۱۳۹۳-۰۳-۲۳

دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(2)

دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(2)

و فراکل نگری از جمله فرادرمانی در درمان بیماری های روانی

نقش مراجع در فرادرمانی:
- شناسایی و آشنایی عملی با هوشمندی و شعور الهی
- شناختن گنج درون و رسیدن به دانش کمال
- رهایی از گرفتاری در خویشتن
- بررسی اینکه آگاهی نسبت به کل هستی و شاهد بودن و ناظر بودن نسبت به خود و هستی چگونه بر رفتار، احساسات و روابط او با خود،دیگران و هستی تاثیر می گذارد.
- جستجو و کشف و استفاده از منابع حیات کیهانی در زندگی در جهت تغییر و التیام
- جستجوی راهنمایی و روشن بینی الهی در مورد مواجهه بهتر با هستی، التیام و تغییر
- ماهیت رابطه درمانی
- احترام، صداقت
- خیرخواهی، عشق و طلب خیر
- تایید هویت معنوی، الهی و هستی شناسانه
- همراهی و خدمت در راستای کسب کمال
- رشد، هدایت و کمال

منبع: ویژه نامه تخصصی سایمنتولوژی (1)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر