۱۳۹۳-۰۳-۲۶

گرفتن پول کار مزدی (با سود) در سیستم عرفان

سوال (6): گرفتن پول کار مزدی (با سود) در سیستم عرفان اشکالی دارد؟ چون بعلت پاره از مشکلات مجبور به گرفتن می شویم.

پاسخ: واقعیتش در دنیای امروز با پیچیدگی که اقتصاد امروز پیدا کرده، پاسخگویی به آن خیلی خیلی مشکل است. اقتصاد امروز با اقتصاد هزار سال پیش، 1400 سال پیش و . . . تفاوت پیدا کرده و در واقع با پیدایش بانک موضوع بهره آشکار شد. یعنی قبلاً هم به یک صورتهای دیگری بوده ولی بانک رسماً موضوع بهره پول را آشکار کرده. حالا بانک و موضع دنیای سرمایه داری و تورم اینها چه ماجرایی دارند، در واقع تورم ابلاغ شده است، تورم که واقعی نیست. بعد از اینکه سیستم بانک ابلاغ شد، بدنبال آن تورم بطور ساختگی بوجود آمد و در واقع یک چیزی شد که دیگه خون درون رگ دنیای سرمایه داری شد تورم. حالا تورم بهره پول را ایجاب می کند، یا به عبارتی، این،آن را و آن، این را می تواند بهمراه خودش بیاورد.
لذا پولی که در دست شماست، ماه دیگر از آن یک مبلغی کاسته شده، دو ماه دستتان بماند همینطور . . . یکسال دستتان بماند معلوم نیست. حالا دیگه کشور به کشور فرق می کند. می بینیم که یک چهارم کم شده، روی هوا پرید.
خوب اینجا صحبت از ضرر و زیان است. اگر بخواهد که این (ارزش پول) ثابت بماند، ضرر و زیان نیاید و ماحصل زحمت شما از بین نرود، باید جبران زحمت شما از بین نرود، باید جبران بشود، یعنی تورم اش باید جبران و ماحصل زحمت شما از بین نرود، باید جبران بشود، یعنی تورم اش باید جبران بشود. دنیای امروز جدا از این مساله نیست. شما الان در بازار اگر بگویی من پول را الان (نقدی) می دهم، یک ماجرا دارد، بگویی ماه دیگر می دهم یک ماجرای دیگر دارد. آیا از این قضیه ما جدا هستیم؟ اصلا جدا نیستیم. لذا گفته شده، (قرائت آیه 130-آل عمران).
این قضیه در یک اقتصادی کاملاً مشهود بود، کاملاً قابل پیگیری بود. الان قابل پیگیری نیست. اینجاست که کارشناسان این قضیه چه فکری بایستی بکنند که یک تلفیقی بین شرایط بشود که نه ربا باشد و نه مشکلی باشد. این کار، کار کارشناسی است، کاری است که اقتصاد بخوبی تعریف بشود. تعریف بانک، تعریف پول و تعریف خیلی از مسائل و بعد از اینکه تعریف شدند، تعیین کند که تا کجایش رباست، تا کجایش را بگوئیم ربا. البته همه ی ماجرا یک چیز است، ولی یک حدودی را به نظر می آید که کارشناسان پذیرفتند که تا اینجایش اشکالی ندارد. یعنی عملاً اینجوری است. وقتی بانک می دهد و می گیرد یعنی اینکه از نقطه نظر کارشناسی مشکلی نداشته، از یک حدی به بالا اجحاف می شود و فشار می آید. الان اون حد را ممکن است بگوئیم ربا. البته می بینیم که گرفتاری هایمان بیش از حد و اندازه است.
مساله پشت پرده ربا را صحبت کنیم، پشت پرده ربا اشکالی که ایجاد می کند، اشکال تشعشعاتی است. ما رفتیم پول را گرفتیم، نزول سنگینی هم داشته ولی چاره ای نداشتیم لذا گرفتاریم ، الان که می خواهیم پس بدهیم، این فشار سنگینی به ما وارد می کند. فشارش ما را می برد فاز منفی،  فاز منفی و تشعشع منفی، و اون هم که این پول را می گیرد، خیر نخواهد دید، ما هم که گرفتاریم خیر نمی بینیم، بخاطر تشعشعات منفی اش.
یکسری جاها، یک پولی گرفتیم، کارمان را راه انداختیم و ما هم راضی هستیم که بابا این وام را این بانک به ما داده راضی هستیم، داده صاحب خانه شدیم، ده ساله ما داریم پولش را بر می گردانیم. تشعشع منفی ایجاد نشده، لذا با توجه به تعریفی که ما می کنیم، می گوئیم، ثواب اون چیزی است که ما را به سمت کمال می برد. گناه اون چیز است که ما را به سمت ضد کمال می برد. اینجا معلوم می شود، اگر کاری که انجام می دهیم ایجاد تشعشع منفی کرده، حالا این پول کار مزدی که گرفتیم، ایجاد تشعشع منفی کرده، سیستم ما را به فاز منفی آورده، گناه است و اشتباه است و نمی بایست قاطی اش می شدیم، اما اگر نه مشکل ما را حل کرده، فکر ما راحت شده و حالا ما داریم با خیال راحت به یکسری مسائل می رسیم، این مثبت است. البته باید کارشناسان فن نظر بدهند ، ولی چون فرمودید در سیستم عرفان چگونه است، ما در عرفان مسائل را تشعشعاتی می بینیم. ظاهر قضیه را ما کاری نداریم. باطن مساله را مجبور می شویم نگاه بکنیم، این جواب را دارد.


(دوره 3 جلسه 3 زنگ اول) CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر