۱۳۹۳-۰۴-۰۱

فصل مشترک

فصل مشترک

بزودی انسان متوجه میشه که بابا! راه کمال به لباس نیست که! راه کمال به انگشتر و آویزه و قیافه خاص و نمیدونم این مسائل نیست که! خدا یکی است! هوشمندیش یکی است! درسته؟

یدفعه همه متوجه میشن که با هم فصل مشترک دارن.خب؟ فصل مشترکشون چیه؟ همه انسانها با هم چه فصل مشترکی دارن؟ خدا! هوشمندی!

هممون صرف نظر از اینکه کی هستیم، چی هستیم، با هم یه اشتراکی داریم، اونم شعور الهی هست! که در خدمت هممون هست.استاد محمد علی طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر