۱۳۹۳-۰۳-۲۱

عادت در نوزادان

عادت در نوزادان

بلافاصله نوزاد بعد از ساعاتي اولين اعتياد را تجربه مي کند به شير مادر و به مادر و يک سري مسائل جانبي. جدا کردن نوزاد از مادر مشکل مي شود، چون طبق اصولي که توضيح داديم نوزاد بلافاصله آسان ترين و سريع ترين راه و اولين انرژي را که با آن آشنا مي شود را سريع مي گيرد و بلافاصله جذب مي کند و ديگر مي چسبد به اينها.

منتها در بحث بنياد که مي آئيم به 4 دسته که بر مي خوريم اينها اين اعتياد را در نسبتهاي مختلف نشان مي دهند، يعني مثل هم نيستند، مثلا نوزاد اگر در دسته گروه A باشد که بعدا مي گوئيم چه هست، اعتيادش کمتر است، مي توانيد بگذاريدش پيش يکي ديگر و برويد.

ولي يک گروه ديگر نه، حتما بايد مادر خودش باشد و در مهد کودک و اينها هم اين کودکان همينطوري هستند، يک بچه را صبح تا شب در مهد کودک بگذاريد (گروه A )مي ماند، يک گروه ديگري را بگذاريد در مهد کودک نگهداريش در مهد کودک مشکل است.

در يکي دو ساعت اول زندگي نوزاد اولين تجربه اعتياد را و يا عادت را دارد. يعني انسان ما حصل عادت است، يعني طبق بحث نهادي اش، انسان است و انس گرفتنش. هدف اين است که انسان از آن صورت ماشيني بيرون بيايد و به صورت ديگري در اختيار ما قرار بگيرد.

دوره سايمنتولوژي - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر