۱۳۹۳-۰۳-۲۳

دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(4)

دلایل و ضرورت استفاده از استراتژی های معنوی(4)

و فراکل نگری از جمله فرادرمانی در درمان بیماری های روانی

کاربرد دیگر تئوری شعور کیهانی در فلسفه، جامعه شناسی و روان شناسی است. اینکه جهان یک سیستم زنده و واحد است که شعور خاص خود را دارد و تمام اجزاء این جهان به نوبه خود سیستم های زنده خودگردانی هستند که در این میان انسان نیز تنها یکی از آن اجزاء است (درست مانند درخت، گربه، کوه و ...) می تواند حداقل از بعد فلسفه کل نگری
افق جدیدی را فرا روی علم قرار دهد. این تئوری نشان می دهد که انسان برای اینکه بتواند سالم و شاد زندگی کند باید به سلامتی شعور کل و از جمله طبیعت اولویت قائل شود و نیز باید بداند که این سلامتی وقتی میسر خواهد بود که با دیگر انسان ها و طبیعت و همچنین با کل هستی و خالق هستی سازگار باشد. باید معتقد باشد که غرور، خودخواهی، زیاده طلبی، قدرت طلبی و برتری جویی برخلاف جهت رودخانه زندگی و هستی شنا کردن است که هر کس چنان کند مجبور خواهد شد تاوان گزافی بپردازد. تاوانی به بزرگی از دست دادن قدرت خلاقیت و آرامش درون.

منبع: ویژه نامه تخصصی سایمنتولوژی (1)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر