۱۳۹۳-۰۳-۲۶

آیا حسادت باعث موفقیت می شود؟

سوال (20): آیا حسادت باعث موفقیت می شود؟

پاسخ: حسادت باعث موفقیت می شود و باعث بیماری هم می شود، یعنی نتیجه ی نهائی اش می شود بیمار موفق. خیلی ها، خیلی چیزها را بدست آوردند اما نگاهشان کنید سلامتی شان را فدای آن چیزی که بدست آوردند کردند . منتها این دیده نمی شود و می گویند فلانی آدم موفقی است. ببینید، رقابت اگر قرار باشد به حسادت به بُخل و . . . به منفی کشیده شود حتماً ایجاد مشکلاتی می کند. در دانش آموزان 13 و 14 ساله در این سالهای اخیر یکی از چیزهایی که بسیار شایع بود و ما برخورد کردیم، بحث تومور مغزی بود. این که این تومور مغزی از کجاست و چرا؟ یک بررسی که داشتیم من خودم سالها قبل که بیشتر فرصت بود و بیمارانی را هم در حاشیه کارمان می دیدیم، والدینشان عنوان می کردند که بچه های ما تیزهوش بودند و تومور مغزی گرفتند ، اگر این تومور مغزی نمی گرفت اصلاً این بچه ی ما اینشتین دوم بود. ما متوجه شدیم که این گزارش عجیب و غریب است، خلاصه کلام آن مطالب نشان داد که خانواده ها، بچه ها را در رقابت شدید می اندازند و این رقابت تا زمانی که بچه ها توان پاسخ داشته باشند، یعنی کشش داشته باشد مشکلی نیست، وقتی ببیند که در رقابت نمی تواند جلو برود با توجه به اینکه در خانواده ها معمولاً تبلیغات روی بچه ها می کنند که این تیز هوش است، نابغه است، این مسائل و قضایا همه دست به دست هم می دهند و یک عاملی درست می کند که توجیه من را (در رابطه با عدم موفقیت) برای او فراهم کند و یکی از این چیزهائی که ما برخورد کردیم که بسیار شایع بود و به مغز هم ارتباط پیدا می کرد، تومور مغزی بود.
مثلاً این بچه ها درد معده نمی گرفتند یا مشکل دیگری، و مساله به مغزشان یک ارتباطی پیدا می کرد و تومور مغزی بهترین توجیه  بود برای این مساله .
لذا ما توصیه کردیم که به بچه ها فشار نیاورند، راحتشان بگذارید، بگذارید بر حسب کششان بروند جلو، تبلیغات نکنید، آنها را در این بحث حسادت برای رقابت نیاندازند، چون ممکن است اتوماتیک وار رقابت ، حسادت بیاورد، آنها را در این مسایل نیاندازید، مطابق با کشش آنها عمل بکنید. بیمار موفق بدرد نمی خورد.
(دوره 5 جلسه 2 زنگ اول)CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر