۱۳۹۳-۰۳-۲۲

چگونه محور وجود كمال باشد؟!

سؤال:
چگونه محور وجود كمال باشد؟!

پاسخ استاد:
ما در طي دوره هاي مختلف مي آئيم با استفاده از حلقه ها و چيزهائي كه داريم اينها (مديريت نادرست انرژي) را حذف مي كنيم و مي فرستيمش به انديشه كل، تا اين مسئله رشد پيدا كند.

و الان دوستان دوره هاي بالاتري داريم كه محور وجوديشان، محور فكريشان از صبح كه چشمشان از خواب باز مي شود، محور وجوديشان در مسئله ارتباط، كمال و اين حرفها مي گردد تا شب كه دوباره بروند بخوابند، تازه در خواب هم مي گويند كه ادامه پيدا كرده، اين مي شود محور وجودي و ماجرا در واقع اينطووري است.

دوره 2 استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر