۱۳۹۳-۰۳-۲۲

اختلاف سليقه آري - پايبندي به اصول هميشگي

اختلاف سليقه آري - پايبندي به اصول هميشگي

به طور كلي مي توان گفت كه حضور هر يك از ما به عنوان تجربه اي از حضور يکي از کثرات آدم در جهان هستي، با نقش يكديگر تكميل مي شود و در حقيقت، مي توان گفت كه زندگي هركدام از ما تجربه اي از تجارب آدم است.

گويي آدم، در هر يك از ما تصويري از خود را دارد و اصلا هيچ يك از ما از ديگري جدا نيستيم و همه، يك حقيقت در شكل هاي ظاهري مختلف مي باشيم.

انواع مجادله آدم - استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر