۱۳۹۳-۰۳-۲۲

يادآوري يک اصل بسيار مهم در عرفان حلقه!

يادآوري يک اصل بسيار مهم در عرفان حلقه!

هر نوع استفاده از شبکه مثبت يا از حلقه و از ارتباط، يعني تحريک شبکه منفي!

اين تحريک زميني نيست!

فرض کنيد ماشين ما پنچر شد، بگوئيم شبکه منفي حمله کرد! اين را فراموش نکنيد.

ولي يک صورتهائي از نظر دروني ممکن است ما را به يک اشکالي، تحت فشارهائي قرار بدهد، دچار شک شويم، دچار ... يوسوس في صدور الناس، بالاخره يک نحوي در معرض مسائلي قرار بگيريم که نمي خواهيم آنها واردش شوند.

دوره 6 استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر