۱۳۹۳-۰۳-۲۶

نظر شما در مورد سقط جنین چیست؟

سوال (18): نظر شما در مورد سقط جنین چیست؟

پاسخ: یکسری از مسائل است که تابع قوانین است، قوانین و مصلحت های روز باید آن را تعیین بکند. انسان مسائلی را پشت سر می گذارد، در هر دوره به مُعضلاتی برخورد می کند از جمله مثلاً، رشد جمعیت یا کاهش جمعیت پیش می آید. لذا قانون است که تصمیم می گیرد.
اما در این مورد، یک جنین تا چهار ماهگی که اصلاً هویتی ندارد، درست است که قلبی می تپد ، اما روحی ندارد. بعد از آن هنوز کالبد ذهنی شکل نگرفته، کالبد روانی شکل نگرفته. با این حال یکسری مسائل هست که این مسائل در واقع دست قانون است. در یک مملکتی می گویند که صلاح ما در این است (سقط جنین)، مثل هند، چین که دیگه جائی نیست برای افزایش جمعیت، یک جائی دیگر یک جور دیگر. بنابراین اینها تابع وجدان بشری است. وجدان بشری را صلاحدیدهای روز و قوانین روز تعیین می کند و دست یک نفر نیست.
باید ببینیم که متفقاً  یک جامعه چه می گویند، متفقاً دنیا چه دارد می گوید.
ممکن است در آینده نزدیکی قوانین بین المللی این را تعیین بکند. قوانین بین الملل بیاید دستور صادر بکند.
در مواقعی می بینیم که پزشک تجویز می کند، جان مادر در خطر است. عرض کردم قانون باید تصویب بکند این مساله را، کما اینکه الان در بعضی از موارد پزشک تجویز می کند، چون پزشک می تواند تجویز بکند پس قانون هم می تواند تجویز بکند. پزشک به یک علت، قانون به یک علت دیگر. پزشک به علت مصالح فردی، قانون به علت مصالح جمعی، فرق نمی کند. اگر برای یک نفر می شود، برای همه می شود. لذا باید تابع قوانین بود. قانون یک جا دست پزشک است و یک جا دست جامعه است. در آن مواردی که پزشک مجوز صادر می کند، هیچ مسئولیتی با شما نیست.
(دوره 5 جلسه 2 زنگ اول) CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر