع اين است كه وجود ما دائم در حس حضور باشد مي¬شود «خوشا آنانكه دائم در نماز بي» نماز، توجه مي‌كنيد؟ نماز، صلات اينها در انتها مي‌خواهد به حس حضور بيانجامد مگر غير از اين است؟ اگر به صورت كار مكانيكي نگاهش كنيم، بعداز يك مدتي خسته كننده مي¬شود، قبول است؟ پس اينها، اينجا يك معني مي¬دهد، چاره‌اي ندارند وقتي كه روي پله عقل و احكام و .... نگاه مي¬شود بايد بگويد «خدا را شكر كن، نماز بخوان» اما وقتي كه مي¬آیيم روي پله‌ عشق، پله كيفيت مي‌گويد متصل شو، «اقم الصلوة» مقيم اتصال شو. عقل، چه اتصالي چه چيزي؟ عروه الوثقي است، چه «فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقي» (بقره 256) كدام ريسمان را بگيريم، كدام را بگيرم پس موضوع كيفيتي كه مي‌شود، قضيه كاملاً متفاوت مي‌شود. خوب «خدا را شكر كن» اينجا ديگر اصلاً از اين حرفها نيست، يك شكري مي‌خواهد وجودي كه غير قابل تعريف است و آن حلقه «الحمدلله» و ماجراهاي ديگرش از ظاهر به باطن حركت شده است. براي او هم نيست براي خودمان است، امتحانش هم مجاني است.
آن كسي كه شكر وجودي دارد، آرامش دارد. چقدر آرامش داری تا من بگويم چقدر خوشبختي؟ ميزان آرامش را حيف كه نمي‌شود اندازه‌گيري كرد، كيفيتي است. چقدر آرامش داريم تا بگویيم چقدر خوشبختيم نه به پول، نه به قيافه است، نه به آن قدرت، نه به ..... ، به هيچ كدام از اينها نيست. ميزان آرامش هر كسي مساوي است با ميزان خوشبختي‌اش. پس آنجا كه مي‌گويد «الا بذكر الله تطمئن القوب» (رعد 28) آنجا ماجراي خيلي مفصل‌تر از اين حرفهاست كه ما با ورد به آن برسيم.
بعد حالا يك موضوع ديگر كه يواش يواش مي¬آييم بالا تجربه مي‌كنيم، رفتن توي ذكر بدون حفاظ مساوي است با آلوده شدن؛ شما آمار بگيريد %99 مشكلات تشعشع دفاعي، مشكل افسردگي، امتحان كنيد، تجربه كنيد و ببينيد كه در واقع بدون حفاظ در آن ماجرا مساوي است با آلودگي موجودات غيرارگانيگ و مساوي است با افسردگي بطور وحشتناك، اين آمار را خودتان بگيريد.
ترم دوم-جلسه اول، زنگ اول
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

((طلسم شرف شمس ))

((طلسم شرف شمس ))

"طلسمی كه به نام طلسم شرف شمس معروف است ( طلسم سلیمانی) طلسمی است كه به جهت دستیابی به حاجات از آن استفاده می کنند. یكی از شرایط آن زمان نوشتن آن است كه 19 فروردین ذكر شده است. این طلسم باید بر سطح زرد رنگ نقش گردد که از عقیق زرد (انگشتر هایی با عقیق زرد که نوشته ای بر آنها حک شده است ) یا کاغذ زرد یا پارچه زرد استفاده میشود ."
با توجه به اینکه کلیه ی طلسم ها حاوی شعور منفی سنگینی و مربوط به شبکه ی منفی و کمک گرفتن از غیر خدا برای رفع نیازها و مشکلات هستند و آلودگی های بسیار سنگینی بر همه ی جنبه های زندگی انسان دارند، لذا
از عزیزان خارج از مجموعه ی عرفان حلقه ، تقاضا داریم که از طلسم شرف شمس که یکی از طلسم های رایج است استقبال نکرده و هرگز آن را با خود حمل نکنند ،
و از دوستان عضو مجموعه ی عرفان حلقه ، علی الخصوص دوستان ترم 5 به بالا ،، تقاضا داریم که در این روز هر لحظه روح جمعی و سایر موارد را در نظر داشته باشند .
با آرزوی توفیق الهی .
#سایت_سایمنتولوژی_فرادرمانی
#انجمن_سایت_سایمنتولوژی_فرادرمانی
#انجمن_مستر_عرفان_کیهانی_حلقه
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۱-۲۶

خبری که در سایت خبرگزاری فارس نوشنه شده ؟

بنقل قول  خبرگزاری فارس:
محکومیت برای مسئول کمیته دین‌پژوهی فرقه ضاله «حلقه»
مسئول کمیته دین‌پژوهی فرقه ضاله حلقه به اتهام توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی از طریق برگزاری کلاس‌های غیرقانونی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
محکومیت برای مسئول کمیته دین‌پژوهی فرقه ضاله «حلقه»
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، «ح.ن» دارای دو سابقه کیفری است، در برخی از مراسم‌ها و جلسات فرقه اقدام به پوشیدن لباس روحانیت می‌کرد و مدعی بود که دارای مدرک معادل دکتری فقه و حقوق است.
با تحقیقات مشخص شد نامبرده به هیچ عنوان در حوزه‌های‌ علمیه تحصیل نکرده است، همچنین وی درصدد راه‌اندازی مرکزی جهت درمان معتادان از طریق آموزه‌های فرقه انحرافی عرفان کیهانی و فرادرمانی بود که توسط سربازان گمنام ولایت دستگیر شد.
نامبرده ادعای کذب مبنی بر تولیت مدرسه علمیه حجتیه قم اقدام با صدور نامه‌ای در تأیید سرکرده فرقه حلقه (محمدعلی طاهری) کرده بود، این در حالی است که مدرسه حجتیه زیر نظر جامعةالمصطفی(ص) العالمیه وابسته به دفتر مقام معظم رهبری اداره می‌شود.
به گزارش فارس، محمدعلی طاهری رئیس عرفان ضاله حلقه که به جرم توهین به مقدسات در حال گذراندن دوران محکومیتش در زندان اوین است، هم اکنون پرونده افساد فی الارض وی در دست بررسی است و سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته، حکم ارتداد طاهری را صادر کرده‌اند.

انتهای پیام/ک
منبع خبر :  خبرگزاری فارس
http://farsnews.com/13940125001217
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۱-۲۵

ظلم به خود

ظلم به خود
ما قابلیت‌های زیادی در اختیارمان هست که همه اين‌ها تحت سیطره اختیار مرکزیت وجودی ماست؛......
مثلاً چشم ما، زبان ما، دست ما همه ابعاد وجودی ما در اختیار یک مرکزیتی است، .....مي‌تواند در راه كسب کمال به کار گرفته شود، مي‌تواند به هدر رود.
مثلاً اين زبان مي‌تواند در جهت كمال به كار گرفته شود مي‌تواند در جهت ضد كمال؛ به عنوان مثال در جهت غيبت به كار ببريم و مي‌تواند در راه كمال به كار بيايد.
بنابراین شکایت مي‌تواند از این زاویه مطرح شود و شاکی باشد که من را در جهت مناسب به کار نگرفتی،....... آنجا به صورت سمبلیک به شما نشان دادند كه نشده، آن‌طور كه بايست نتوانستيم مديريت كنيم. .......
مثل مدیر یک سازمانی که نمي‌داند چگونه از نیروهاي خود استفاده کند و همه نیروهای سازمان خودش را به نوعی به هدر مي‌دهد. ما هم مدیر یک سازمان هستیم دست و گوش و چشم و زبان، این‌ها اعضای این سازمان هستند مي‌توانند درجهت کمال و در جهت ضد كمال به کار گرفته شوند.
ترم پنجم، جلسۀ چهارم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

3 میلیون زوج نابارور معادل 15 درصد زوج‌ها در کشور وجود دارد و


3 میلیون زوج نابارور معادل 15 درصد زوج‌ها در کشور وجود دارد و سالانه نیز با ازدواج 150 هزار زوج نابارور رو به رو هستیم؛ این معضل اجتماعی فرهنگی می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نوروزی، رئیس هفدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین‌المللی انجمن علمی- تخصصی باروری و ناباروری ایران گفت: 3 میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد و سالانه نیز با ازدواج 150 هزار زوج نابارور رو به رو هستیم؛ این معضل اجتماعی فرهنگی می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد.
وی افزود: 90 درصد زوج‌های نابارور می‌توانند از امکانات درمان استفاده کنند و 10 درصد نیز از روش‌های دیگر همچون اهدای جنین استفاده کنند.
وی دلایل ناباروری را دلایل متعددی چون اختلالات رشد، اختلالات هورمونی، بلوغ دیر رس یا زود رس، آلاینده‌ها و امواج اعلام کرد و متذکر شد: درمان ناباروری در کشور ما بسیار پیشرفت کرده به طوریکه در این امر جزو 10 کشور اول دنیا هستیم.
وی با اشاره به شرکت حدود هزار متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی و مرتبط با باروری در این کنگره، گفت: حدود 200 مقاله به کنگره ارسال و از این میان 150 مقاله پذیرفته شد که در قالب 15 سخنرانی اصلی و باقی به صورت پوستر از سوی میهمانان ما از کشورهایی همچون آلمان، برزیل، بحرین و کویت ارائه شد.
رئیس هفدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین‌المللی باروری و ناباروری که 11 تا 13 اسفند ماه برگزار شد، در خصوص حضور طب مکمل ایرانی "فرادرمانی" در نمایشگاه کنگره گفت: طب‌های مکمل در کشورهای مختلف بنا به مقتضیات آن کشور رواج دارند. در کشور ما نیز همین‌طور است و روش‌هایی در حال تجربه و در معرض تحقیق هستند.
وی افزود: در امر درمان ناباروری اثرات طب مکمل در حال بررسی است و می‌توان از این روش‌های درمانی در تسریع باروری طبیعی کمک گرفت.
نوروزی گفت: طب مکمل بخشی از علم محسوب می‌شود و فرادرمانی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ مقالات و مطالب منتشر شده در این‌باره پایه علمی دارد؛ بنابراین باید با فراهم آوردن شرایط لازم برای معرفی این روش درمانی از محققین این حوزه حمایت کنیم.
منصوره موحدی جنین‌شناس و دبیر اجرایی کنگره نیز در این خصوص اظهار داشت: در این کنگره متخصصان جنین شناسی، اورولوژی، ژنتیک و زنان گرد هم آمده و در پنل‌های گروهی تخصصی به تبادل نظر پرداختند.
وی ضمن توصیف شرایط علمی کشورمان در امر درمان ناباروری، در خصوص بهره‌گیری از طب مکمل در این زمینه گفت: امروزه طب مکمل به شکلی گسترده مطرح است و رفته رفته جایگاه و ارزش علمی خود را در کتب پزشکی نیز پیدا می‌کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن علمی- تخصصی باروری و ناباروری ایران، درباره پذیرش طب مکمل فرادرمانی در کنگره باروری و ناباروری متذکر شد: ما با دید کاملا علمی به فرادرمانی نگاه کردیم و به دلیل دارا بودن معیارهای لازم آنها را در نمایشگاه کنگره پذیرفتیم.
وی تأکید کرد: مجامع علمی باید از این نوع روش‌های درمانی حمایت کنند و موقعیتی فراهم آورند تا محققان این حوزه ایده‌ها و فرضیات خود را به اثبات برسانند.
لازم به ذکر است که هزینه‌ یک سیکل درمان ناباروری در داخل کشور حدود 6 تا 7 میلیون ریال است که این رقم نسبت به هزینه درمان در بسیاری از کشورها بسیار پایین است. با این حال عدم حمایت و پوشش بیمه، بسیاری از زوجین نابارور را در روند درمانی با مشکل مواجه کرده‌است.
حجت الاسلام والمسلمین لطف‌اله دژکام، عضو هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جهرم که در پنل‌های تخصصی کنگره حضور داشت گفت: ما نادانسته‌های بسیاری در علم داریم و امکان دارد طب‌های مکمل روش‌هایی را پیشنهاد دهند که در آینده بسیار مفید باشد؛ مبانی دینی ما نیز در این‌باره مباحثی را مطرح می کند.
وی افزود: اگر محققین فرادرمانی با متد تحقیق تجربی اثبات کنند این روش نتیجه می‌دهد مسلما می‌توان در امر درمان از این شیوه درمانی بهره‌مند شد.
امام جمعه جهرم، صاحب نظر در زمینه اخلاق پزشکی، متذکر شد: متأسفانه ما تا کنون نتوانستیم در بخش طب سنتی اسلامی در سطح بین‌المللی کار جدی انجام دهیم، اما حضور محققان در رشته‌های طب مکملی همچون فرادرمانی، نقطه امیدی است که اقداماتی در حال انجام است.
وی افزود: این مراکز با محکم تر کردن ارتباطشان با مجامع علمی و دانشگاهی می‌توانند تئوری خود را معرفی نمایند تا به امید خدا با اثبات فرضیاتشان ما طب بومی خود را در سطح بین‌المللی معرفی کنیم .
مسئول گروه تحقیقات پزشکی "فرادرمانی"، هدف از حضور این طب مکمل ایرانی را در این همایش ارائه تئوری‌های فرادرمانی به مجموعه پزشکان این حوزه دانست که در قالب یک غرفه محصولات فرهنگی صورت گرفت.
ویدا پیرزاده با اشاره به تحقیقات فرادرمانی در زمینه ناباروری، تصریح کرد: تحقیقات انجام شده در زمینه فرادرمانی و تاثیر آن بر ناباروری که بخشی از آن در قالب ویژه‌نامه شماره 5 این گروه تحقیقاتی به چاپ رسیده‌است، موجب شد تا برای حضور در این همایش و شناساندن این روش درمانی به جامعه پزشکی مصرّ باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد بستری فراهم شود که با حضور در همایش‌ها و ایجاد تعامل با پزشکان متخصص، زمینه بهره گیری از این طب بیش از گذشته فراهم گردد.
وی همچنین در مورد بیماران نابارور که با بهره گیری از فرادرمانی باردار شده اند، تصریح کرد: افرادی بودند که از طب رایج نتیجه نگرفته و از همه روش‌های دارویی و جراحی، حتی روش‌های جدید استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیده‌اند. این افراد با بهره‌گیری از این طب مکمل ایرانی باردار شده‌اند که نتایج این تحقیقات برای پزشکان متخصص زنان که از دید باز برخوردار باشد می‌تواند نتایج زیادی را به همراه داشته باشد.
پیرزاده با بیان اینکه یک روش طب مکمل کاملاً ایرانی می‌تواند افتخاری برای کشور به حساب آید، افزود: لزومی ندارد که تنها علومی که از کشورهای غربی وارد ایران می‌شود را تایید کنیم. این افتخارایران است که روش طب مکمل و جایگزینی که بنیانگذارش یک ایرانی است، بتواند در سراسر دنیا گسترش یابد. نباید فراموش کرد که ایران در مقطعی برجسته‌ترین کشور در زمینه ادبیات، علوم انسانی و طب بوده است و این اتفاق می‌تواند در قرن 21 با ارائه تئوری فرادرمانی و پیوند شعوری دوباره روی دهد. نباید از نظر دور داشت که بسیاری از افراد آزاداندیش در سراسر جهان وجود دارند که به نقاط ضعف پزشکی رایج پی‌برده‌اند و شاهدیم که روز به روز نیاز به طب آلترناتیو در جهان افزایش می‌یابد.
 این کنگره برای هفدهمین بار و با همکاری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران، UNFPA و مراکز درمان ناباروری سراسر کشور، بیمارستان جامع بانوان آرش، دانشگاه تربیت مدرس، بیمارستان طالقانی و بیمارستان حضرت رسول (ص) 11 تا 13 اسفند در تهران برگزار می‌شود.
منبع خبر :  همشهری آنلاین:
http://hamshahrionline.ir/details/129876/Society/population
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

در دنیا افرادی هستند که شبیه این دریافت ها را

در دنیا افرادی هستند که شبیه این دریافت ها را داشته اند.ایا شما با ایشان ارتباط دارید؟
استاد طاهری : خیر بنده شخصا ارتباط خاصی با متفکران و اندیشمندان و صاحبان ایده های نو ندارم ..........و صرفا در این سال ها مشغول تحقیق وبررسی بر روی موضوعات عرفان کیهانی بوده ام.......... و فرصت نداشته ام با سایر نقاط دنیا در ارتباط قرار گیرم. ......
«عرفان کیهانی مکتبی است کاملا ایرانی و در دهه ی اخیر تجارب عملی آن گسترش یافته و دراین سال ها نیز توسط ایرانیان به خارج از کشور انتقال یافته است و اکنون در نقاط مختلفی در جهان مشغول تجربه و آزمایش آن هستند.
مصاحبه استاد محمد علی طاهری در خصوص انتقادات صورت گرفته از عرفان حلقه (عرفان کیهانی) (April 1, 2010)
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

اگر کارشناسان کانون های مذهبی بخواهندمباحث عرفان حلقه را

اگر کارشناسان کانون های مذهبی بخواهندمباحث عرفان حلقه را به نقد و چالش بکشند شما استقبال می کنید؟
ما همیشه آمادگی داریم.......متأسفانه دافعه پنهانی در برابر اندیشه ها ونگرش های جدید وجود دارد که مانع است .................. ما ادعا نمی کنیم عرفان کیهانی حرفش جدید است ....... زیرا پایه ای وجود دارد و ما بر مبنای آن پایه ی مشترک طرح موضوع می کنیم........ یعنی پایه یک چیز است و مبنا تغییر نکرده است. .......گاهی اطلاق نو بودن ایجاد سوء تفاهم می کند سبب دافعه می شود. ......این دافعه سبب می شود کسی پا پیش نگذارد و شنونده ی بدون پیش قضاوت مطالب باشد........ ما دعوت می کنیم اگر قابل بدانند و اگر لازم بدانند لا اقل تجربه ی جدید ما را بررسی کنند .......در ارائه ی متون مذهبی و چارچوب های مذهبی برای نسل جدید که با اصطلاحات و ترمینولوژی نسل قدیم میانه ای ندارد........ . ما این تجربه را طی سالهای اخیربا موفقیت به انجام رسانده ایم که با این نسل چگونه هم کلام شویم.........یکی از دلایلی که نام عرفان حلقه برای این آموزه ها برگزیده شده است ، امکان برقراری ارتباط با نسل جدید است .........همان مطالب کهن با بیان نو و فرهنگی تازه وواژگانی جدید ارائه شده است تا دافعه ای را که این نسل نسبت به دین دارد از بین ببریم ........ این نسل این آموزه ها وبینش ها را مزه مزه کند سپس به قضاوت بنشیند.........«ما در پیشگاه الهی مدیون خواهیم ماند اگر برای نسل پس از خود ارثیه و فکری باقی نگذاریم»..........
به نظرم اولین گام داشتن موضع بی طرفانه ومغرضانه است.........نسل جدید با شعار وتظاهر میانه ای ندارند...................ما سعی کرده ایم قبل از حرف زدن،نتایج عملی را نشان بدهیم.........ازپایه های عرفان حلقه همین است که قبل از تئوری وارد عمل می شوند وتجربه می کنند....... البته تجربه عملی مبتنی بر مبانی محکم واستوار که پس از چشیدن و اشتیاق عرضه می شود.........«فعالیت های عملی مان هم بسیار شفاف است وهیچ هدف سیاسی را دنبال نمی کند.هدف آسیب شناسی فرهنگی برای ارتقاء وضعیت فرهنگی جامعه است.»......
لذا بسیار شفاف عمل می کنیم و در انتظار مشتاقان برای آشنایی با عرفان حلقه هستیم. جای تعجب است که چرا نمی خواهند از تجربه ی ما در این زمینه استفاده کنند....... به نظرم اگر کسی احساس کند تجارب ما به دردش می خورد باید خودش بیاید سراغ ما. ......اگر نیایند ما این گونه تلقی می کنیم که خودشان می دانند و به وجود ما نیازی ندارند.
مصاحبه استاد محمد علی طاهری در خصوص انتقادات صورت گرفته از عرفان حلقه (عرفان کیهانی) (April 1, 2010)
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

من در حال حاضر با پنجاه و سه سال سن

من در حال حاضر با پنجاه و سه سال سن ، بخش اعظم اوقات خودم را با نسل جوان گذرانده ام ،....می تونم بگم که جذابیت هایی خارج این مملکت وجود دارد که بیشتر ازجاذبه های داخلی آن ها را به سوی خود می کشاند....... لذا به محض مواجهه با چارچوب های سنتی ، نا خود آگاه دچاردافعه می شود و فرار می کند و ما فرصت پیدانمی کنیم برای او شرح دهیم هدف ادیان چه بوده و اسلام قصد اجرای چه چیزی را دارد......... بنابر این الزامی نیست کسی که می خواهد معرف اسلام باشد ، حتما ظاهرش با شکل شناخته شده ی سنتی تطابق داشته باشد....... معرفی راه خدا انحصاری نیست. .......شاید یکی از دلایلی که جامعه از تجارب ما استقبال می کند این باشد که قبل از این که حرف بزنیم ، عملش را به آنان ها نشان می دهیم. .......در عرفان کیهانی ، افراد پیش از آن که با شعاری روبرو شوند ، وارد یک فرآیند عملی می شوند......
«لذا تو صیه می کنیم از این تجارب استفاده شود. زیرا مایل به یک فعالیت کاملا شفاف هستیم و فعالیت پنهانی نداریم»........ از آن جا که هیچ هدف سیاسی را دنبال نمی کنیم ،...... هیچ موضع سیاسی هم نداریم و صرفا در کار آسیب شناسی فرهنگی هستیم و هدف مان ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه و رشد آن است . .......به همین دلیل به آسانی دعوت همه را پاسخ می دهیم و در انتظار طالب مشتاق هستیم تا در یک رویارویی اندیشه موقتا از چار چوب های فکر ی خودش دست بردارد و در مباحثه شرکت کند تا معلوم شود اندیشه چه می گوید.
ما در معرض القای فرهنگی هستیم. ......تهاجم فرهنگی را می شناسیم ؛ اما القای فرهنگی قصد دارد به ما تلقین کند که ما در زمینه شناخت کیفی ، حرفی برای گفتن ندارید ......و بایدآن را از دیگر تمدن ها عاریت بگیرید!. ......در حالی که ما در زمینه شناخت کیفی تجربه قرون متمادی را در پیشینه ی خود داریم و عرفای بسیاری در این مرز و بوم زحمات بسیار زیادی کشیده اند ........ امروزیکی از هدف های ما احیای عرفان این مرز وبوم و پرده برداشتن از یافته های عرفا ی ایرانی اسلامی است..................... این خطری است که ما را تهدید می کند و نسل جدید در حال جذب جریان هایی است که خاستگاه آن دور از این مرز و بوم است وبه فرهنگ های دیگری تعلق دارد ......... در حالی که هر ملتی با زبان عرفان خودش بیشتر می تواند انس بگیرد وبهتر می تواند ارتباط برقرار کند....... این یک خطر است که مادر حال فاصله گرفتن از چارچوب عرفان خودهستیم.
مصاحبه استاد محمد علی طاهری در خصوص انتقادات صورت گرفته از عرفان حلقه (عرفان کیهانی) (April 1, 2010)
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

عرفان یک مساله شخصی است

عرفان یک مساله شخصی است من احساس می کنم شما دارید عرفان را اجتماعی می کنید این آفت هارا پیش بینی کرده اید؟
استاد طاهری : کیفیت شناسی هم در قالب فردی مطرح است ،هم در قالب اجتماعی. .......یک اجتماع همان گونه که درگیر شناخت های کمی است لازم است با شناخت های کیفی هم آشنا باشد. ......جامعه ای که در آن مراسم و مناسک متعدد رواج دارد و طرح های ذهنی و اندیشه های گوناگون ارائه می شود ، لازم است از بعد کیفیت شناسی نیز موضوعات را مورد توجه قرار دهد........ به عبارت دیگر بایدمعرفت آن حرکات هم نیز مورد شناسایی قرار گیرد......« بنابراین با تعریفی که ما از عرفان ارائه می دهیم ،هرگز عرفان یک مساله فرقه ای یا فردی و خصوصی تلقی نمی شود که یک نفر با خودش خلوت کند یا چند نفر خلوت کنند ودر خلسه بروند»......... زیراانسان هر عملی انجام دهد بعد کیفی یا کیفیت شناسی اش همراه آن است. ......ب«نابراین موضوع کیفیت شناسی یک موضوع بشری و انسانی است» واز سطح فردی وخانوادگی واجتماعی تا سطح بشریت قابل طرح وبررسی است. .....لذا عرفان کیهانی نگرشی انسان شمول داردوهمه اقشارمختلف جامعه در همه جای دنیا را مخاطب قرار می دهد و برای همه پیام دارد.
مصاحبه استاد محمد علی طاهری در خصوص انتقادات صورت گرفته از عرفان حلقه (عرفان کیهانی) (April 1, 2010)
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani

۱۳۹۴-۰۱-۲۳

مصاحبه مجله مهر با محمد علی طاهری سال 1356

مصاحبه مجله مهر با محمد علی طاهری سال 1356


در قالب این عرفان برای همه انسان ها پیام داریم و

در قالب این عرفان برای همه انسان ها پیام داریم و قصد معرفی این عرفان به همه جهانیان را داریم ...... این معرفی جهانی می تواند به عنوان شاخصه فرهنگی برای ایران در میان تمام تمدن ها کسب آبرو و عظمت می کند.
مصاحبه استاد محمد علی طاهری در خصوص انتقادات صورت گرفته از عرفان حلقه (عرفان کیهانی) (April 1, 2010)
#سايت_سايمنتولوژي_فرادرماني
#استاد_محمد_علي_طاهري
#انجمن_سايمنتولوژي_فرادرماني
#انجمن_مستر_عرفان_کيهاني_حلقه
#سايت_خبري_عرفان_حلقه
#Mediaerfanekeihani
#erfanekeihani