۱۳۹۳-۰۳-۲۳

نیاز به استراتژی معنوی

نیاز به استراتژی معنوی

اصولا انسان یک موجود چند بعدی است و بعد معنوی نیز یکی از این ابعاد وجودی انسان است. فرایند مشاوره و درمان مستلزم شناخت و ارزیابی کامل انسان است که به تشخیصی دقیق و همه جانبه منجر می شود. از سوی دیگر برای کمک به مراجع در جهت رشد و درمان استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات انسان ضروری است. ظهور و گرایش دوباره کشش و ایمان معنوی و جستجوی درک روشن تری از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزمره و تجلی آن در مجلات، کتب، رسانه های جمعی و خلاصه سرایت مذهب و نیاز به مذهب در همه جا، تقاضا برای درمانگران جهت آگاهی و حساسیت به مسائل معنوی و مذهبی مراجعان را ایجاد می کند.

از سوی دیگر نتایج تحقیقات در مورد رابطه ایمان با عملکرد سالم جسمی، عاطفی و اجتماعی، ارزیابی مجدد نقش مذهب و معنویت با بهداشت روانی را ایجاب می کند. لذا امروزه باورهای مذهبی و معنوی مراجعین نه تنها ناکارآمد و غیر منطقی تلقی نمی شود بلکه به عنوان منابع قدرتمند برای بهبود و درمان در نظر گرفته می شود. با این حال مداخلات معنوی جایگاه بارز و مشخص و برابری در کنار رویکردهای دیگر ندارد و تبدیل
محتوای معنوی به نظریه، تحقیق و کاربرد مشکل است و مقاومت ها و موانع زیادی در برابر استراتژی معنوی وجود دارد.

یک استراتژی درمانی نیاز به تعریف دقیق ویژگی ها، اصول زیربنایی، دیدگاه روشن نسبت به شخصیت و ماهیت انسان، تبیین ماهیت مشکلات و اهداف درمان، وظایف درمانگر و مراجع، ماهیت رابطه، روش ها و ابعاد سنجش، روش های درمان و مداخلات، هشدارها و دستورالعمل ها، نمونه های بالینی و حمایت های کاربردی و نظری دارد.

فرضیات اصلی این استراتژی عبارتند از:
- خدایی هست؛
- انسان و کل هستی مخلوق خداست؛
- وجود فرایندهای نامرئی معنوی برای حفظ ارتباط خدا و بشر.

منبع: ویژه نامه تخصصی سایمنتولوژی (1)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر