۱۳۹۳-۰۳-۲۶

در مواقعی که فرد وارد یک جمعی می شود که

سوال (11): در مواقعی که فرد وارد یک جمعی می شود که اونجا پر از امواج منفی است و فرد مجبور است همانجا باشد و نمی تواند آنجا را ترک بکند، در این خصوص شما چه چیزی را توصیه می کنید؟

پاسخ: قرار نیست که ما جمعی را ترک بکنیم، اصل وحدت. قرار است که با همه باشیم ما، قرار است ما با مردم زندگی کنیم. اگر قرار باشد ما از تشعشع منفی فرار کنیم، باید سر بگذاریم به کوه و بیابان و یک غاری پیدا کنیم، اگر پیدا بشود. بنابراین ما قرار است که ضد ضربه باشیم، در هر جایی بتوانیم حاضر باشیم.
بحث این است که ما ضد ضربه باشیم، قرار ما این شد، نه اینکه بگوئیم ای اقیانوس تو آرام باش تا ما سوار بر زورقمان بیائیم، قراره ما ضد ضربه باشیم، بنابراین ما باید ضد تشعشع باشیم و هیچ تشعشعی نباید به ما کار بکند و نمی کند. بنابراین حالا رفتیم جائی و بقول فرمایش شما بیست نفر در آن جمع هستند و همه آنها تشعشع منفی دارند و شما این را متوجه هستید، اگر شما بیائید بیرون از اون جمع، این اشکال بر شماست بر اونها نیست، اونها خودشان هستند، اونها این هستند. تشعشع منفی دارند خوب این هستند. ما که نمی توانیم دنیا را عوض بکنیم، بگوئیم ای مردم دنیا تشعشع مثبت بدهید ما می خواهیم رد بشویم. هر کسی خودش می داند، هر کسی ماحصل فکر، زندگی و اختیارش است. لذا ما باید برویم اونجا بنشینیم در سیل تشعشعات منفی ارادی (چون داریم که می آیند روی ما تمرکز می کنند، هر روز علیه ما کار می کنند، تشعشع می دهند و چکار می کنند و در واقع هیچ کاری هم نمی توانند بکنند). بنابراین ما باید برویم اونجا بنشینیم، کاملاً ضد ضربه باشیم، با مردم زندگی کنیم.
شما تشعشع اونها را عوض کنید، شما شعور الهی را معرفی کن، شما شعور الهی را به اونها بده حالا اونها بر نخوردند، شما این کادو را به اونها بده.
اونها باید تحت تشعشع شما قرار بگیرند. شما دیگه نمی توانید مثل اونها بشوید. اگر نپذیرند، خوب نپذیرند، مگر قرار است که همه بپذیرند؟ اگر تشعشع منفی کسی بر ما اثر کرد، اشکال ماست. سپرهای ما کار نکرده یا دریچه (منفی) باز بوده یا حفاظهای ما کار نکرده. بنابراین خودمان را باید در معرض تست قرار بدهیم.
الان شما باید مخصوصاً بروید در جمعی که تشعشع شان منفی است، و شما باید در معرض آزمایش قرار بگیرید. بروید اونجا ببینید که تشعشع منفی روی شما کار می کند؟ یا نه.
حالا یک مطلب جالبی را من خدمت شما بگویم که در واقع در بحث جنگ تشعشعاتی ، اونها صدمه پذیرترند، برای اینکه دریچه ی منفی اونها بیست و چهار ساعته باز است ولی دریچه منفی ما ممکن است یک زمان هایی فرضاً باز باشد.
اگر ما بخواهیم کاری بکنیم، اونوقت اونها آسیب پذیر هستند و اونها سریع هم داغون می شوند و بهمین علت هم است که می ترسند. ولی اصلاً ما ترس نداریم. ولی اونها واقعاً می ترسند، چون خودشان می دانند که از کجا آسیب پذیرند.
فقط دلشان به یک چیز خوش است که ما اهل حق و عدالت نشویم. ما بحث وحدت عالم هستی را داریم و نمی خواهیم هیچ جزئی از این وحدت خدشه دار بشود.
حتی ما با موجودات غیر ارگانیک هم مسالمت آمیز رفتار می کنیم.
(دوره یک جلسه 5 زنگ2)CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر