۱۳۹۳-۰۴-۰۹

تقديم با مهر

تقديم با مهر

بس غریبی بس غریبی بس غریب !
از کجایی از کجایی از کجا ؟

با که می‌باشی و همراز تو کیست ؟
با خدایی با خدایی با خدا !

ای گزیده نقش از نقاش خود
کی جدایی کی جدایی کی جدا ؟!


(اصول عرفان کیهانی - حلقه)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر