۱۳۹۳-۰۳-۲۶

گریه کردن چه موقع ما را به فاز منفی می برد؟

سوال (12): گریه کردن چه موقع ما را به فاز منفی می برد؟ هر گریه ای در فاز منفی است؟

پاسخ: نه، هر گریه ای در فاز منفی نیست. گریه ای داریم که گریه شوق است، گریه ذوق است، گریه ای داریم که گریه حیرت است. یکدفعه شما یک هوشمندی را درک می کنید اون اشکی را شاید به چشم های شما بیاورد و در مورد بهر حال اولیاء الله این که گزارش هست که اونها هم اشک می ریختند، ولی اشک از چی می ریختند، از این حیرت و تعجبی که از یافته ها داشتند، از این دریافتهای خودشان، اونها هم این مساله را داشتند.
اما گریه حزن اشکال اساسی دارد، (اونهایی که به خدا نزدیک شدند نه ترس و نه حزن هیچکدام از اینها را ندارند) (یونس 62). گریه دلتنگی هم دو گونه است، گریه دنیوی است و یک دلتنگی هم داریم که ما از اصل و یار دور افتادیم، جدا افتادیم.
یک عارفی ممکن است دچار یک حالت دلتنگی بشود اما آیا در فاز منفی می رود؟ البته که نه. افسردگی و غم از جنود شیطان هست.
(دوره 2 جلسه 4 زنگ 2)CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر