۱۳۹۳-۰۳-۲۳

شیطان را دیدم که کمر به زینت افعال ما بسته است!

شیطان را دیدم که کمر به زینت افعال ما بسته است!

شیطان را دیدم که به اسامی زیبا وارد می‌شود!

شیطان را دیدم که مسائل را وارونه جلوه می‌دهد!

شیطان را می‌بینم که مارا به ورطه‌ی قضاوت می‌کشاند، و به نقطه‌ی "من از او بهترم" می‌رساند!

من حتی شیطانی را دیدم که القائاتش موجب شد، مسلمانی به نام خدا و به نام اسلام فرق سر اسلام را بشکافد!

شیطانی را دیدم که مدام از شیطان بد می‌گفت

شیطانکی را دیدم که هرچیزی را که به نفع خودش و اطرافیانش نبود، آنرا شیطانی می نامید!

شیطانی را دیدم، که به زور می‌خواست مردم را به بهشت ببرد!!!

و در بطن نگاهش "انا خیرُ منه" موج می‌زد...

رجم شیطان تنها نه به حرف!

که به اعمال و افکار و حتی پیش زمینه‌ی نگاه ما بستگی دارد...

(همفازی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر