۱۳۹۳-۰۳-۲۲

چگونه ضد شعور نگاه ما مثبت خواهد شد؟

سؤال:
چگونه ضد شعور نگاه ما مثبت خواهد شد؟

پاسخ استاد:
پايه قضيه وجه الله است، يعني نهادينه شدن ديد وجه اللهي.

اگر به هر چيزي به عنوان وجه الله نگاه نكنيم، ضد شعور نگاه ما منفي خواهد بود.

نقض الحمد لله نقض سلامتي است.

دوره 8- جلسه 6استاد محمد علي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر