۱۳۹۳-۰۴-۰۱

رسالت انسان

رسالت انسان

انسان در هر شرایطی میتونه برای زندگی معنایی پیدا بکنه. این خیلی حرفه، ممکنه ما فکر بکنیم آخه در بیمارستان چه معنایی برای زندگی میتونه پیدا بشه؟

اتفاقاً معنا توی بیمارستان پیدا میشه. شاید توی زندان معنا برای زندگی پیدا میشه. و این از رسالتهای انسان است. خوب معلومه اگر همه چیز آماده بشه و اینور [خروجی رو] مثبت بدیم بیرون هنری نبوده.

اگر در زندان ما تونستیم معنایی برای زندگی پیدا کنیم هنره. اگر این [ورودی] منفی اومد و اینور [خروجی] ما تونستیم فرایندی روش انجام بدیم و مثبتش کنیم هنره. پس انسان تنها موجودیه که دو دو تا ،چهار تا نیست و در موردش صدق نمیکنه. رسالت انسان مثل همون سیستم بازیافت زباله است.

ترم4- جلسهٔ 1- بخش2
استاد محمد علی طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر