۱۳۹۳-۰۳-۲۶

آیا دروغ مصلحتی هم تشعشع منفی ایجاد می کند؟

سوال (8): آیا دروغ مصلحتی هم تشعشع منفی ایجاد می کند؟

پاسخ: دروغ مصلحتی ، تقیّه و این حرفها در شرایط جنگ و جدال ، میدان نبرد و همه اینها فاز مثبت است. دروغ مصلحتی اگر در فاز مثبت ارائه بشود درست است. شما می دانید تمام اولیا حتی در جنگ ها نیز در فاز مثبت وارد شدند، حالا اینها را در مدیریت بحران مورد بررسی قرار می دهیم. مثلاً در یک مسابقه برنده کسی است که به فاز منفی نرود (مسابقات رزمی و . . .) و تمام تلاش حریف این است که یک کاری کند که اون عصبانی بشود، یک کاری کند اون بیاید در فاز منفی، وقتی به فاز منفی برود عصبانی می شود و کنترلش از دست می رود، ابتکار عمل هایش از بین می رود، لذا خیلی از تکنیک ها این است که کاری بشود که حریف عصبانی بشود ، بنابراین اینها را وقتی بیاوریم همه را جمع و جور بکنیم، می بینیم که اعمال اولیاء در واقع در فاز مثبت است. خوب هر کدام از اینها بحث هایی دارد که بعداً به آن ها می رسیم.

(دوره 2 جلسه 2 زنگ2)CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر