۱۳۹۳-۰۳-۲۶

آیا مجاز به استفاده از وسایل شبکه منفی به نفع شبکه مثبت هستیم؟

سوال (27): آیا مجاز به استفاده از وسایل شبکه منفی به نفع شبکه مثبت هستیم؟

پاسخ:آیا ما مجاز هستیم از شبکه منفی استفاده بکنیم ظاهراً به نفع شبکه مثبت، من یک سوالی می کنم با این مثال که البته مثال به نظر شما آشنا هست، فرض کنید ما می توانیم چاقو را بگذاریم روی شاهرگ هر کسی و بگوئیم هر چی داری بده، بعد بیائیم با آن شکم گرسنه ای را سیر کنیم(مثل اعمال رابین هود). با این کار شما دارید یکدفعه به یک نفری شوکی وارد می کنید، ذهنیّت او را ترور می کنید، او در آن لحظه نظرش راجع به شما، راجع به محیط، راجع به همه چیز تغییر می کند و شما را پلید ترین آدم دنیا می داند. آیا با کاری که نفس اش غلط است (تشعشع منفی دارد) می شود کار درستی انجام داد؟ نفس کار غلط است، بنابراین وقتی که می گوئیم غلط، حالا شما برای هر کار خیر و نیکی هر توجیهی می توانیم روی آن بگذاریم، دقیقاً مثل چاقو گذاشتن روی شاهرگ یک نفر است بعد بگوئیم که می خواهیم پولش را بگیریم ببریم خرج گرسنگان بکنیم، نفس عمل منفی است، لذا شبکه مثبت نیاز ندارد و قرار است که ما در واقع از آن ارتباطات و راههای مجاز حرکتی انجام بدهیم، نه اینکه دست به عملی غیر مجاز بزنیم، بعبارتی دیگر، هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی اگر ما هم خیلی آدمهای محکمی باشیم، تازه گیریم که ما بتوانیم اینکار را بکنیم، شما تضمین می توانید بکنید که نسل بعدی آنهایی که ما انتقال می دهیم آنها هم همین امانت داری را بکنند، آیا می توانید تضمین بکنید، همین الان ما خودمان با وجود تاکیدهای خاصی که روی این چارچوب داریم، آیا صد در صد موارد را بکار می بریم، صد در صد خالص است؟
شما خودتان شاهد هستید، بعضاً یک حرفهایی می شنویم و می گوئیم که آیا ما گفتیم اینها را؟ یعنی یک چرخ می زند بر می گردد حداقل بیست ، سی درصد ناخالصی سلیقه واردش می شود، الان ما رو در رو هستیم، یک نسل بعد اصلاً یک حرفهای دیگری می زنند، می شود همین که آیا راوی درست گفته ؟
یعنی از این نسل به آن نسل، خوب قبلاً که کتاب ها دست نویس بوده، یکی می نوشته ، بعدی می گفته بگذار یک چیزی بگویم که خواننده متعجب بشود، یک چیزی بگویم که تاثیرش ده برابر بشود، دوستی خاله خرسه، یعنی آمده درستش بکند، چشمش را هم کور کرده ، ظاهراً نیّت اش هم خیر بوده ولی اصل موضوع را نمی دانسته که از کجا دارد زیر سوال می برد.

(دوره 5  جلسه 4 زنگ اول) CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر