۱۳۹۳-۰۳-۲۷

جايگاه شيطان از ديدگاه عرفان حلقه در كتاب بيش انسان

جايگاه شيطان از ديدگاه عرفان حلقه در كتاب بيش انسان


مبحث مربوط به شيطان در كتاب بيش انسان:
در قانون علف هرز:
(‌ و در صفحه 186 كتاب انسان و معرفت اين مطلب نيز ذكر گرديده كه: )‌ حتي با فرض اين كه فرد، توان جداسازي محصول شبكه ي منفي از محصول شبكه ي مثبت را داشته باشد و جهل و ناآگاهي موجب انحراف او نشود، هنوز خطر غفلت وجود دارد. مزرعه ي عرفان نیز مانند هر مزرعه ي ديگري، در خطر نابودي در اثر غفلت از علف هرز است. به همين دليل، مراقبت مداوم از آن لازم است. يعني:
- 1 - هيچ نوع سهل انگاري در مورد تجزيه و تحليل آگاهي هاي مثبت و استفاده از آ نها جايز نيست.
- 2 - در هر مرحله بايد تحولات دروني را بازنگري كرد تا نقايص ظرفيتي و اشكالات بينشي و شخصيتي شناسايي و برطرف شوند.
- 3 – نمي توان از ترفندهاي شيطان كه با ظرافت وارد عمل مي شود، غافل شد.

استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر