۱۳۹۳-۰۴-۰۹

ذهن ما تعریف مشخصی دارد از چیزهایی

ذهن ما تعریف مشخصی دارد از چیزهایی که تولید شادی و آرامش می‌کند!


همه چیز اوکی بودن از منظر ذهن ما اگر قدری بهم بریزد ،

وضعیت تثبیت شده‌ی زندگی‌مان اگر قدری تغییر کند،

عادت شده‌های ما اگر ذره‌ای دستخوش بازی رندانه‌ی زندگی قرار گیرد،

آرامش‌مان می‌رود، ابروهایمان به نشانه اعتراض گره می‌خورد و ...

در یکسوی دیگر زندگی‌ای هست که به ذات متغیر و غیر قابل پیش بینی طراحی شده است!

زندگی نتیجه‌ی فرایند خلقت خالقیست که بی محدویت و تکرار خلق می‌کند!

و اما ذهن ما خالقی محدود که همه چیز را از روی دست زندگی کپی می‌کند!

زندگی با تمام قوا سعی دارد کیمیای سعادت را به ما بیاموزد...

یادمان دهد که آرامش حقیقی محصور میان المانهای ذهنی ما نیست!

آرامش حقیقی در ثبات نیست؛ ثبات گندیدن است! اسارت است!

عادت یعنی خود را از تجربه های جدید محروم کردن!

رنگ تعلق پذیری و انس گرفتن و تبدیل به عادت کردن، رفتار انسان نا متعالی است!

و تعالی یعنی آزادی، جریان یافتن، تغییر کردن!

و ذهن با تمام قوا سعی دارد آنچه را که خود خلق کرده است را تنگ در آغوش گیرد!

هرگاه که در مسیر طبیعی زندگی تغییری انجام می‌شود،

ذهن هشدار می‌دهد! با درد، با نا آرامی!

و ما در کشاکش میان ذهن محدود و زندگی نامحدود آنقدر بالا و پائین خواهیم شد تا روزی که مفهوم متعالی جریان یافتن و همسویی با حیات را درک کنیم!

صلح!

همفازی با ...

(همفازی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر