۱۳۹۳-۰۳-۲۶

لطفاً در مورد تشعشع دفاعی توضیح دهید. چه کاربردی دارد؟

سوال (21): لطفاً در مورد تشعشع دفاعی توضیح دهید. چه کاربردی دارد؟

پاسخ: مسائلی که ما سروکار داریم در مورد انسان، جسمی، روانی، روان تنی، ذهنی و یک حالت های دیگر هم داریم مثل بختک، جابجایی درد که جزو هیچکدام از اون موارد می تواند نباشد، ما در این دوره  (فرا درمانی) این سه تا موضوع یعنی جسمی، روانی ، و روان تنی را با هم کار کردیم، روانی مثل افسردگی، اضطراب، دلشوره و ... اینها را می توانید کار کنید، اما در مورد ذهنی بخودی خود مسائل ذهنی را نمی توانیم بگوئیم بیماری، مثلاً یکی از اون چیزها توهّم است، توهّم شنیداری، دیداری، حسی؛ مثلاً یکی می گوید که من حس می کنم که یکی پشت سرم هست، بر می گردم می بینم چیزی نیست، یکی می گوید من یک چیزی می بینم، ما به اون می گوئیم نه خیر اشتباه می کنی، او می گوید نه تو اشتباه می کنی، معلوم نیست که من راست می گویم یا او راست می گوید، مثلاً یکی وسواس دارد روزی هزار بار دستش را می شوید، من به او می گویم تو اشتباه می کنی که روزی هزار بار دستت را می شوئی ولی او می گوید نه خیر تو اشتباه می کنی مثلاً روزی فقط . . . بار دستت را می شوئی ، یا در مورد ترس های غیر منطقی، من می گویم تو اشتباه می کنی که فکر می کنی الان کوه می آید پایین، او می گوید نه خیر تو اشتباه می کنی و آدم بی خیالی هستی؛ او تمایل به خود کشی دارد و می گوید که زندگی ارزشی ندارد و تو بیخود به زندگی وابسته ای، معلوم نیست من راست می گویم یا او راست می گوید، اینها مشکلات ذهنی است، یعنی در سطح ادراک مطرح است، بنابراین مقوله خاصی را تشکیل می دهد که بعداً  می آئیم و می بینیم که با ویروس های ذهنی برخورد می کنیم که دوره تشعشع دفاعی ما راجع به این زمینه صحبت داریم و کار عملی داریم، به همه سوء ظن دارد، این می خواهد من را بُکشد او می خواهد من را . . . بنابراین اینها جسمی نیست و کیس های خاصی را تشکیل می دهد و چیزهائی هستند که در دوره تشعشع دفاعی روی آنها کار می شود منتها موضوع تشعشع دفاعی این است که در اونجا ویروس های ذهنی داریم و اونها هوشمند هستند و یکدفعه ممکن است ما را وادارمان کنند جیغ بزنیم، گریه کنیم و یک بیرون ریزیهای خاصی داشته باشیم.

(دوره یک جلسه 6 زنگ 2) CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر