۱۳۹۳-۰۶-۰۹

گفتگوی روزنامه ی جوان با فاطمه میرزاییان"مدیر انجمن نجات از حلقه"

گفتگوی روزنامه ی جوان با فاطمه میرزاییان"مدیر انجمن نجات از حلقه"
مورخه ی 93/6/4 در صفحه ی 6

چطور است که مخالفان عرفان حلقه، با در دست داشتن تمام منابع اطلاع رسانی موجود در کشور، اعم از رادیو، تلویزیون و روزنامه ها، با شکل دهی سامانه های کلان پاسخگویی و مبارزه با عرفان حلقه و همچنین با حمایت های مالی کلان حداقل یکی از مراجع از پولهای خمس و ذکات مردم، سعی در زیر سوال بردن عرفان حلقه می کنند، ولی هرروز تعداد بیشتری با عرفان حلقه آشنا میشوند و از حلقه های رحمانیت استفاده الهی استفاده می کنند.

ما خواستار آزادی استاد طاهری هستیم تا او بتواند شخصا از نظریات علمی و معنوی اش دفاع کند۱۳۹۳-۰۶-۰۸

از یک زاویه نگاه می‌کنیم می‌بینیم من به ایشان ظلم کردم

از یک زاویه نگاه می‌کنیم می‌بینیم من به ایشان ظلم کردم،.... ایشان به او ظلم کرده،.... او به او ظلم کرده،.... زنجیروار انسان ظالم است..... حالا کم و زیادش است که اختلاف بعدی را می‌آورد وگرنه از نظر نفس ماجرا کسی هست که ظالم نباشد؟.... کسی هست که ظلم نکرده باشد؟.... حالا مفهوم ظلم را نمی‌دانیم، این ارتباط من معنوی برقرار شود مفهوم ظلم را به ما نشان مي‌دهند، يا شايد هم تا الان نشان دادند، سر جاي خودش اشاره كرديم ممكن است يك عده يادشان بيفتد كه در اين ارتباطات‌شان مفهوم ظلم را به آن‌ها نشان دادند.
من در مورد خودم می‌گويم تا ببينيد با چنين مواردي برخورد كرديد يانه. چیزی را كه به من نشان دادند- البته اين مال سال‌ها قبل است- این بود که من کلاس دوم دبستان بودم، یک دوستی داشتم خيلي به من می‌چسبید و مثل کنه از من جدا نمی‌شد! خیلی من را دوست داشت، فامیلش هم بابایی بود. یک روزی من یک تنقلاتی برده بودم مدرسه و می‌خواستم این تنقلات را بخورم و طبق معمول که این هم از من جدا نمی‌شد. من او را فرستادم دنبال نخود سیاه، بعد تا رفت ما این خوراکی را خوردیم و او هم برگشت و چیزی هم نشد..... طبیعتاً این یک ماجرایی است که شايد يك عده بگويند این تنقلات مربوط به خودت بوده، دوست نداشتی به او بدهی یا از این مسائلی که در تزکیه تشعشعاتی باهاش برخورد می‌کردیم.
اولین صحنه‌ای که به عنوان مفهوم ظلم به من نشان دادند.... این صحنه بود و شما دیگر تا آخرش را ببینید. ......اگر کسی فکر کند که ظالم نیست به خاطر این است که هنوز مفهوم ظلم را نمی‌دانيم،...... ممکن است یک نگاه تحقیرآمیز یا یک نگاه سطح پایین به یکی بيندازیم...... او هم اصلاً متوجه نشود ولی این در هستی ثبت و ضبط است....... هستی با ما طرف است در این خصوص نمی‌پرسد که شما چند سال‌تان است، او کور عمل می‌کند، کلاس دو و یک ندارد...... به محض این که انسان به عقل می‌رسد يعني همان مغزی که طراحی کرد که او را دنبال نخود سیاه بفرستد- يعني می‌توانسته از این طرف استفاده کند یا از آن طرف- همان ثبت است. از زمانی که یک بچه دست چپ و راستش را می‌شناسد این قضایا ثبت و ضبط است و هستی در قبال اختیار او این ثبت و ضبط را انجام می‌دهد، دوستان با این جور مسائل برخورد کردند؟
ترم پنجم، جلسۀ دوم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

تعريف دقيق‌تري از گناه و ثواب

تعريف دقيق‌تري از گناه و ثواب
یک مسئله‌ای که هم سخت است هم آسان است، سختی‌اش ببینیم که چه ماجرايي هست و چقدر ظریف است و هستی با ظرافت بسیار زیادی دارد همه چیز را در خودش ثبت و ضبط می‌کند..... در تزکیه تشعشعی یادتان هست؟ اصولاً تعریف ما از گناه تعریف بسیار دقیقی است،...... یک تعریف کلی داریم آنچه که به کمال می‌رود ثواب است،..... آنچه که به ضد کمال می‌رود گناه است. .....اما وقتی به تعریف‌هاي دقیق‌تری می‌رسیم در تشعشع،..... یک ذره تشعشع منفی گناه است، تشعشع مثبت ثواب است....... و در عمل هم وقتی عمل نیکی انجام می‌دهیم تشعشع مثبت دارد، .....عمل شری انجام می‌دهیم تشعشع منفی دارد،..... منتها این را در زمانی که به ما گفتند به زبان تشعشعات نگفتند..... به زبان واقعیت گفتند ....چون ممکن است انسان در آن موقع عقلش نمی‌رسیده که تشعشع هم دارد.
اصلاً در یک جایی فقط "تشعشع" ماست که مورد بررسی است.....، ماجرای رطب خورده پیامبر که یادتان است، می‌دانستند ولی نمی‌شده که برای مردم توضیح بدهند ماجرای رطب خورده این است که پیامبر گفت «برو این بچه را فردا بیاور» فردا آن مرد گفت «خب چرا این را دیروز نگفتی؟» گفت «من خودم دیروز رطب خورده بودم، اگر من می‌گفتم این تحت تشعشع من كه خودم رطب خورده بودم چيزي نمی‌گرفت، امروز هست که من می‌توانم بگويم پسر جان رطب نخور.»
حالا می‌بینید که امر به معروف و نهی از منکر ما عمل نمی‌کند،..... چرا عمل نمی‌کند؟ من اهل غیبتم، بیايم بگويم غیبت نکنید، اثر نمی‌کند، اگر قرار باشد اثر کند باید پشتش یک چیزی باشد، باید آن تشعشع هم ساپورت کند...... به این علت است که هی می‌گويیم، می‌شنویم، می‌بینیم نتیجه نمی‌گیریم، این همه نصیحت، این همه موعظه می‌بینید روی انسان کار نمی‌کند.
ترم پنجم، جلسۀ دوم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

تأثير ظلم در ورزيدگي

تأثير ظلم در ورزيدگي
س: ........... ج: ما در این چالش‌ها و افت و خیزهاست که رشد مي‌کنیم، افتاديم زمين، به ما ظلم شده زمين خورديم، خود زمین خوردن در رشد تأثير دارد يا ندارد؟
در ورزیده شدن تأثیر دارد يا ندارد؟
آن‌ها از آن طرف قضيه يك عاملي بوده براي ما، شما فکر کنید هیچ کس به شما ظلم نمي‌کرد، تا این‌جا آمده بودید و اصلاً زمین نخورده بودید شما چه مي‌شدید؟
مسلماً آن ورزیدگی لازم را نداشتید.
بله تا بحث خوشبختی پیش مي‌آيد همه مي‌روند سراغ قدرت و ثروت «شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد»
به هر حال این‌ها اسباب و وسایل آزمایش است «لِیَبلُوَکُم فی ما اَتاکُم» (مائده 48) اين‌ها وسايل آزمايش هستند، از آن طرف هم كه نمي‌شود که ثروت دست ما نیايد، آیا حتماً اگر ثروت باشد پشت سرش ظلم هست؟ خیر، مثلاً امیرالمؤمنین(ع) قدرت داشت، آیا ظلم کرد؟ پس این دلیل نمي‌شود اما تا قدرت و ثروت دست شما نیايد معلوم نیست که چطوري است.
ترم پبج، جلسه چهارم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

بنابراین شما فکر نکنید که اگر ظالم را دعا کنید

بنابراین شما فکر نکنید که اگر ظالم را دعا کنید چه اتفاق بدي مي‌افتد، کارش راه می‌افتد،..... او در یک حالت‌هایی برايش آگاهی می‌آيد که امکان هدایت را در اختیار او قرار بدهد..... اگر توجه نکند.... بعدش از فاز منفی وارد می‌شود و درونش را بهم می‌ریزد. ....
معمولاً ظالم‌ها درون‌شان درب‌وداغون است، این قانون است،.... کسی را نمی‌بینید که درون شسته‌ورفته دارد، اکثراً کارهاي‌شان، رفتارشان جنون‌آمیز است مثل این که در جهنم دارند زندگی می‌کنند... ولی خوب سوار بر امکانات هستند..... مثل همین موردی که خانم ت.... فرمودند، الان در ناز ونعمت به سر می‌برد ولی من که یک خانه 70 متری دارم انصاف نیست. در انتها به چشم واقعیت شما باختید ولي به چشم حقیقت اوست که باخته است.
ترم پنجم، جلسۀ دوم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

ما چند جور ظلم داریم؟

ما چند جور ظلم داریم؟..... سه نوع:ظلم یا حق الناس(دیگران)،....(یک) ظلم به خود،.... (دو)ظلم به خدا،.... (سه)ظلم به هستی،..... (چهار)ظلم به دیگران....
در مورد ظلم به خودش(خدا) خصوصیات و صفاتی دارد که در این مورد بخشش کامل هست و در مورد حق خودش ما را خواهد بخشید. الان آن همزاد مورد ظلم ما قرارنمی‌گیرد، در مورد ظلم به خدا ما را خواهد بخشيد یک آیه هم هست در اين مورد که آخرش همه را می‌بخشد در اين مورد است.
ظلم به خود؛ به ما می‌گويند که ظلمی که به خودتان کردید دودش هم در چشم خودتان رفته، هر کاری کردید، از این دست دادید از آن دست گرفتید و ظلم کردید به خودتان، حرص خوردید، خودخوری کردید، سیگار کشیدید، همه دودش رفته در چشم خودتان، خودتان می‌دانید با خودتان، می‌خواهید خودتان را ببخشید می‌خواهید خودتان را نبخشید. ما یکی از مشکلاتی که داریم این است که خودمان را ببخشیم و در نهایت می‌بخشیم.
در مورد هستی هم دوباره همین روال است و ما مورد بخشش قرار می‌گیریم و گفته مي‌شود ملائکه شفاعت ما را می‌کنند. یک جا می‌گويد من خودم شفاعت‌تان را می‌کنم و بخش‌های مختلفی داریم،
هر کدام از این بخش‌ها نماینده یکسری جا هستند، آنجایی که خودش می‌گويد همه را من می‌بخشم، نسبت به حق خودش، .....و آنجایی که ملائکه می‌بخشند نسبت به حق هستی است ......و یک جا هم که خودمان هستیم و باید خودمان را ببخشیم.
اما وقتی به دیگران می‌رسیم چی؟.... آیا خداوند می‌تواند از جانب دیگران ما را ببخشد؟، پس یک کاری هست که عدالتش مانعش می‌شود و آن هم این است که از جانب دیگران ظلمی که به آن‌ها شده، نمی‌تواند ما را ببخشد، یا بگويد من تو را بخشیدم هر چقدر ظلم به دیگران کردی عیب ندارد، مي‌تواند اين را بگويد؟ نمی‌تواند بگويد، بعد بقیه داد می‌زنند که خداوندا عدالت تو کجا رفته؟ می‌گويند او این همه به ما ظلم کرده روی چه حسابی او را می‌بخشی؟ اگر با خودت طرف حساب است او را ببخش اما اگر با ما طرف حساب است به ما ظلم كرده است نه ما او را نمی‌بخشیم، خوب حالا چه باید کرد، تکلیف چیه؟
ترم پنجم، جلسۀ دوم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

در انجیل می‌گويد برای همه دعا کنید

در انجیل می‌گويد برای همه دعا کنید.... حتی برای دولت‌مردان،.... گناهکاران، ستمکاران،..... پیشنهاد این است می‌گويد شما دعا کنید،.....
از نقطه نظر ما معادل تشعشع مثبت است، بستگی به بازتاب‌های آن‌ها روي‌شان پیاده می‌شود و ما در یک جنگی اگر قرار بگیریم ما که تشعشع منفی نمی‌دهیم که، چون آن وقت خودمان هم می‌رویم در فاز منفی، خودمان آسیب پذیر می‌شویم. ما تشعشع مثبت می‌دهیم، ولی طبق قانونی که گفتیم اگر لازم است یعنی در جنگ است او تشعشع منفی می‌گیرد.
ترم پنجم، جلسۀ دوم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

۱۳۹۳-۰۶-۰۶

توضيحات استاد درمورد علم محض الهي شيطان الشافي نداريم فقط هوالشافي

توضيحات استاد درمورد  علم محض الهي-شيطان الشافي نداريم.. فقط هوالشافي
استاد محمد علي طاهري
گـروه سـايت سـايمنتولـوژي _ فـرادرمــاني
عــرفـان خــدا مـحــور

توضيحات استاد درمورد صور اسرافيل تا الست

توضيحات استاد درمورد  صور اسرافيل تا الست
استاد محمد علي طاهري
گـروه سـايت سـايمنتولـوژي _ فـرادرمــاني
عــرفـان خــدا مـحــور

توضيحات استاد درمورد خنثي سازي تبليغات منفي

توضيحات استاد درمورد  خنثي سازي تبليغات منفي
استاد محمد علي طاهري
گـروه سـايت سـايمنتولـوژي _ فـرادرمــاني
عــرفـان خــدا مـحــور

توضيحات استاد درمورد القارعه ما القارعه1

توضيحات استاد درمورد  القارعه ما القارعه1
استاد محمد علي طاهري
گـروه سـايت سـايمنتولـوژي _ فـرادرمــاني
عــرفـان خــدا مـحــور

توضيحات استاد درمورد اموزه ها امانتدار باشیم

توضيحات استاد درمورد  اموزه ها امانتدار باشیم
استاد محمد علي طاهري
گـروه سـايت سـايمنتولـوژي _ فـرادرمــاني
عــرفـان خــدا مـحــور

توضيحات استاد درمورد راجع به کلاسهاي غير حظوري

توضيحات استاد درمورد   راجع به کلاسهاي غير حظوري
استاد محمد علي طاهري
گـروه سـايت سـايمنتولـوژي _ فـرادرمــاني
عــرفـان خــدا مـحــور

۱۳۹۳-۰۶-۰۵

گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل درباره استاد محمد علی طاهری

گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل درباره استاد محمد علی طاهری

POSTED BY INTSREPORTER27 ⋅ 08/27/2014
سازمان عفو بین الملل که یکی از قوی ترین نهاد های بین المللی حقوق بشر محسوب میشود، امروزسه شنبه ۲۶ آگوست ۲۰۱۴، (۵ شهریور ۱۳۹۳) با تلاش مرکز اینتریونیورسالیزم امریکا، در گزارشی اختصاصی به شرایط استاد محمد علی طاهری در سه سال گذشته پرداخت. متن کامل ترجمه شده این گزارش به صورت فایل کم حجم پی دی اف برای دانلود موجود می باشد

متن ترجمه شده گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل درباره استاد محمد علی طاهری

منبع :  

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/047/2014/en

متن ترجمه

http://www.mediafire.com/download/byemazwphdxp1fv/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%81%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C.pdf

متن  اصلی

http://www.mediafire.com/download/3gpraqfseai9brr/mde130472014en.pdf

۱۳۹۳-۰۶-۰۴

چرارعایت تناوب آموزه ها ودوره های عرفان حلقه ضروری است؟

چرارعایت تناوب آموزه ها ودوره های عرفان حلقه ضروری است؟

-چرارعایت تناوب آموزه ها ودوره های عرفان حلقه ضروری است؟
- آیا در جریان مطالب و درس های دوره ها قرار گرفتن اشکالی ندارد؟
-چرا دو یا چند دوره را همزمان نمی توان گذراند؟
-چرا باید جلسات به صورت هفتگی و گام به گام باشد؟
-آیا نقل کردن صحبتهای کلاس برای دیگران ایرادی دارد؟

( طلب درک " الله مع الصابرین " و "رعایت اصول رهروی" و " حرکت جمعی و وحدت" و " امانت داری " در روح جمعی)
(طلب خیر برای استاد محمد علی طاهری)

در تعریف عبادت به این نتیجه رسیدیم که

در تعریف عبادت به این نتیجه رسیدیم که

در تعریف عبادت به این نتیجه رسیدیم که عبد بودن یعنی به جا آوردن رسالت بندگی، حالا از این زاویه‌ها که نگاه کنیم می‌بینیم که ینها جزو رسالت‌های ماست یعنی اگر به ما بگويند روی زمین دارید چکار می‌کنید؟
می‌بینیم که داریم می‌رویم و می‌آيیم که نقطه‌ضعف‌های خودمان را شناسایی کنیم و بتوانیم این نقطه‌ضعف‌ها را پوشش بدهیم و در کنترل خودمان قرار بدهیم و حالا وقتي در کنترل قرار دادیم ارتباط جزء و کل راحت‌تر برقرار می شود.
اگر خاطرتان باشد به لزوم ارتباط جزء با کل یک اشاراتی داشتیم و به این موضوع رسیدیم که
«بکش ای عشق کلی جزء خود را/ که اینجا در کشاکش‌ها زبونم»
و نیاز داریم که آن عشق كلي، آن کل ما را به سمت خودش بکشد و بالاخره اين جزء با آن کل ارتباط پیدا کند
«چه داند جزء راه کل خود را / مگر هم کل فرستد رهنمونم»
یعنی این نیاز را داریم که با این کل ارتباط برقرار بکنیم.
اما حالا که می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم و متوجه شدیم که ایجاد این ارتباط «عبادت» است، الان جا افتاده وقتی می‌گويیم عبادت؛ الان معلوم شد كه به جا آوردن رسالت‌های ما عبادت است
. وقتی می‌گويیم عبادت دیگر می‌دانیم وقتی پرسیدند «شما روی زمین چکار می‌کنید؟» بگويیم که «ما داریم عبادت می‌کنیم» می‌گويند «عبادت چیه؟» می‌گويیم «داریم رسالت‌های خودمان را پیدا می‌کنیم،
عبد بودن را پیدا می‌کنیم، رسالت بندگی را پیدا می‌کنیم» که چی شود؟
که بتوانیم دوباره با کلیت خودمان در ارتباط قرار بگیریم،
از اصل خویش جدا افتادیم و حالا بایستی با آن اصل در ارتباط قرار بگیریم.
ترم پنجم، جلسۀ اول، زنگ اول
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

یکی از تعاریف بینشی ما «قانون علف هرز» است . ....

کی از تعاریف بینشی ما «قانون علف هرز» است . ....
علف هرز نیاز به مراقبت ندارد و قبل از محصول جوانه می زند و رشدش از آن خیلی بیشتر و بهتر است. در برابر گرما ، سرما و خشکی هم مقاوم تر است . هر کاری می کنیم تا علف هرز را نابود کنیم، مثلا مزرعه را آتش می زنیم یا علف کش استفاده می­ کنیم، دوباره در کشت بعدی، علف هرز زودتر و بیشتر از محصول خودش را نشان می دهد.
در زمینه تعلیم و تربیت هم همین است. شما اگر برای تعدادی کودک فیلمی نشان بدهید و در این فیلم عباراتی بسیار سطح پایین و یا حرفهای نامناسبی بگنجانید، فردا این کودکان همه آن را به یاد دارند و تقلید می کنند. اما اگر یک فیلم آموزشی به آن ها نشان دهیم، فردا درصد کسانی که فیلم بی محتوا یا بدآموز را به خاطر دارند، به مراتب بیشتر است.
این یک نکته مهم در آسیب شناسی تحولات فرهنگی جامعه هم هست. با ارائه هر مطلب بی محتوا یا مضری یک شبه می توان فرهنگ یک جامعه را عوض کرد. حتی اگر مطلبی که عرضه می شود، چیزی به معلومات افراد اضافه نکند اما سرگرم کننده باشد، خیلی تاثیرگذار است و حتی زبان یک جامعه و یا لهجه آن ها را تغییر می دهد. اما اگر در باب معرفتی کار گسترده ای انجام دهیم، زمان بر است.
نکته دیگر این است که در یک جای بکر که انسان در کشت گیاهان آن دخالت نمی کند، علف هرز و گیاهان دیگر به خودی خود به تعادل می رسند. اما جایی که انسان هست، این تعادل وجود ندارد. علف هرز عاملی شده است که کشاورز بعد از شخم، کود دادن، بذر افشانی و آبیاری، با خیال راحت مزرعه را رها نکند. ....
اگر بخواهد محصول غیر دیمی داشته باشد، باید هر روز به مزرعه سر بزند و هر روز علف هرزش را جدا کند. اگر برود بخوابد، بعد از مدتی می بیند که مزرعه اش را علف هرز گرفته است.
حالا معادل علف هرز مزرعه را در مزرعه ذهنمان هم داریم و نمی توانیم بگوییم این داشته و علم را دارم و این را هم بلدم و کار تمام است.
اگر یک ذره غفلت کنیم، می بینیم مفاهیمی تغییر می کند و علف هرز آسیب می رساند.
حتی .....یک کلمه .......ممکن است مسیر ما را از کمال به ضد کمال ببرد.
یک اطلاعات غلط یا یک عبارت حتی می تواند کلا مسیر ما را عوض کند.
ما همواره در حال مراقبت از یافته ها و داشته های خودمان باید باشیم چون در معرض "یوسوس فی صدور الناس " هستیم. پس نباید غفلت کنیم. باید مراقبت کنیم؛.....
همان طور که همیشه کشاورز و باغبان مراقب محصول مفید مزرعه است. این کار شبیه هرس کردن هم هست؛ چون هجویات و اطلاعات زاید حذف می شوند. وقتی شاخه ای هرس می شود، آن شاخه محصول پربارتری می دهد. باغبان باید هر کاری برای محصول بهتر و پربارتر انجام دهد.

مصاحبه شماره سه با استاد محمد علی طاهری

سوالاتی از این قبیل که جایگاه و رسالت ما در دنیا چیست

سوالاتی از این قبیل که جایگاه و رسالت ما در دنیا چیست

سوالاتی از این قبیل که جایگاه و رسالت ما در دنیا چیست و ما به عنوان یک انسان به چه چیزهایی باید دست پیدا کنیم.
مجموعه پاسخ این سؤالات همان خودشناسی است و خودشناسی یکی از وظایف ما در دنیاست. در اینجا اضافه کاری هایی مطرح می شود که به خودی خود، تکلیف نیستند؛ اما مقدمات نزدیکی بیشتر ما را به خداوند فراهم می کند.
به عنوان مثال، کنترل ذهن و آرامش به خودی خود تکلیف نیست اما وسیله ای است برای رسیدن بهتر به هدف.
این هدف همان کمال یا خودشناسی و در نتیجه خداشناسی است.
خیلی چیزها خودشان هدف نیستند اما وسایلی برای تسهیل رسیدن به کمال اند.

مصاحبه شماره سه با استاد محمد علی طاهری

ما توی لااقل بعد از بحث زندان که پیش اومد،

ما توی لااقل بعد از بحث زندان که پیش اومد،

ما توی لااقل بعد از بحث زندان که پیش اومد، این مسئله رو دنبال کردیم که طب مکمل ایرانی بیاد انجام بشه،......... ما روی بحث عرفان اصراری نداریم و بحث مباحث دیگه، توجه می‌کنید،........ تا موضوع بررسی‌ها و تحقیقات تموم به اصطلاح گروه‌های کارشناسی و (...) میان مطالعه می‌کنند بررسی می‌کنند ما چیزی نداریم، تا بیان بررسی‌هاشون رو بکنند، تحقیقاتشون رو بکنند، نتیجه تحقیقاتشون معلوم بشه،.......
ما در مورد طب‌های مکملمون در خارج از کشور خُب میدونید به موفقیت‌هایی رسیدیم، الان هم بازم در راهه موفقیت‌هایی در راهه، چه بخوان چه نخوان، این طب‌های ما به اصطلاح دارند میشناسند، داره عرضه میشه و بحث این مسائل کیفی و نیاز به بررسی و چالش و چیز بی نظرانه داره ........و با تهمت و نشر اکاذیب و اضطراب و اینا چیزی حاصل نمیشه، برای اینکه کسی که اومده داره استفاده و بهره برداری می‌کنه آدم مختاریه میره تحقیق می‌کنه بعد متوجه میشه این چیزهایی که میگن نیست.....
دیدار با استاد 17 اسفند 89

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

کودک زمانی که با تلاش خودش به تنهایی و فقط با نگاه کردن داره راه رفتن یاد می گیره، زمانی که دیگه کامل راه می ره زمانی هستش که دیگه کنترل نداره روی قدمهاش بلکه راه می ره و قدم می گذاره بدون اینکه فکر بکنه داره راه می ره. و بعد از اون هستش که اگر دوست داشت می تونه مثل اوسن بولت خودش آماده بکنه تا یه روزی بشه قهرمان دو میدانی المپیک. وقتی همون کودک بزرگتر می شه و رانندگی کردن یاد می گیره. زمانی به راحتی می تونه رانندگی بکنه که دیگه برای هر حرکتی که می خواد انجام بده در طول رانندگی فکر نکنه و فقط رانندگی بکنه ، درست مثل همون دوران کودکیش که راه رفتن دیگه کنترل نکرد و فقط راه رفت.
از این منظر شاید بشه گفت کالبدی پنهان در ما وجود داره که می تونه این هماهنگی به وجود بیاره و آنچه که ضمیر خودآگاهمون باهاش در ارتباط هست با ناخودآگاهمون هماهنگ بکنه و ما اینی بشیم که الان هستیم و بتونیم به راحتی راه بریم و کارهامون انجام بدیم.
همینجا یه پرانتز باز کنم و بگم که عامه مردم و حالت نرمال در نظر گرفتیم اما انسان می تونه حتی پا نداشته باشه و به سختی خودش حرکت بده اما همون تعادل در اینکه بدون اینکه فکر بکنه خودش به حرکت در بیاره مقصود ما هستش و نه اینکه منظور ما عمل راه رفتن با دو پا فقط باشه.
با این دید وقتی به زندگی کردن نگاه کنیم می بینیم که همانند راه رفتن که دو تا پا داریم . در زندگی هم ما با عقل و عشق در ارتباط هستیم.همان اول کلام با توضیحات بالا مشخص هستش که انسانی می تونه زندگی بکنه مانند انسان که روی هر دو پله قدم بگذاره. همانطور که در مواقعی انعطاف پذیری لازم در حرکت با دو پا گاهی فشار بر روی یکی بیشتر می شه در زندگی هم همینگونه هست و ما بین عقل و عشق جاری هستیم. منتها این جاری بودن به گونه ای هستش که حالتش درست مثل همون کنترل لحظه به لحظه نداشتن بر روی پاها و راه رفتن و یا رانندگی کردن هستش.
یکی از مراحل زندگی انسان که پس از گذراندن دوره بلوغ به صورت کاملتر مشهود می شه ، تمایل به جنس مخالف هستش، تمایلی که بر خلاف آن تمایلی هست که کودک به آن جنس مخالفش که نقش پدر یا مادر را برای او دارد، می باشد.
اگر نظاره گر بر تمام موجودات زنده حاضر در هستی باشیم. می بینیم روند شکل گیری این موجودات از ابتدای تشکیل زندگیشان در زمین به شکل زوج بوده ، بدین شکل هر یک جفت( نر و ماده) مشابه می توانند روند حیات نسل خود را ادامه بدهند.اما در انسانها با ارتقاء فهمها و آگاهیهای متمادی که در خصوص زندگی کردن بر روی زمین بدست آوردند. این تمایل به جنس مخالف تنها برای ادمه حیات یک نسل نبوده و بلکه دچار تحولاتی در انتخاب هر یک از زوجین برای تشکیل یک زندگی در کنار یکدیگر شده است.
دلایلی که می توان برای این تغییرات بر شمرد روند رو به رشد سخت افزاری(فیزیک بدنی) و نرم افزاری(رفتار و احساسات) هر یک از نسلهای جدید و واکنش متفاوت هر کدام از نسلها در مقابل دریافت فهمها و آگاهیهایی که آنها از نسل قبل و همینطور خودشان به تنهایی دریافت می کنند می باشد. قابل ذکر هستش بحث بر سر انتخابهای انسان در زندگی زوجین از این منظر که گروهی همجنسگرا هستند خود در خور مقاله ای جدا گانه هست.
انتخاب یک زندگی مشترک برای یک انسان به صورت طبیعی یکی از نقاط تکامل(رشد) او ، از زمان تولد تا مرگ می باشد. البته لازم به ذکر در خصوص این نقطه تکامل برای انسانی که شرایط مزدوج شدن را ندارد. حال به هر دلیلی ، از قبیل بیماری و هر مشکلی که به صورت جدی او را برای تشکیل یک زندگی مشترک باز می دارد. خاص خود او می باشد. چرا که همواره نمونه های نقصهای فیزیکی در انسانهایی که داشته و در ادامه مسیر زندگی موفق بوده اند دیده ایم. و در این خصوص نیز نمی توانیم بگوییم که انسانی اگر شرایط زندگی مشترک برای او به صورت جدی فراهم نشود انسانی تکامل یافته نیست بلکه این تکامل خاص خود اوست. که تنها خود او می تواند به این روند تکامل برسد.
همانگونه که در خصوص دو پله عقل و عشق صحبت شد. در مسیر انتخاب جنس مخالف برای ادامه زندگی نیز این دو پله مکمل یکدیگر بوده و لازم و ملزوم هم هستند.بحث در خصوص انتخاب و شرایط را نمی توان به صورت یک اصل تعریف کرد چرا که بسته به هر شرایطی هر انسانی انتخاب خاص خود را دارد اما همواره اصل قدم گذاشتن بر روی پله عقل و عشق بهترین گزینه در این خصوص می باشد. و همینطور ذکر این مطلب که کشش برای این ارتباط باید دو طرفه و متقابل باشد و تنها به صورت فردی و علاقه یک طرفه نمی توان یک ارتباط موفق بین دو زوج را تعریف کرد. شاید این کلام ساده باشد و قابل فهم اما در روزگار حال حاضر شاهد هستیم که پافشاری یک طرفه هنوز صورت می گیرد و شخص نمی تواند در این خصوص آنچه که صحیح است را در زندگی خود اعمال کند.
اما جایگاه لیلی و مجنون بودن در این ارتباط مشترک
هر آنچه که گفته شد در خصوص یک رابطه ای که در یک مدینه فاضله جاری باشد نیست بلکه جامعه ما آنچنان درگیر بیماریهای اجتماعی است که تحقق یک چنین ارتباط و خانواده ای ، اراده ای قوی برای عبور از بیماریها می خواهد.
بر خلاف تصورات عامه مردم از حکایتها و داستانهای عاشقانه مانند لیلی و مجنون که دور از دسترس و بدون وصال است. آنچه که از تعامل عقل و عشق حاصل می شود . همواره در وصال و جاودانگیست. وابستگی و تعلق در این ارتباط جایگاهی ندارد و آن علاقه و دوست داشتن و عشق شمایل باطنی پیدا کرده و مرزهای تن را در می نوردد و از جایگاه تعریف با الفاظ خارج می شود.نه تنها تعامل بین عقل و عشق جاری است بلکه این تعامل دو طرفه نیز بین دو زوج شکل می گیرد. اینجاست که فاصله بین مرزها برداشته شده و این علاقه و محبت فرای آن تعریفهایی است که می توان در بین عقل و یا عشق به تنهایی تعریف کرد. که از منظر هر کدام به تنهایی این تعریف برایشان مردود است .........

اینجاست که دو خط موازی همدیگر را قطع می کنند

این مقاله تقدیم تو .............

Dance Me to the End of Love


"Habib Haghparast"

بزرگراه همت

حرکت اعتراضی همراهان عرفان حلقه
تهران- بزرگراه همت


شرکت کردن همراهان عرفان حلقه در کمپین یک سطل آب سرد

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان حلقه
شرکت کردن همراهان عرفان حلقه در کمپین یک سطل آب سردگروه خبري سايت


شرکت کردن همراهان عرفان حلقه در کمپین یک سطل آب سرد به منظور حمایت از بیماری ای ال اس
شرکت کردن همراهان عرفان حلقه در کمپین یک سطل آب سرد به منظور حمایت از بیماری ای ال اس و نام بردن استاد طاهری به عنوان زندانی عقیدتی در زندان اوین و پیشنهاد همکاری به نهادهای مربوطه برای کمک به درمان این بیماری با روش طب مکمل ایرانی فرادرمانی.


سروش عازمی خواه:

https://www.facebook.com/photo.php?v=101...=2&theater
متین راهنما:

https://www.facebook.com/photo.php?v=695...=2&theater

Anita Ghanaei:

https://www.facebook.com/photo.php?v=102...=2&theater

برای درمان ای ال اس

برای درمان ای ال اس


پیشنهاد رهروان مکتب عرفان کیهانی (حلقه) برای درمان ای ال اس
استفاده از طب های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی به صورت کاملا رایگان
ALS Ice Bucket Challenge
ALS Ice Bucket Challenge
كمپين يك سطل اب سرد - حمایت از بیماران ای ال اس

برای کمک مالی به صفحه اصلی
 ( http://www.als-ny.org/ )
و یا شعبه های این انجمن در ایران
 ( http://www.helpals.ir/
 و
http://www.alsiran.com/ )
مراجعه فرمایید

دستگیری جمعی از همراهان عرفان حلقه در تبریز

دستگیری جمعی از همراهان عرفان حلقه در تبریز
شنيده ها حاكي از آن است دیروز عصر، دوشنبه 93/6/3 جمع کثیری از همراهان عرفان حلقه در شهر تبریز بازداشت شده اند.

گویا این بازداشتها به دلیل نفوذ عوامل اطلاعات سپاه در جلسات آنها از چندی پیش بوده است.

شایان ذکر است، اکثر این افراد از مربیان عرفان حلقه بودند.

۱۳۹۳-۰۶-۰۱

moshakhase+hosherfanekeihani tk

توضيحات استاد طاهري در مورد مشخصات کلی هوش

mani+nazarerfanekeihani tk

توضيحات استاد درمورد  مفهوم نظر

Keshti Nooherfanekeihani tk

توضيحات استاد طاهري در مورد  مهلت سوار شدن بر کشتی نوح و ...

keifiyat+vojodierfanekeihani tk

توضيحات استاد درمورد  هدف شناخت ابعاد کیفی وجودی

Jang dar Faze MosbatERFANEKEIHANI TK

توضيحات استاد طاهري در مورد جنگ در فاز مثبت

hosh+bateni+hosh+zahererfanekeihani tk

توضيحات استاد طاهري در مورد  هوش ظاهری هوش باطنی

hosh chisterfanekeihani tk

توضيحات استاد درمورد  هوش چیست

۱۳۹۳-۰۵-۳۱

توضیحات استاد درمورد تاثيرات شعوري افراد بر هديگر

توضیحات استاد درمورد تاثيرات شعوري افراد بر هديگر

توضیحات استاد درمورد روزی آسمانی‌مان را انفاق کنیم تا جریان یابد و

توضیحات استاد درمورد روزی آسمانی‌مان را انفاق کنیم تا جریان یابد و ..

توضیحات استاد درمورد فراموش نکنيم که ما وحدت فکري داري

توضیحات استاد درمورد فراموش نکنيم که ما وحدت فکري داري

توضیحات استاد درمورد آغاز تقکیک شبکه مثبت و منفی

توضیحات استاد درمورد آغاز تقکیک شبکه مثبت و منفی

۱۳۹۳-۰۵-۲۹

تیک‌های شخصیتی هم در بروز بیماری نقش دارند

تیک‌های شخصیتی هم در بروز بیماری نقش دارند، شاید در بعضی از موارد مثل حسادت بدانیم که آره موجب بیماری می‌تواند بشود، خیلی دور از عقل نیست چون باعث مسمومیت بدن می‌شود، ......ولی باید بدانیم یک مواردی مثل غرور، خودشیفتگی باز هم عامل بیماری هستند...... چون وقتی این غرور و خودشیفتگی هست، عمدتاً ما پاسخ لازم را از پیرامون خودمان نمی‌گیریم، عمدتاً محیط ما را تایید نمی‌کند و به ما پاسخ مساعد و مناسب نمی‌دهد. لذا هر چند گهگاهی ما دچار یک سرخوردگی و افتی می‌شویم و به دنبال این افت بیماری و مسمومیت شامل حال ما می‌شود.
ترم پنجم، جلسۀ دوم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

احقاق حق در فاز مثبت

احقاق حق در فاز مثبت
س: وقتی دیگران حق‌مان را خوردند چکار کنیم؟
ج: حالا ما نمی‌توانیم حق‌مان را بدست بیاوریم، حق‌مان را خوردند، سرمان را کلاه گذاشتند به هر عنوانی، آیا با غم و غصه خوردن و این که ما فلج شویم، مریض شویم، حق‌مان احیاء می‌شود؟ یک ضرر كردیم پول‌مان را بردند، ضرر بعدي هم در انتظارمان است كه سلامتي روان و ذهن و جسم‌مان هم به دنبال آن می‌رود. فرض كنيد مبارزه با ظلم؛ مثلاً مبارزه با ظلم، موسی با فرعون در یک مبارزه قرار گرفت، آیا موسی در فاز منفی قرار مي‌گرفت؟ ما که نمی‌دانیم، فرضاً انبیاء با ظلم و جهل ستیزه کردند، آیا در فاز منفی قرار می‌گرفتند؟ در فاز مثبت مبارزه می‌کردند.
در ورزش‌های رزمی، در بوکس، یکی از چیزهایی که دنبال می‌کنند این است که طرف مقابل را عصبانی کنند یعنی او را از فاز مثبت بيندازند در فاز منفی. در بعضي از مسابقات مثل کشتی کج آمریکایی حتی قبل از مسابقه رکیک‌ترین ناسزاها را به همدیگر می‌دهند، هدف‌شان چيست؟ هدف‌شان این است که او را از فاز مثبت به فاز منفی بیاورند. اين تعريف‌ها را شايد ندارند ولي تجربه به آن‌ها ثابت کرده که اگر حریف عصبانی شود، روی ضربه کنترل ندارد، ضرباتش را بدون هدف می‌دهد و انرژی‌اش تلف می‌شود. ولی کسی که در فاز مثبت است روی نشانه‌گیری ضرباتش، روی ضربه بجا و به موقع، کجا حرکت کند، تسلط دارد. ولی کسی که عصبانی شده و در فاز منفی است آن تسلط لازم را ندارد، لذا امکان شکست خوردنش بیش‌تر می‌شود.
در واقع این مسائل کلی است و انسان قرار است یا در این فاز باشد، یا در آن فاز باشد. یا این طرف صلیب یا آن طرف صلیب، دوتاش نمی‌خواند، همان كه گفتيم «فَاَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقواها» (شمس 8) به شما الهام کردم، خودم الهام کردم هم فجور را، هم تقوی را ولی یکی از آن‌ها را باید انتخاب کنید، دوتاي آن‌ها نمی‌شود. این مطلب را در دوره قبل هم صحبت کردیم در این دروه هم به همین صورت باز هم یادآوری کردیم و به صرف این که ما قابلیت این را داریم که هم مثبت را بدانیم، هم منفی را، هم غم را بدانیم، هم شادی را، می‌توانیم در هر دو جا بیایم؟ نه! قابلیت را داریم ولی باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنیم. اين، مخصوصاً در زمینه احساسات، یک خرده توضیح وتوجیه آن مشکل بوده و ما سعی کردیم با مثال‌ها و مسائلی برای خودمان روشن و روشن‌تر کنیم.
ترم پنجم، جلسۀ اول، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

ما از احساسات منفی چی گرفتیم؟

یک جمع‌بندی؛ ما از احساسات منفی چی گرفتیم؟ ما از احساسات منفی چه بهره‌برداری کردیم؟ چه ترازی روی زمین بر اساس این که چقدر زندگی کردیم، ما روی زمین از احساسات منفی‌مان چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ چی به ما داده؟ ما فقط لطمه خوردیم، يعني عامل زمین خوردن ما این قضیه را برای ما داشته.
مثلاً یک فیلم خنده‌دار می‌بینیم می‌خندیم، با احساسات فیلم شریک می‌شویم. یک فیلم گریه‌دار هندی می‌بینیم ما گریه می‌کنیم، ظاهر قضیه این است که ما با احساسیم، با این فیلم خندیدیم، با این فیلم گریه کردیم، .....حالا بعضي از فيلم‌ها خنده، گريه، خنده، گريه را دارد، ما اين كار را كرديم. ماجرا سر اين است كه آن‌جایی که خندیدیدم به نفع‌مان تمام شده، آن‌جایی که گریه کردیم به ضررمان تمام شده. یعنی آن‌جا که خندیدیم، خنده درمانی هم داریم و آن‌جا که گریه کردیم گریه درمانی نداریم. در واقع آن بخش برای ما ترشحات هورمون‌های مغز از نظر علمی، ترشحات و پدیده‌هاي شيميايي مثبت است، وقتی گریه می‌کنیم تولیدات شیمیایی مغز منفی است، بدن مسموم می‌شود و مشكلات و عوارض دیگري پیش می‌آيد.
علمی بخواهیم صحبت کنیم این‌جوری است، بخواهيم با اصول صحبت کنیم در عرفان، قانون صلیب،همه با همدیگر یک مطلبی را عنوان مي‌كند. ولی وقتی می‌گويیم داریم شاهد را تعریف می‌کنیم فوقش این است که بگويیم اصلاً همین جوری نگاهش کنیم و به هر حال ما از این بخش منفی نتیجه‌ای نگرفتیم، این احساسات به درد ما نخورده ولی هست. خوب برای اینکه ما با یک زمینه‌ای آمدیم روی زمین تا این زمینه در یک جایی ارتقاء پیدا کند. یک بچه هم غم و شادی دارد ولی قرار است این زمینه را تحت کنترل دربیاورد. ......اگر نیاورد مغز پاسخ نمی‌دهد، حقش را می‌گذارد کف دستش، می‌آيد به بخش خنده‌اش پاسخ مثبت می‌دهد، به بخش گریه‌اش پاسخ منفی می‌دهد، اين را چكار كنيم؟
این دیگر علم است حالا بگويیم تشعشعات ممكن است در دنياي علم بگويند «از کجا معلوم؟» ولی این یک پدیده علمی است لذا اگر ما بخواهيم به اين مسئله به عنوان پديده علمي هم نگاه كنيم مجبور مي‌شویم جلوی تولیدات منفی را بگیریم که بدن‌مان لطمات و صدمات قضیه را نخورد...... پس یک طرفش مجاز می‌شود،.... یک طرفش غیرمجاز می‌شود....... بنابراین به صرف اینکه انسان است و احساسات است، قرار نبوده انسان با احساسات منفی بازی کند ولی به ما دادند، هر دو بخش را دادند «فَاَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقواها» (شمس 8) قرار نیست که ما با هر دو بخش بازی کنیم، شبکه مثبت را داده..... منفی را هم داده.....، فجور را داده، تقوی را هم داده، قرار است ما در یکی از آن‌ها تثبیت شویم.
ترم پنجم، جلسۀ اول، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

بحث عاطفه

بحث عاطفه
عاطفه یک جایی خصوصاً در فرهنگ ما، مسئله وابستگی را تداعی می‌کند، در یک جایی پابند بودن به محبت را تداعی می‌کند. در دنياي وارونه، در دنياي غيروارونه؛
در دنیای وارونه عاطفه یعنی این که وابسته باشی، اگر وابسته بودی می‌گويند عاطفه داری اگر وابسته نبودی می‌گويند آدم بی‌عاطفه‌ای است.
ولی پای‌بند بودن به محبت، عطف به محبت داشتن، کیفیت است، وادی عشق است، معطوف شدن و عطف پيدا كردن جزء تبعات دنیای عشق و غیرقابل تعریف است ولی تعبیرهای مختلفی از آن هست که در دنیای وارونه یک جور است در دنیای غیروارونه یک جور دیگر است.
ترم پنجم جلسۀ اول تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

۱۳۹۳-۰۵-۲۸

HedayatERFANEKEIHANI TK

توضيحات استاد طاهري در مورد هدايت اسماني هست نه زميني

جلسه مربیان قسمت 10

جلسه مربیان قسمت 10
و من در دوباره یک جمعی بودم که از گروههای مختلف در اون شرکت داشتند. اسم نمی برم، در این گروه، در این یکی، یکی دوتا از این گروهها پشت سر هم، اول یکی نماینده یکی از اینها به من به شدت تهاجم آورد و حمله، که شما چی میخواهید از جون این موجودات؟ اینها چه صدمه ای به شما رسوندند؟ این ها نمیدونم همون حرفهای خودمون که جزو اکو سیستم اند، فلان اند، شما به چه چیزی(حقّی) که به اینها حمله می کنید؟ و حالا البته خیلی هم نا آرام بود و اینها به دلایلی که به اصطلاح میدونید، و پشت بند این نماینده گروه دیگری دوباره اون هم به همین صورت، که بله شما نظم نمیدونم اکوسیستم و نمیدونم آرامش هستی و همه را بهم زدید، گفتم من؟! من چه جوری نظم و آرامش هستی را چه جوری در واقع بهم زده باشم. به هر صورت دسته جات زیادی هستند که با این قضیه مخالفند، ولی شما حالا چه به واسطه تئوری قضیه، چه به واسطه تجربه و عمل قضیه متوجه میشید که این قضیه جز خدمت و مخصوصاً مهّمترین اثر مثبتش اینه که ما چشممون باز شده که دیگه تخلّف ما نکنیم. برای نسل بعدی به اصطلاح پیامدهای منفی حداقل کمتری بگذاریم، این خودش خیلی موثر بوده، و خیلی از دوستان در مجموعه ما گزارش میدن از وقتی که این موضوع ها را متوجه شدند خیلی با طبیعت با رحمانیّت برخورد می کنند، نمیدونم حتی پیش اومده که باید درختی را قطع می کردند، کاری می کردند، به خدا گزارش هایی را داریم که اگر بخوام خدمتتون بگم، ممکنه تصور بشه که دارم تبلیغاتی صحبت می کنم! ولی در واقع گزارشاتی است که حقیقتاً اعجاب انگیزه و اینه که افراد به این بینش ها رسیده اند و اینقدر در حال مراعات این تقدّس ها هستند و در حال پی بردن به وجه الهی هستند و اینها واقعاً شکوهمنده.
خُب من نمیدونم چقدر وقت داریم، چون این یادداشت را خیلی وقت پیش گرفتم، ولی خُب ما بریم روی یک منبری دیگه پائین آوردنمون کار شاقیه. من یک چیزی گرفتم ولی دو سه سؤال، زیر آبی رفتم جلو نمیدونم چقدر؟
(01:54:40) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: در خصوص ترم 9 هم بفرمائید.
در خصوص ترم 9به محض اینکه امکان تجمّع، خُب، امکان تجمّع و مجوزهای لازم برای تجمّع بتونیم داشته باشیم، حتماً در خدمت دوستان عزیز خواهیم بود. دعا بفرمایید. التماس دعا داریم که به هر حال ان شاء الله شرایطی فراهم بشه که بتونیم ...
(01:55:16) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: آیا بحث صفر ثانیه توجیه علمی دارد؟ با فرضیات فیزیک مدرن قابل توضیح هست؟
خُب باید بگم که بله توضیح علمی دارد، شما یک موج را وقتی که میگیم این بخشش مثلا منفی این بخشش مثبت، یک بخشش می اُفته روی این خط، حالا این خط یک بخشش می اُفته پایین. اون زمان هائی که به صفر می رسیم، چه توجیهی داره؟ چه توضیحی داره اصلاً؟ وقتی که یک الکترون میاد به یک جایی میرسه، نه این وره نه اون وره، و در واقع تئوری جهان های موازی از همین جاست که الکترون در یک جایی در orbital خودش قرار میگیره که در اونجا توضیح نداره، زمان نداره، مکان ندارد، بنابراین میگن خُب این هست که هست، پس کجاست؟ چون نمیدونیم کجاست، پس جهان موازی باید یا جهان های موازی، چون وقتی نمیدونیم چیه؟ یک دونه است؟ 2 تا 3 تا چند تاست؟ باز این هم هست، در اونجا زمان هم مطرح باز نیست و ما در ثانیه بی نهایت با میریم به سمت صفر، عدم، وجود، عدم، وجود. و این ماجرا برای همه اجزا ادامه داره و جایی وجود داره که همین جا نه زمان، نه مکان، هیچ کدوم مفهوم نداره.
(01:57:03) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: آیا در جهان طبیعی امکان رسیدن به سرعت نور وجود دارد و در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خُب در جهان طبیعی منظور حالا متوجه شدم در جهان طبیعی منظورشون همین جهان هستی مادی، برای اینکه ما به سرعت های بالا برسیم، هرچه سرعت اضافه تر میشه، انرژی لازم برای حرکت باید بیشتر بشه و در سرعت نور بی نهایت و جرم هم در سرعت نور بی نهایت میشه. هرچه حرکت بیشتر میشه در واقع کُمپرس شدن هم بیشتر میشه و این میل میکنه به سمت جرم بی نهایت و ماجرای بی نهایت انرژی که لازم هست. اما محدودیت هایی هم که حالا یک موردش را در کتاب انسان اونجا ذکر شده، بحث این است که یک limit هایی را هم سر راه این قضیه وجود داره که این محدودیت ها شاید نگذارد که جرمی به سرعت نور برسه، تا مادامی که به صورت جرم باشه اجازه نمیده به سرعت نور برسه. و اگر بخواد به سرعت نور برسه، باید فاقد جرم بشه که بتونه این کار انجام بشه. بنابراین مثلا فرض اینه که ما داخل سفینه بشیم که به سرعت نور بِره تقریباً میشه گفت که غیر ممکن باید بگیم هست.
(01:59:06) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: در فیزیک مدرن ترکیب ذرّات بنیادی متضاد و تولید هیچ یعنی ذرّه در تصادم با ضد ذرّه می شود عدم، به معنای مادی آن امکان پذیر شده است، آیا مسئله عدم با این فرضیه مرتبط و قابل توضیح می باشد؟
بله، با فرضی که داریم یعنی اون ور با این ور را بخوایم به نوعی یک جمع خاصی بکنیم، نتیجه اش میشه همون جایی که قابل توضیح و بیان نیست، همون هیچی است که مرقوم فرمودید و همون عَدَمی است که صحبت می کنیم یا همون هیچ قطبی است که در جای دیگه ای اشاره به اون کردیم.
(01:59:58) خواندن سؤال توسط استاد طاهری : در دین مسیحیت، مسیح (ع) فرموده زن از پهلوی مرد آفریده شده است، البته در کتاب مقدّسه و در بسیاری از ادیان زن در ردیف پایین تر از مرد قرار دارد (نعوذ بالله) آیا توضیحی برای این هست و اگر هست لطفاً آگاه فرمائید.
بحث موضوع زوج، از مباحثی است که ان شاء الله در همون کتاب مبانی هست و در ترم بعدی که راجع به عوالم و جهان تک قطبی و اجزای جهان تک قطبی صحبت می کنیم، راجع به زوج هم صحبت میشه. خدمتتون بگم که الان البته در این مورد این قضیه هم کمیته قرآن پژوهی هم روی نظرات تحقیقات مفصلّی را داره. اجازه بدین که بعد از اون تحقیقات مستدل حالا یا در قالب باز مقاله و این جور چیزها یا باید در یک فرصت مبسوطی ولی این طوری نیست، در واقع این طوری نیست، منظور از زوج، منظور از زوج آدم، فراموش نکنید زوج آدم نه زوجه ما، این زوج ماجرای دیگری داره، قضیه دیگری هست، و اجازه بدین که این هم بعداً خدمتتون بگیم که به واسطه اهمیت موضوع ... ولی به اختصار هم البته توی ترم ها هم اشاره ای داشتیم. به هیچ عنوان زن موجود دستِ دو نیست، و الان هم توی این صحبت ها اشاره کردم که زندگی قبلی جنسیّت نبوده، زندگی بعدی هم جنسیّت نیست. ما در این مرحله است که duplicate شدیم و یک تجربه ای را در حالت duplicate خودمون، بعضی ها میگن نیمه گم شده و اینها، واقعاً بحث نیمه گی است، نه بحث به این شکل که مرد مورد توجه خداوند بوده و حالا زن حالا در یک مرحله بعدی، اینکه نعوذ بالله. ولی دلایل تخصصی داره، دلایلی داره که لازمه در یک مقوله جداگانه و با استناداتش و با مطالب مربوط به خودش که ان شاء الله خدمت دوستان بگیم.
اتفاقاً یک بزرگی هم یک سؤالی را برای من ارسال کرده بود که کمال زن و مرد با هم تفاوت دارد. یعنی این سؤال را قرار بود ما روی سایت ها بگذاریم ولی واقعاً ندونستیم چه جوری بگذاریم، چون می بایستی می گفتیم کی مطرح کرده، خُب کمال زن و مرد با هم تفاوت دارد. در دیدگاه شما این تفاوت دیده نمیشه و راه رسیدن و مسیر این دو تا با هم فرق میکنه. در مسیر شما تفاوت نمیکنه. این به عنوان یکی از اشکالات، به اصطلاح اشکالات جدّی از این چارچوب فکری گرفته شده بود، در حالیکه قرآن را مطالعه بفرمائید و میگه زنان مؤمن و مردان مؤمن و همه اینها با هم و با همدیگه گذاشته شده و مسئولیّت هائی را که خواسته از همه یکسانه. و من یعمل مثقال ذرّه خیراً یره ... غیر از اونجا که آشکارا اشاره میکنه زنان مؤمن و مردان مؤمن و غیره خطاب این دو تا به همدیگه هست، جای دیگه هم که عامّه، یک جاهایی هم که بحث ناسِ، یه جا هم بحث یا ایها الّذین آمنوا . خطاب که هیچ چیز جدایی نیاورده و اونجا هم که بحث زوج آدم پیش میاد، ماجرای دیگری داره و حالا ان شاء الله اونها را هم، اون یک تیکه فقط میمونه، ولی دوستان حالا اگه دوست داشتند مراجعه بکنند می بینند که نه در واقع مسئولیّتی را که از هر دو گروه خواسته شده یکسانه.
من در این جا از همه دوستان خداحافظی می کنم. همه را به خدا می سپارم. با این دعا که خداوند همه ما را در راه نقشه عظیم خودش، دستهای ما را به کار بگیره و همه ما در این مسیر مفید و مثبت واقع بشیم. و با دعای اینکه بتونیم واقعاً رو در رو بشیم، رو در رو باشیم و با همدیگه تبادل افکار داشته باشیم و ان شاء الله در راه خدمت به انسان های دردمند مفید و موثر واقع بشیم و در جهت آگاهی اونها هم بتونیم قدمی هر چند ناچیز بر داریم. همه را به خدا می سپارم، خدا نگهدار. خیلی متشکّر.
دیدار با استاد 16 بهمن 88

جلسه مربیان قسمت 9

جلسه مربیان قسمت 9
(01:39:00) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: چگونه تشخیص دهیم که اگر موجودی در حال انجام (منظور موجودات غیر ارگانیک) شرح وظیفه اش است، تشعشع دفاعی بدهیم یا نه؟
ببینید ما اینکه دفاعی بدیم یا ندیم تابع چی بود؟ اجازه بود. چرا دفاعی دادیم؟ به دو دسته دفاعی دادیم: یک دسته درگیر بودند برای کمک به اونها، یک دسته می خواستند خود سازی کنند، می خواستند خود شناسی کنند خُب، اگر یک نفر داره میره که مشکلی نداره، شکایتی نداره، خودشناسی هم نمیخواد بکنه، ما که دنبال دردسر نمی گردیم بریم بگیم که تو را به خدا بیا ما میخوایم به تو تشعشع دفاعی بدیم، یک خورده بپر بالا، یک خورده بپر پایین، ببین که چی میشه، ما که دنبال دردسر که نیستیم. دو گروه یا دیدیم هیچ چاره ای نداریم کمک باید بهش بکنیم، درگیر وسواس بوده، درگیر توّهم بوده، رفتارهای غیر عادی، تمایلات غیر عادی داره، ما رسیدیم به دادش، کاری که می تونستیم بکنیم بریم یک جوری دستش را بگیریم، بعد درگیر شدیم تا 10 شب، 12 شب، 2 شب، شب، نصف شب، زنگ بزنه و خودمون را درگیر کردیم ولی گفتیم ارزشش را داره، همه شما این تجربه را دارید و شب و روزتون درگیر بالاخره یک افرادی شده. خُب، بنابراین این دسته را خُب تعداد زیادی شما ها تونستید چکار بکنید؟ کمک بکنید. همین طوره؟
خُب یک دسته دیگه مشکلی نداشتند اومدند ترم 1 بعد متوجه شدند بله یک بحث هوشمندی هست، رحمت الهی هست، همه اینها بحث خود شناسی هست و موضوع تحوّل و اینها، بعد آشنا شدند که بابا ما معلوم نیست که خودمون باشیم، بالا خونمون در اجاره یا در اختیار خودمون باشه، معلوم نیست شاید بالا خونمون در اجاره باشه، ابتدا حرف سنگینی بود، هر کسی خودش را یک جوری برانداز کرد که یعنی منم؟! خُب، ولی تجربه نشون داد که در واقع بعضی از بالا خونه ها در اجاره بوده، ما خبر نداشتیم، این تجربه است. علوم تجربی نشاءت گرفته از چیست؟ از تجربه دیگه، بعد این تجربه، این تئوری را اومد چکار کرد؟ ساپورت کرد. هر جا یک تئوری، یک تجربه بیاد و همه جا قابل تکرار و آزمایش و ثبت و ضبط و اینها باشه اون دیگه خودش میشه، یک علم میشه. حالا ما اومدیم دیدیم که خُب من بیام 8 ترم برم بالا، بعد از ترم 8 یکدفعه ببینیم اصلاً این من نبودم که اومدم بالا، اگر به من بود من اصلاً نمی اومدم، درسته یا نه؟ امکان داره یا نه؟ یعنی این عاملی که من و کشوند من نبودم، یه موجود دیگه بود، اون علاقه مند بود. بعد چه کار کنیم؟ خُب، بنابراین در واقع می بینیم تشعشع دفاعی بعد از اولین مراحلی که ما فهمیدیم شعور الهی چیه در حاشیه نه اجباری، هر کس می خواست خودشو بشناسه در حاشیه این کورس جانبی را بگذرونه. بنابراین تکلیف ما معلومه بود دیگه، معلوم شد، از اینها اجازه، از اون هام که میخوان خودشناسی کنند، یعنی مختارند دیگه، خودشون تصمیم گرفتند که خودشو را بشناسند.
و به نظر خود من یکی از مهّم ترین در واقع مرحله ها در این سیر و سلوک مرحله تشعشع دفاعیه، یعنی یکی از مهّمترین واقعاً، برای اینکه ما تا این خونه همه اش در اختیار ما نباشه معلوم نیست که مال خودمون باشه. به این علّته. حالا در این سالها واقعاً ما از بابت تشعشع دفاعی رنج و عذاب زیادی متحمّل شدیم خُب، در ابتدا حالا شما دوستان عزیز خودتونو نگاه نکنید که در یک جمعی شرکت دارید که همه دیگه آشنائید و فلان، در ابتدا، ابتدا به ساکن اولین بار هایی که در چند دهه قبل مثلا این تئوری بیان شده، فکر کردید عکس العمل ها چی بوده؟ خُب، و خود من که این بحثها را مطرح می کردم، من هم پی تحمیق و حماقت و تمسخر و همه چیز را به تنم می مالوندم، بعد صحبت می کردم. چند بار هم جا زدم حقیقتش، چند بار هم گفتم آقا من دیگه این کلاس را نمی گذارم، و واقعاً هم توی اون سال ها مثلاً پیش اومده یا حالا کلاسش را یا صحبتش، مثلاً می دیدی که مدتهای مدید اصلاً این مسئله را کار نمی کردم و واقعیتش جا زده بودم، بعد برخورد میکردم می دیدم خُب من با یکی برخورد کردم که راهی ندارم برای نجاتش، نه با یک نفر با تعداد زیادی برخورد می کردیم، یک مورد اغماض می کردیم، می گفتم حالا بگذار بعداً ببینیم چی میشه، 2 مورد 3 مورد، منم دوباره آخر و عاقبت دلم طاقت نمی آورد و دوباره تسلیم می شدم، عیب نداره بگذارید ما را تمسخر بکنند، بگذارید حالا من وقتی راجع به یک موضوع هایی خیلی خرافی از این دست صحبت می کردم، می کنم، بگذارید هر جور میخوان فکر کنند ولی زمان ثابت میکنه که اینها لازم بوده و واقعاً هم وقتی اومدیم کار می کردیم می دیدیم کمک شد بهشون. بنابراین این مسئله چربید به این قضیه، این اخیراً هم که دوباره مدت کوتاهی تعطیل کردیم به واسطه اینکه بعضی ها از بیرون حالا یا سم پاشی یا تو فشار، آقا خُب چی میشه؟ چرا این طوری؟ چرا اون طوری؟ خُب، منم مثل شماهام، من هم مثل اون عزیزان، من چیکار کنم؟ شما خودتون را جای من بگذارید ببینید که چیکار کنیم؟ ادامه بدیم؟ استفاده بکنیم؟ یا استفاده نکنیم؟ و بنابراین به طور موقّت گفتیم تعطیل کنیم، با هم تشریک مساعی بکنیم، و ببینیم که چه جوری ادامه بدیم؟ و زیر فشاری که دشمنان اِمون هم هی مباحث، بحث خرافی این موضوع و بحث اینه که اینها جون مردم و نمیدونم موجود غیر ارگانیک می اندازند، اسم نمی برم، نمیدونم این کا را می کنند و در واقع این سم پاشی هایی که همه اِتون آشنا هستید با این سمّ پاشی ها. هنوز که هنوزه خیلی جاها، آقا شماها به جون مردم چی می اندازین؟ آخه این بحث که بحث خیلی غیر منطقی و نا معقولی است. اگر یک بچه بخوره زمین، کی مقصره؟ کی مقصره؟ خودش مقصره جلو پاشو ندیده، ولی شما چه کار می کنین؟ شما با این بچه به عنوان بزرگتر، غریبه، آشنا هر چی برخورد می کنید، چیکار می کنید؟ دستش را بلند می کنید، نه تنها دعواش نمی کنید، ناز و نوازشش هم می کنید، ماچش هم می کنید، و همه اینها و بعد میگید بچه جون جلوی پا تو نگاه کن. انسان درگیر شده، درگیر بیماری شده، درگیر این مسائل شده، کی مقصره؟ خودش مقصره، و ما اصابک من سیئته و من نفسک. هر چی اصابت کرده بهتون از بدی خودتون، از خودتونه. خُب حالا ما درگیر شدیم، بیمار شدیم ،یکی مبتلا به cancer شده، بنده برم جلوش وایستم شروع کنم به خندیدن و بگم که خوب شد ها، خوب بلایی به سرت اومد ها، ببین که اشتباه کردیم، نسل گذشته حالا الان بعد، و حالا خیلی خوب شد، خُب جیگرم خنک شد. خُب میگه حالا صبر کن نوبت خودت هم میرسه. جیگرت خنک شد؟ اولاً این درسته؟ خُب حالا ما ها تخلّف کردیم، همه اِمون تخلّف کردیم، اجداد و نمیدونم گذشتگان ما، پشت سر هر کدام از ما چند هزار سال تخلّف خوابیده، چند هزار سال آلودگی خوابیده، حالا امروز اصابت کرده به یک کسی دچار وسواس شده، دچار توهّمه، دچار نمیدونم چیه؟ ما بریم بهش بگیم که خوب شد؟! خُب، تازه خیلی از این تقصیرات، مال خودش نیست که، مال گذشته است. اما در واقع مفهوم رحمانیّت الهی همینه که حاضره دست ما را در هر شرایطی و با توجه به هر نوع تخلّفی بگیره. مشروط نیست، آیا شرطی داشتیم برای این که چه نوع تخلّفی باشه به ما کمک میشه؟ شرطی که نبود که.
عشق یکسان ناز درویش و توانگر می کشد / این ترازو سنگ و گوهر را برابر می کشد
قرار هم نبود نه مؤاخذه شدیم، نه محاکمه شدیم، نه گفتند که بیایید ببینیم که شما بی تقصیر بودی که درمانت کنیم؟ و نه با تقصیر بودی که درمانت نکنیم، اینها نبود که. بنابراین اون موجود غیر ارگانیک برحسب شرح وظیفه عمل کرده، ما را درگیر کرده ولی از این ور قضیه ما محکوم ابدی نیستیم به واسطه رحمانیّت الهی، اگر رحمانیّت الهی استفاده کنیم، ما قرار نیست که محکوم ابدی باشیم، در غیر این صورت اصلاً ارتقا معنی پیدا نمیکنه، درسته ما میشیم محکوم. اما الان محکوم نیستیم، هر لحظه میتونیم خودمون را نجات بدیم، چه جوری نجات بدیم؟ یک ریسمانی آویزونه هر آن این ریسمان را بگیری، رفتی بالا از این گودال اومدی بیرون، خُب پس نا مشروط. حالا دیگه اینکه چرا تو این گودال افتادیم، موضوع مورد بحث ما نیست، موضوع اینه که ریسمانی آویزان است خُب، از این ریسمان باید استفاده بکنیم و خودمون را از این گودال بیرون بکشیم، از این چاله خودمون را بیرون بکشیم. بنابراین هیچ مداخله نیست، مگر ما می کنیم این کار را؟ مگه نه غیر از اینه که اون خودش داره انجام میده، ما انجام نمیدیم که بازم گفته بشه که ما مداخله می کنیم، باور کنید که اگر به ما ها باشه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، بنابراین ما به او سپردیم، او خودش انجام میده، ما فقط یک سپردن به خدا را داریم انجام میدیم، بقیه اش کار خودشه، کار ما نیست که ما مداخله کرده باشیم، و از این بابت حالا من که خیالم جَمعِ، به شما ها هم اطمینان خاطر میدم که بدون هیچ نگرانی از هیچ نوع کار مایی، هیچ نوع به اصطلاح بازتاب منفی در این خصوص میتونیم این کار را انجام بدیم و انسانها را نجات بدیم و به اونها کمک بکنیم. بعد شما می بینید وقتی که انسانها نجات پیدا می کنند، اون تشعشع مثبت و اون جریان رحمانیّتی را که دوباره بازتاب پیدا میکنه، عشقی را که جاری است، عشقی را که جاری میشه، شما می بینید که چقدر دوباره در جلو بردن جمعی میتونه مؤثّر و مفید باشه. ولی میتونه یک وسوسه هایی بیاد.
دیدار با استاد 16 بهمن 88

دیدار محمد نوری زاد با جمعی از همراهان عرفان حلقه

 دیدار محمد نوری زاد با جمعی از همراهان عرفان حلقه


داعشیانِ سر زمینِ من

یک: دوستی برای من نوشت: امروز - بیست و هشت مرداد - روز تولد بانو زهرا رهنورد است. برای وی نوشتم: من جنس زندانی کردنِ این بانو را هم سنگِ اعدام سراسیمه ی بانو فرخ رو پارسا در دو سوی یک زمان با روح و رویکری یکسان می دانم. وقتی عقل به تعطیلی گراید و خردمندی به قهقرا افتد و منطق کور شود، عصبیت به جولان در می افتد. امروزِ حاکمانِ ما را هیچ تفاوتی با هیاهوهای روزهای نخست انقلاب نیست. این وزنِ سنگین زمان است که ما از آن به تفاوت اسم می بریم.

دو: به جمع عزیزانی راه یافتم که نگران استاد خویش محمد علی طاهری -مبدع عرفان حلقه - بودند. می گفتند: ایکاش به استاد ما فرصتی می دادند تا از خود دفاع کند. ایکاش سخن وی را می شنیدند. ایکاش سخن را با سخن پاسخ می گفتند. یکی در آن میان گفت: ایکاش استاد را می آوردند و در یک برنامه ی تلویزیونی مفتضحش می کردند اما برای وی امکان پاسخگویی فراهم می آوردند. به آنان گفتم: این سرزمین در تسخیر داعشیانی است که منطق پنطق حالی شان نیست. در اینجا یک سخن حاکم است و همگان باید خود را با همان یک سخن هماهنگ کنند. اگر گفتید چه و که؟

محمد نوری زاد
بیست و هشت مرداد نود و سه - تهران

جلسه مربیان قسمت 8

جلسه مربیان قسمت 8
(01:23:33) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: مرقوم فرمودند که خواستار بیان شیوای شما در مورد ظهور مهدی موعود (عج) هستیم.
عرض کنم خدمتتون محبّت دارید که بیان من را شیوا میدونید. ولی عرض کنم در این خصوص ان شاء الله به زودی مقالاتی را خدمتتون تقدیم می کنیم، البته کتاب هم داره، همه اینها کتاب داره، همه مطالبی را که به صورت مقاله مطالعه فرمودید، همه اشون کتاب دارند. ولی فعلاً
آب دریا را گر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید
فعلا خودمون، همه اِمون داریم با یک مقالاتی سر می کنیم، چون بحث موعود بحث دقیق و بحثی است که است که باید حق مطلب و دِین مطلب ادا بشه، که در این مختصر اجازه بدید نمی گُنجه. و خودش یک زمان و تعریف دقیقی میخواد، فقط یک کلمه تا ان شاء الله اون موعد، در واقع موعود استاد دوره دکتری بشریّته. پس ببینید این تعریف دقیقه، یعنی زمانیکه بشر به فوق لیسانس برسه. خُب اگر بشر فوق لیسانس نگیره، یک استاد دوره دکتری بیاد چکار کنه، فرض کنید یک نفر با درجه استاد دوره دکتری اومده ولی یه سری سیکل و غیره و فلان و کلاس 6 دبستان و مثلا فرض کنید و اینها اونجا نشستند. آیا میتونند از این استاد استفاده بکنند؟ بعد استاد هم نگاه میکنه میمونه که در واقع چی بگه؟ بنابراین این مسئله یکجوری لازم و ملزوم همدیگه هستند، که ما بتونیم از محضر موعود استفاده بکنیم. و خدمتتون عرض کردم که همه اینها آمادگی هایی میخواد. هم اینکه ما بگیم مهدی بیا، مهدی بیا، و شاید این جمعه بیاید، شاید بیاید، این کافی نیست. خُب آیا 313 نفر هستند که به دوره فوق لیسانس به اصطلاح بشریّت رسیده باشند؟ به نظر شما؟ خُب بنابراین یک موضوعی هست که چون کار بزرگی قراره انجام بشه، یعنی قراره همه آگاهی های بشر جمع بشه، نتیجه گیری بشه، جمع بندی بشه، به یک نمود عملی برسه. دجّال از اون ور، موعود از این ور، اینها برای جمع بندی هایی میان، بحث بازی نیست، بحث بازیچه نیست، خُب ما چه باید بکنیم؟ ما چه آمادگی هایی باید داشته باشیم؟ ما فقط باید بشینیم بگیم که مهدی بیا مهدی بیا ؟! و تمومه؟ مسلماً این طوری نیست، و ما هم مورد باز خواستیم، یعنی اگر فرضاً، فرضاً نه حالا قطعاً اگه تشریف بیارن از اون هائی که در آن زمان قرار دارند، مورد بازخواست قرار می گیرند. که شما چه کردین؟ چه آمادگی هایی دارید؟ چی بلدید؟ چی یاد گرفتین؟ خُب و اون فوق لیسانسِتون کجاست؟ به همین قدر من بسنده می کنم چون دیگه باب صحبتهای زیادی را باز میکنه، فقط این موضوع، موضوعی است خیلی جدّی و موضوعی است که به طور ویژه و تخصصی بایستی مورد ارزیابی قرار بگیره، و خودش نیاز به وقت درست و حسابی داره که دِین مطلب ادا بشه وگرنه ناقص میمونه و نتیجه ای هم ازش گرفته نمیشه. به هر حال خیلی ممنون که دوست عزیزمون این سؤال را کردند.
(01:27:46) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: در صورتیکه برگشت از طریق تسلسل در این دنیا نباشد، پس قضیه جبر مجهول چه میشود؟ البته توی پرانتز توضیح هم دادند که (طبق قانون که دو آفرینش شبیه هم نمیشوند)
دو آفرینش که هیچی، دو ذرّه ! دو تا ذرّه هم در حال حاضر مثل هم نمیشه، برای اینکه هر ذرّه تجلّی الهی است و هر ذرّه که تجلّی الهی باشه لا اله الا الله در مورد اون صدق می کند، یکتایی در مورد اون صدق می کند و در واقع هنرمند کبیر خالق هستی هنرمندی است که هیچ دو ذرّه اش که یک شاهکار خلقته، شبیه هم نمیتونه باشه و انحصار در خلقت داره، حالا از چند زاویه نمیدونم اون تعریف اول را هم تونستم برسونم یا نه، یعنی هر ذرّه یک تجلّی است و اون تجلّی منحصر بفرده و حالا به چند دلیل مختلف این مسئله در موردش صادقه. خُب حالا این مسئله این که جواب الست را قالو بلی، بله گفتند، حالا از کجا میدونستند بله بگن؟ این خودش یک مسئله، نشون میده که قبلاً بله گفتند، در بی نهایت بار بالاخره بله گفتند، در بینهایت بار، چون اونجا در صفر ثانیه بله گفتند، این درسته. ولی از اون ور قضیه اگر نه گفته بشه چی میشه؟ خُب همین میشه که الان شده. بنابراین حالا اینی که ما بیایم راجع به کسانیکه قبل از ما نه گفتند، بگیم چه شکلی بوده؟ چه جوری بوده و این ها؟ این یک بحث بعیدی است و یک بحثی است که خیلی مشخص و معیّن نمیشه در موردش به اصطلاح صحبت داشت، فقط میدونیم که ما باید برای بله گفتن آماده باشیم، آماده بشیم، حالا هر روز هم، روز السته، هر روز هم از ما سؤال میشه به یک نحو مستقیم و غیر مستقیم از ما سؤال میشه و ما جواب بله آیا داریم که بگیم؟ آیا به این ایمان و به اصطلاح باور رسیدیم که جواب بله بگیم؟ همه اینها مستلزم اینه که ما تضادمون با او حل شده باشه، قبولش کرده باشیم، پذیرفته باشیم، که داریم این کار ها را در واقع می کنیم. ولی قدر مسلّم شما میدونید در همین جا هم که هستیم، زمین، زمین احتمال وجودش در تمام این کائنات صفره. احتمال وجود جایی با این مشخصّات، احتمالش صفره. حالا اگر خواستین از نظر علمی هم من خدمتتون میگم، چون زمین، جایی که جاذبه اش این جوری باشه، حرارتش این باشه، یک همچین خورشیدی داشته باشه، سالش این جوری باشه و خیلی فاکتورهای دیگه، لایه اُزُن داشته باشه، کمربند وان آلن داشته باشه، چون هر کدوم از اینها را نداشته باشه امکان حیات نیست، نمیدونم نسبت اکسیژنش به گازهای دیگه این جوری باشه، این احتمال در احتمال در احتمال، در احتمال، در احتمال صفره. خُب زمین هم در شرف نابودی است، به واسطه اینکه قانون القارعه ... ، و کرنومتر هایی که داریم و بر اون حاکمه، این کرنومتر مثلاً یکیش خورشیده، یکیش عوامل دیگه روی زمینه، این خُب منبع انرژی خورشید که تموم بشه کلّ منظومه شمسی از بین میره، به دلیل اینکه ابتدا به هلیوم سوزی می اُفته، حجم عظیمی پیدا میکنه، همه را می بلعه، بعد هم میره کوچک میشه و میشه سیاه چاله به اندازه یک توپ فوتبال، تا بعد منفجر بشه، بشه یک سوپر نوا. خُب بنابراین چرخه دیگر قطعاً زمینی نیست، منظومه شمسی نیست و این بیگ بنگ که ما از توش رد میشیم که در واقع توی این حلقه انا لله و انا الیه راجعون، این بیگ بنگ در عرض اینه و ما از این مسیر از تو دل این رد میشیم، در چرخه بعدی آیا از دل این ماجرا چه جوری رد میشیم الله اعلم. کسی نمیدونه و ما هم لازم نیست ذهنمون را خیلی درگیر این قضیه بکنیم. اما یک مسئله اینکه پس قضیه جبر مجهول، بحث جبر مجهول یک بحثی است موقّت و میاد به یه چیزهایی موقت خاتمه میده. مثلاً میگیم که ما چرا در ایران متولّد شدیم؟ چرا ما اینجا متولّد شدیم؟ برای اینکه الان به یک نتیجه ای برسیم، گذرا میگیم این جبر مجهوله نمیدونیم ولی اگر زلزله بشه جبر معلومه چون علّتش را میدونیم، ولی زمانش را نمیدونیم، زمانش جبر مجهوله. و اومدیم خودمون را بین یک جبر معلوم، مجهول موقتاً برای یک جمع بندی سریع خُب و سر انگشتی آماده کردیم اما شما میدونید که چرا ما اینجا متولّد شدیم، آیا آمدنمون به اینجا و این کالبد و این مرکب جبری بوده؟ شما میدونید که ما یک مرحله قبل انتخاب کردیم، تشعشعاتی را انتخاب کردیم، اومدیم اینجا یک دفعه دیدیم که اینجا فرض کنید مثلاً آفریقاست، در اونجا نه مکان جغرافیایی می شناختیم، اینجا مفهوم شده، نه ثروت میدونستیم، نه زشتی و زیبایی میدونستیم، هیچ کدام از اینها را نمیدونستیم، اینجا تو این مرحله از زندگی است که اینها معنی داره و ما اومدیم درسش را بگیریم. اصلاً زن و مرد نبودیم، مثل زندگی بعدی که زن و مرد نیستیم، اینجا duplicate شدیم، خُب خودمون duplicate شدیم، حالا داریم این تجربه را به این صورت کسب می کنیم، میریم زندگی بعدی، دوباره زندگی بعدی زن و مردی نیست، جنسیّت مفهوم نداره، مطرح نیست. اینجا duplicate شدیم برای تجربه خاصی. خُب بنابراین جبر مجهول از نظر ما مجهول میتونه باشه، یه جایی اگر کسی که بگه نه من زندگی قبلی را قبول ندارم که، میگیم خُب قبول نداشته باش بیا سر جبر مجهول و معلوم بحث می کنیم، این را خاتمه میدیم، به دست به یقه شدن خاتمه میدیم، اجباری و اصراری نداریم که ما این مرکب را انتخاب کردیم. چیزی نداریم، کسی دوست داشت این جوری فکر کنه، دوست داشت اون جوری فکر کنه. اصلاً میگیم آقا ما اینجا قرار داریم، صورت مسئله اِمون اینه، حالا چه بکنیم؟ نه میدونیم گذشته چیه نه میدونیم آینده چیه، ما همین جا را الان صورت مسئله ما اینه چکار کنیم؟ و بعد به یک شکلی میرسیم که، پس حالا که نه گذشته را میدونیم و نه آینده، باید خودمون را بشناسیم تا بلکه بفهمیم کی هستیم، یعنی دوباره میرسیم خودشناسی. پس چه قبول داشته باشیم گذشته و آینده و چه نداشته باشیم آخرش با یک مسئله رو در رو میشوم و اون هم چیه؟ خودشناسی است. همون حرفی که بشر از روز اول هم کماکان تا ابدیت هم تا اونجا که بتونه ادامه بده بر جای خودش باقیست و باید بدونه کیست؟ و چیست؟ از کجا آمده؟ چرا آمده؟ به کجا میخواد بره؟
(01:36:03) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: چرا ما از تاریکی می ترسیم؟
چون در یک روح جمعی خُب، چیزهایی را که اتفاق افتاده و حافظه جمعی را خاطرتون باشه راجع به حافظه جمعی صحبت کردیم. مثلاً یک گوسفند از برق چاقو میترسه، برای همین در اصول ذبحش، برق چاقو را نباید ببینه و نمیدونم آرومش کنیم، نمیدونم آب بهش بدهیم، بگذاریم بنشینه، و زمانیکه کاملاً آرومه بدون اینکه برق چاقو را ببینه. به خاطر اینکه برق چاقو را که ببینه به وحشت می اُفته، بعد بدنش آدرنالین ترشح میکنه و بعد گوشتش مسموم میشه. الان خُب تمام گوشت هایی که ما می خوریم در واقع حالا به نوعی در کشتار صنعتی و اینها دیگه این حرفها را ندارند که و یک طوری است که حیوان معمولاً به وحشت افتاده، خوب اینها در روح جمعی انتقال هایی پیدا میشه، و در این انتقالات همه بچه ها از تنهایی می ترسند، همه انسانها به نوعی از تاریکی، از تنهایی، اینها در واقع وحشت دارند که برمیگرده به حافظه جمعی و گذشته های خیلی دور.
(01:37:40) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: چگونه در حالتی واقع شویم که ایجاد اتصال هایی غیر از اتصالات شما فراهم شود؟
اگر این چگونه اش را بگیم دوباره میشه اتصال خودمون. خُب دوباره میگیم بله اتصال این جوری بگیرین، میشه یک اتصالی دیگه، دوباره اون میشه مال اتصال های خودمون، پس این را جوابی، قاعدتاً چیزی که غیر از اتصال خود ما بشه اون را جوابشو نداریم.
(01:38:08) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: آیا شاهد بودن کافی است؟
شاهد بودن یکی از شرطهای لازمه خُب، ولی کافی نیست. چی می خواست؟ ما که حالا اومدیم و اونجا بحث، تسلیم شدیم، گفتند بیا تو سایت. خُب، حفاظ می خواست، چون اول لحظه که تو سایته هکر هام منتظرمونند، بعد روزی آسمانی می خواست، یعنی دوتا چیز بود دیگه، اگه قرار بود روزی آسمانی نباشه ما خودمون دیگه اونوقت می بایستی تمام اون مسائل را حل و فصل می کردیم.
دیدار با استاد 16 بهمن 88

جلسه مربیان قسمت 7

جلسه مربیان قسمت 7
مغرض کم داریم خوشبختانه، البته عوامل نفوذی داریم، کم هم نبودند، تا اون جایی که تجربه نشون داده، یعنی ما که در بازه، از مکاتب مختلف اطلاعاتی که داریم، از مکاتب مختلف، از مافیا های مختلف، گروه های مختلف وارد شدند و بعد کارت امون را گرفتند و مسائلمون را گرفتند و بعد رفتند با همون کارت و اینها ضرباتی را زدند بهمون که شاید جبران ناپذیر باشه، مثلاً رفتن گفتند که ما اینها این کلاسها بودیم، اینجا بودیم، جزء اینها هستیم، اینها اصلاً نه دین دارند نه چی دارند، نه این جوریه، نه اون جوریه، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی خیلی زیاد و ببینید باز دوباره از عوامل نفوذی، یکی از مسائلی که شاید خیلی از دوستان در جریان باشید، مثلاً فرض کنید یک آقایی، خانمی با من اومده مثلا در یک مدرسه عکس انداخته خُب، بعد همون ها از عکس های خانوادگی اون فرد را پیدا کردند که مثلا توی یه محفلی حالا حجاب نداره، دقّت میفرمائید، همین ها را بردند دادگاه، که الان این پرونده ای که من درگیرش هستم، موضوعش همینه، بردند دادگاه گفتند ببینید این کلاس ایشونه، و اون قاضی هم توجه نکرده یا نمیخواد بکنه که این عکسی اینجا از من انداخته چه ربطی به اونجا داره؟ حالا ما مدت های مدیدی حالا دوستان شاهدند درگیر پرونده ای هستیم فرضاً به این صورت که من اینجا عکسی با مثلا چند نفر فرضاً انداختم، یک نفر، دو نفر، فلان، بعد اینها در عکس های خانوادگی، چون با هم نسبت داشتند، در یک جشن تولّدی هم خُب، اونجا حالا بدون حجاب بودند البته همه با هم نسبت دارند، زن و همسره بچه کوچیک داره، چیز داره، مُنتها عکس ها select شده است. عکس بچه را ندادند، عکس پیر مرد را ندادند، عکس پیر زنه را ندادن، اون عکس select شده اون چند نفر را دادند. لذا، بنابراین دوستان خیلی دقّت بکنند در مسئله عکس هاشون، خیلی دقّت بکنید عکس های خانوادگی اتون افراد میان نفوذ می کنند، میان طرح دوستی می ریزند، عکس ها تونو می بینند، نمیدونم هزار تا کاری که فقط کارهای شیطانی است. خُب و من خودم در هیچ محفلی نبودم که حجابشون مشکلی داشته باشه. خُب، فقط اینجا به همین صورتی که خدمتتون عرض می کنم، یک موضوع را به یک موضع دیگه ای مرتبط کردند. حتی یکی از این سایت ها هم که الان هست و اینها تمام شگردش در واقع این شده که چند نفر با هم که نسبت های دوستی های خانوادگی و اینها داشتند که حالا به هر صورت با مجموعه ما هم حالا یکی یکی اومدند بعضی هاشون نبودند، بعضی هاشون بودن، و عکس یک نفر را جدا با من نسبت دادند به عکس به اصطلاح اون قضیه، و عکسی را که من انداختم اونجا لباس سیاه تَنَمه، روز عاشوراست، و هم من لباس سیاه تنمه، مشکی تنمه، هم کسی که، آقایی که با من عکس انداخته اون هم لباس سیاه تن اِشه، که پیرامونمون یکی دو نفر که دورا دور هستند یک لباس سیاه تَنِشونه، مراسم عاشورا خُب، اونجا این عکس ارتباط پبدا کرده با یک جمع مثلاَ حالا، چند نفر دور هم جمع شدند، مثلاَ را به دوربین اشاره کردند که این عکس اِشون انداخته شده و حجاب ندارند. این فاجعه است. خُب بنابراین متاسفانه ما از گروههای مختلف، شاخه های مختلف وارداتی خُب، خیلی ها چشم دیدمون را ندارند، ما اصلاً دشمن کم نداریم، هر روز بلند میشیم میگیم که حالا امروز که، یک روزی که یک سری دشمن جدید نداشته باشیم اون روز حوصله اِمون سر میره. به هر صورت خیلی ساده است، درهای ما هم که بازه، طرف میاد از اِمون کارتمون را میخوان، و با در دست داشتن اون کارت، بعد میرن اینجا، میرن اونجا، چکار که نمی کنند، از قول شما و من و همه، بله اینها گفتند که بله نمیدونم ما ائمه را قبول نداریم، ما نمیدونم لازم به نماز نیست، نمیدونم کار باید اینجوری باشه، و و و این صحبت ها الا ما شاء الله. عرض می کنم خدمتتون من یک جاهایی میرم که وقتی هم برای اونها صحبت می کنم، میگن که اِ پس اونها چیه؟ ما شنیدیم، مثلا اینها چیه که شما میگی؟ واقعاً این طوریه؟ یعنی باورشون نمیشه من فکر می کنم که من حالا در بحث و مباحثه با اونها دارم این حرف ها را میزنم، میگم بابا ما فیلم هامون هست، صداهامون هست، همه مطالب هست، و در واقع این طوری نیست، و براشون موضوع را روشن می کنیم. در نتیجه مشکل ما با امتحان و جلوی در گرفتن و جلوی راه گرفتن حل و فصل نمیشه. ما باید همدیگه را کمک بکنیم. حواسمون جمع باشه، مراقب این جور عوامل نفوذی باشیم، مراقب حرف زدن هامون باشیم، عکس هامون را خیلی مراقب باشیم، عکس های خانوادگی اِمون دست کسی، هیچکس نیفته، بعضاً از دوستی های ما بگذارید این عکس قشنگه، بگذار من این عکس را داشته باشم، این جوری شده، و حالا البته یک سری ماجراهای دیگه هم هست که این عکسها در واقع به این صورت مورد سوء استفاده قرار گرفته، ولی متاسفانه این جوری شده، و این اعتماد و چیزهایی که هست، حالا هم برای خود ما به نوعی توی این سالها مشکل ساز بوده، هم برای شما هم میتونه باشه.
(01:19:14) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: در صورتیکه ما بخشی از خداییم، پس چرا همه چیز را از خدا میخوایم؟
توجه بفرمائید عزیزان بحث حرکت به سمت ربّ، حرکت از بالقوه گی به بالفعلی است، ما وارثِ، وارثِ روح الله هستیم، ما وارثیم و همه علم ها به ما داده شد، یعنی به آدم داده شد، که ما هم آدمیزاد هستیم، اما این توانی که به ما داده شده بالقوه است، بالفعل نیست، ما وارثیم اما هنوز صغیریم، هنوز به مرحله ای نرسیدیم که بگیم ما از به اصطلاح صغیر بودن خارج شدیم، حالا دیگه خُب خودمون میخوایم با ارثمون هر کاری دلمون خواست بکنیم، همون بحث جنّات و اون ماجرایی که میدونیم. بنابراین در اینجا ما یک قیّم داریم، این قیّمه که ما را تاتی تاتی راه می بره، معلّم اِمونه، نمیدونم به ما چیزی را آموزش میده و همه این کارها را جاری میکنه خُب، و این هوشمندی و این جبرائیل نقش قیّم را به عهده داره تا یک جایی، از یک جایی به بعد چی میشه؟ ما هم از صغیر بودن در می آییم و اونجا جا میمونه. درست شد؟ بنابراین تا یک جایی ما را تاتی تاتی راه می بره و به ما آموزش میده و اینها. معلّم پیامبر (ص) کی بود؟ جبرائیل بود، ولی جبرائیل در یک جایی خُب در همراهی با پیامبر چیه؟ جا میمونه. درست شد؟ پس امروزه، وقتی که ما چیزی می خواهیم، از کی می خواهیم؟ از خودش میخوایم، اصل ایّاک نستعین، و فالستقیمو الیه، از خودش میخوایم. اما او به کی واگذار می کند؟ خودش که نازل نمیشه بیاد بگه باشه که ببینم چی میخواد؟ خودش که نازل نمیشه، نعوذ بالله خُب، بنابراین، این ماموریت را به کارگزارش میده. و ما جز در واقع،
در دو جهان غیر خدا هیچ نیست / هیچ مگو غیر که آن هیچ نیست
این مسئله هست، ولی ما هنوز توان بالقوه داریم، بالفعل نیست، ولی در جنّات توان چیه؟ توان به بالفعل بودن نزدیک میشه، بنابراین ما در اینجا به واسطه صغیر بودنمونه که مثل بچه میمونه، آب میخواد میگه مامان، نون میخواد میگه مامان، هر چی میخواد میگه مامان، خُب تا یواش یواش یواش یاد بگیره که آب را این جوری میتونه خودش دسترسی پیدا بکنه، یواش یواش نون و غیره و اینها، یک جایی هم که دیگه اصلاً خودش اداره کننده است خودش. بنابراین ما تا یک جایی در واقع درخواست کننده هستیم، و تابع این هستیم که ادعونی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. بخوانید مرا و نه غیر از مرا. مرا بخوانید! خُب، مرا بخوانید یعنی رمزش در مرا بخوانیده، بنابراین تا اونجا این اصل حاکمه و ما هم چاره ای نداریم، جز اینکه از او استعانت بطلبیم.
دیدار با استاد 16 بهمن 88

جلسه مربیان قسمت 6

جلسه مربیان قسمت 6
توجه بفرمائید من یک مثال می زنم برای اینکه بدونید ما چه کارهایی را داریم انجام میدیم و باید انجام بدیم و این مسئله این طوری نیست. شما تصور بفرمائید که این خونه را کاملاً تمیز کردید و حتی استریل کردید، اما توی خیابون که بری میبینی که یک موش از این جوی آب از اینور میره اونور و دارند به اصطلاح وول میخورند. نظافت داخل این خونه چه تابعی از نظافت بیرونه؟ شما زحمتی که اینجا می کشید اگه بیرون وضعیت این طور باشه، آیا لازمه این زحمت را در این حدّ بکشید یا لازم نیست؟ لازم نیست. اگر قرار باشه بیرون موش وول بخوره، شما دارید زحمت بیهوده می کشید، اینجا را دارید هی مرتب، نمیدونم استریل می کنید، همه کار روش می کنید، اینجا بیرون موش داره و ... بنابراین نظافت داخل خونه تابعی است از نظافت بیرون. اگر بخواین انرژیتون هدر نره، درسته یا نه؟ نظافت داخل تابعی از نظافت بیرونه، یعنی اینقده بالاتره، اگر قرار باشه اینقدر بالاتر باشیم، شما پس دارید انرژیتون را هدر می دید، تباه می کنید. مثل مثلاً بعضی از پارکینگ ها، داخل پارکینگ سنگ و اینها، خیابون مقابلشون آسفالت نشده، ماشین ها میرن میان هی گل را میارن توی این پارکینگ، خُب سرایدار هی تِی میکشه، ماشین بعدی که میاد دوباره اینه، بنابراین یک سؤالی: این سرایدار لازمه که دم به دقیقه دستش به تِی باشه یا نه؟ پس اگر که ما این کار را بکنیم در واقع یک اتلاف انرژی اینجا خواهیم داشت. و یک حدّی و یک نسبت و تناسبی بین این قضیه پیدا میشه. زمانیکه موضوع تشعشع دفاعی آغاز شده و در واقع پاکسازی ویروسهای غیر ارگانیک آغاز شده شرایطی بوده که بیرون وول می خورده و آلودگی وحشتناک بوده، غیر قابل تصور، خُب اومده چی شده؟ اومدیم یک level را کار کردیم، یک level در کارهای جمعی که حالا شما هم در، باز یک بحثش را گذروندیم ولی در آینده خیلی تخصصی تر راجع به روح جمعی و مسائل جمعی خیلی تخصصی تر واردش میشیم و لازمه. ولی این بخش را توی این سال ها خُب خودمون در چیز داشتیم، و یک level را که اعلام کردیم، یک level بیرون را پاکسازی در روح جمعی را داشتیم، مُنتها اون کاری نبوده که شما ها را درگیر میکردیم، چون در واقع حملاتش و مسائلش سنگینه، حتی بعضی موقع ها بعضی از افراد نادانسته اومدند یک تخلّفاتی توی این زمینه کردند، گفتند ما پاکسازی گفتیم، خُب درگیریهای زیادی براشون پیش اومده. خُب پس ما یک level را اعلام کردیم، یک level پاکسازی به اصطلاح در روح جمعی کار کردیم. یک level دیگه اومدیم بالا اون هم همین طور شده، یک level، یک level، یک level، امروز شما در خیلی جاها به محض اینکه اسم بیارید، هنوز اصلاً طرف نه تو رابطه است، نه اومده، نه شما اعلام کردید، هیچی، همین که میگیم فرادرمانی مثلاً، یک دفعه حالش بد شد، چی شد، یک خروج هم داشت، به دلیل اینه که روی پاکسازی هایی که صورت گرفته، ویروس هایی که سماجتشون کمه اشاره بکنید رفتند، کیا باقی میمونند؟ الان شما مواجه هستید با ویروسهای قَدَر، اونهایی که خیلی سمج اند، اون هائی که بسیار بسیار مقاوم هستند. و اصلاً دیگه ویروس، ویروس غیر سمج نیست که، قبلا با ویروس غیر سمج هم باز یک کارهائی میشد تا مثلا راحت می آمدند بیرون، الان اون کار را به ندرت می بینیم، شما ویروس هایی که سمج نیستند، اصلاً به خودی خود، به واسطه کارهایی که در روح جمعی شده، همه تحریک شده هستند، خُب همه تحریک شده هستند، کافیه شما یک اشاره بکنید، می بینید اون پا، را به فرار گذاشت، درست شد؟
و این موضوع level ها هم هر کدام بحثش level چیزش نیست، هر کدوم از یک زاویه ما را تحت به اصطلاح پوشش قرار میده. یکی از داخله، یکی نقطه ایه، یک نمیدونم چکار میکنه، یکی نمیدونم ماجرای دیگه ای ... حالا گذاشتیم به تجارب خودتون، ما گذاشتیم که با همدیگه تبادل اطلاعات بکنیم و ببینیم که خُب حالا چطوری است. بنابراین هر چه میریم جلوتر، فضا فضای سبکتری میشه. حالا من نمیدونم مثلا دوستان چقدر از این مسائل را حس می کنند و نسبت به گذشته میتونند قیاس داشته باشند یا نه؟ خُب فضا فضایی است که به حساب ما بسیار حساب شده این همه داریم میریم جلو، یعنی حتی روزی هم که میگیم امروز این کار را بکنید، اینو اعلام کنیم، مثلا تشعشع دفاعی بعدی، اینها همه با یک سنجش هایی انجام میشه، این طوری نیست که حالا دیمی باشه، دست ما باشه، سلیقه ای باشه، این طوری نیست، و مثلا بعضی از دوستان میگن آقا level بعدی را چرا اعلام نمی کنی؟ دقّت می کنید، بدونید که این مسئله منوط به اینه که ما قبلش کارهایی را انجام داده باشیم. مثلا اون خیابان جلوی چیز را آسفالت شده باشه، حالا که دیگه که ما اونجا را شروع می کنیم به تمیز کردن، بدونیم ماشین بعدی که میاد، گرد و خاک میاره، بالاخره این آلوده شدنه هست ولی نوعش فرق کرده، قبلا گِل و شُل و فلان میاورده اصلاً سیستم را به هم می ریخت، اما الان میاد یک گرد و غباری میاره، و شاید فردا اون گرد و غبار هم کمتر و کمتر و کمتر، به طوری که یک موقع، دم به دقیقه این نظافت چی دستش به تِی و تمیز کردن بود، بعد شد روزی دوبار، بعد شد روزی یک بار، بعد حالا شده هفته ای یک بار، بعدا یک روزی هم ممکنه بشه ماهی یک بار، قبول دارید که میشه یا نه؟ یعنی هر چه بیرون، نظافت بیرون و شهر کامل تر باشه، نظافت داخل هم چی میشه؟ سبک تر میشه، شما پنجره خونه اتون را نمیتونین بزارید باز، برای اینکه اگه بزارید باز سر هفته باید پرده ها را بشورین درسته؟ ولی یک موقع فرض کنید پنجره ها را میزاریم باز، تازه از هوا هم لذّت می بریم، هیچ لازم نیست که سالی یکبار هم پرده های خونه را بشوریم. ولی به اصطلاح در شرایط گذشته آلودگی فضای بیرون، داخل، بسیار سنگین، اما الان اون سنگینی بسیار کاهش پیدا کرده، میزان آلودگی های جدید، خُب افرادی که جدیداً به اصطلاح قراره آلوده بشن، نسل های بعدی و و اینها همه داره به یک شکل هایی کاهش پیدا میکنه. همزمان با اینکه به هر حال نسل ما افتاد ما بین دوتا ماجرا و ما بار گناهان گذشته را به دوش کشیدیم و با بدوش کشیدن این بار گناهان گذشته، چی شد؟ این گناه از نسل بعدی داریم میریم که کمتر گرفته و گرفته بشه، اون در بحث اونجا هم که عیسی مسیح (ع) فرمودند: بار گناهان را من به دوش کشیدم، ماجرایی داشت، نه اینکه دیگه از حالا به بعد بشر هر کاری بکنه، من کشیدم، حالا شما برید هر کاری دلتون میخواد بکنید، اینجور نبود، اون هم در واقع ماجراهایی را اومد بین یک نقطه عطف بود و باعث شد بار گناهانی به دوشش کشیده بشه ولی از اینجا به بعد ماجراهایی در واقع رقم بخوره. خُب پس دیگه از حالا به بعد ما جز ویروس سمج چیزی نداریم دیگه، بعد ویروس های سمج هم همین طوری کار می کنیم، کار می کنیم، چون میدونید هر چه نظافت میره اون مراحل بعدیش چیز تر میشه، دیگه شما گرد و غبار های چند میکرونی، بعد همین جوری میکرونیزه اش میاد پائین، خُب ولی گرد و غبار، و این میکرونیزه میاد پائین، شما کارتون هی مشکل، مشکل، مشکل تر میشه، در واقع میشه تا یک جایی که دیگه باید نمیدونم استریل بکنیم، دیگه میگه میرسه به مرحله استریلیزاسیون. خُب پس ماجرای این قضیه هم در واقع این طوری هست و ما اتفاق خوبی که افتاده اینه، دیگه وقتمون را با این چیزهای جزئی تلف نمیشه یا نیست یا اگر هست از نوع قَدَرش و این هاست.
(01:11:16) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: برای مستر هایی که با آگاهی کم و ایجاد کلاسها به این مکتب ضرر های بزرگی می رسانند، چه کار کنیم؟ چرا امتحان برگزار نمی کنید؟
جواب این سؤال هم دادیم، امتحانی نیست، موضوع بحث کیفی است و باید همه به همدیگه کمک بکنیم، خُب کمک بکنیم، مثلا ما اگر امتحان بگیریم، فکر می کنید نتیجه اش چیه؟ همه نمره میارن، همه شبکه شعور کیهانی را تعریف کنید، همه می نویسند و نمره میارن (خنده)، این میشه کمی اش، کیفی اش چی؟ تو دلش چیه؟ عشقش چیه؟ به چی رسیده؟ اینها تو بحث دل و کی میخواد امتحان کنه؟ بنابراین اینها را نداریم ولی با همدیگه با رحمانیّت برخورد می کنیم، اساس رحمانیّته، اگر متوجه شدیم یک مربی داره اشتباه میکنه فرض اول، فرض برائته، الزاماً نگیم که او مغرضه، الزاماً نگیم که، فرض اول مبنی بر برائته، که ما هم باید با رحمانیّت برخورد کنیم، با جونم و دلم و عزیزم و این حرفها برخورد بکنیم، بعد ببینیم این موضوع از کجاست؟ منبع اش چیه؟ از کجا گرفتی؟ یکسری سؤال هایی که به او کمک بکنه متوجه اشتباهش بشه. بعد مراحلی، مراحلی همین جور باید طی بشه، با مدارا با صبر با حوصله، و خیلی از موارد بوده اومدن گفتند ما به جای یک عکس العمل فوری، گذاشتیم به یک طول زمان و بعد هم واقعاً دیدیم که با مسئله رحمانیّت و مسئله صبر و مدارا و حوصله اون فرد هم بهش کمک شده و راهنمایی شده.
دیدار با استاد 16 بهمن 88

گاهی شاگردان، در احترام و ارادت به اساتید خود، دچار افراط می شوند

گاهی شاگردان، در احترام و ارادت به اساتید خود، دچار افراط می شوند. از این جهت، علاقمند هستم تعریف شما را از نوع ارتباطی که به عنوان استاد با شاگردان خود دارید، جویا شوم. لطفا به طور مشخص بفرمایید آیا در «عرفان کیهانی» رابطه ی مرید و مرادی جایگاهی دارد؟
در خصوص اطاعت بی چون و چرا از مراد و بحث مرید و مرادی،...
از اول گفته ایم که «پرواز را به خاطر بسپار؛ پرنده مردنی است» ....
و «اندیشه مهم است؛ نه صاحب اندیشه». .....
ما نمی گوییم چه کسی می گوید؛ می گوییم چه چیزی می گوید. ....
یکی از آموزه های ما «پرواز» است. .....
پرنده ها می آیند و می روند و می میرند؛ اما داستان پرواز همیشه بوده و هست. ....
یکی از مباحث مهم در کلاس ها که برای همه عجیب بوده، همین پرواز مستقل، ...
یعنی بحث «کلاس بی کلاسی» است؛ ...
یعنی همه باید بتوانند بعد از یک سری تعلیمات، مستقل پرواز کنند. ....
مثل آموزش خلبانی که تا یک جایی مربی کنار دست فراگیر نشسته است و بعد از آن هرکس خودش باید مستقل پرواز کند و وابسته نباشد. ....
ما مربیان تا یک جایی یکی را همراهی می کنیم که اصولی را به او یاد بدهیم. ....
بعدش مستقل شدن است. ....
کسی قرار نیست وابسته به جریانی باشد. ....
از همان ابتدا وعده اینکه باید بروند، داده شده و قرار نبوده به کسی وابسته باشند.
مصاحبه شماره دو با استاد محمد علی طاهری

۱۳۹۳-۰۵-۲۷

جلسه مربیان قسمت 5

جلسه مربیان قسمت 5
ما فقط میتونیم هشدار بدیم و تجربه اون گاز فلوئور کربن چند دهه به نتیجه نرسید تا بالاخره لایه اُزُن سوراخ شد و دیدند نه موضوع جدّی است، جایگزین کردند، گاز ... نمیدونم چی را حالا اومدند اینها را جایگزین اونها کردند و مسئله حالا به یک شکلی تحت کنترل در اومد. و الان هم اینطوریه بشر معمولا تا وقتی که طوفانه راه نیافته، تا وقتی اون طوفان نوح راه نیافته به نظر میاد که فایده ای نداره تا آب نیاد نبردمون، این فایده ای نداره. خُب حالا دیگه از اثرات دیگه ماجرا دیگه نمیدونم حالا مصرف بی رویه اکسیژن جوّ، که گرم شدن اتمسفر و حالا با یک ریتی میریم جلو این مرتب داره از اکسیژن جوّ کمتر میشه، از طرف دیگر هم جنگل ها را نابود می کنیم، اکسیژن سازی امون کاهش پیدا می کنه، از اون ور هم که این همه ماشین و خودرو و مصرف بالای اکسیژن، کار دستمون میده. فعلا به زودی یک آگاهی رسانی یک مقدار جدّی تری را در قالب حالا همین کتاب شعور حاکم بر کره زمین و مباحثی در این حاشیه، به آگاهی رسانی های عمومی می پردازیم، ولی این کمیته را میشه یک تشکیلاتی روی تشکیلات و عملاً کار عملی را شاید نتونه به اون صورت انجام بده.
(51:49) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: بحث تغذیه در رابطه با محیط زیست و تغییر عادت های جاری، به خصوص بحث گوشت خواری که حذف آن 80 درصد از فاجعه بحران تغییر آب و هوایی جلوگیری می کنه؟
دوباره این مسائل هم از اون قضایای است که در اون اقتصاد جهانی، خُب در خیلی از موارد مثلا بحث گاز فلوئور کربن بحث اقتصاده، با اقتصاد هم به این سادگی نمیشه جنگید، چون در واقع مافیا هایی پشتش هستند، مسائلی پشتش قرار میگیره و درگیر شدن با این سیستم ها کار ساده ای نیست. باز هم در قالب آگاهی رسانی و مسائل مختلف دیگر، در مورد خودمون گوشت بخوریم، نخوریم، نوع تغذیه امون اونجا هم نوشتیم که نوع تغذیه، خُب نوع تغذیه نه اینکه مؤثر نباشد، مؤثر هست ولیکن ما با سمومی سروکار داریم همین طوری که بحث بود، حرص خوردن، خود خوری و مسائلی سر و کار داریم که سموم گوشت و اینها در برابرش قابل اغماضه. بنابراین پس جوجه کباب هامون را بخوریم، کباب هامون را بخوریم، حالا دیگه انواع و اقسامش، اگر هر روزی تونستیم اون بخش ها را تحت کنترل در بیاریم، راجع به این موارد هم با هم صحبت می کنیم. بنابراین خودمون را اذیت نکنیم، برای اینکه همه دوستانی که درگیر رژیم میشن، ذهنشون محوریتش میره روی موضوع رژیم. همه اش مثلا اینه که تو بحث طب سنتی امون، مسائل تغذیه، همه اش ذهنشون اینه که اینو بخورم اونو نخورم، این اونجوریه، اون اینجوریه، حالا اگر یک بار هم بشکنندش مکانیسمش شروع به کار میکنه و همونو به واسطه اینکه چیزی را که میدونسته نقض کرده براش سمّ و اینها تولید میکنه و اینها و بعضی ها میگن آب میخوریم چاق میشیم، به همین علت چون در واقع اینقدر محور دقیق، اینقدر روش کار شده دقیق عمل میکنه به محض اینکه کوچکترین نا پرهیزی بکنه، همه مکانیسم ها شروع می کنند علیه اش طغیان کردن. خُب ما که این حرفها حالیمون نیست که سرمون را می اندازیم پائین و میخوریم و این باید نباید ها را نداریم، ممکنه کمتر درگیر این مسائل باشیم. بنابراین حتّی این قضیه هم اگه قرار باشه که پیاده بشه، راه و اصول داره. در غیر این صورت سیستم های داخلی ما همه همینطوری چشم میدوزند تا ما یک تخلّف بکنیم، همه اشان به ما یورش بیارن. همین تجربه ای که همه امون داریم. البته ما قرار نیست که به اون صورت راجع به تغذیه، چون رشته ما نیست، چون ما دنبال تحولات هستیم ولی در حاشیه روی مسائل تغذیه و غیره میتونیم یک صحبت هایی داشته باشیم از جمله همین قضیه بوده و عمده مشکلات ما احتراق های ناقص، نمیدونم سیستم های چربی رسانی و اینها زمانی مختل میشه که سیستم های اساسی ما در واقع به اختلال کشیده شدند. و اگر ما اصل موضوع را داشته باشیم اینور قضیه کمک میشه. خُب مثلاً فرض کنید غم و غصّه و اینها همه چی میاره؟ کم کاری تیروئید میاره و از اینور کم کاری تیروئید از اینور چاقی میاره، نمیدونم افزایش وزن میاره، خُب حالا اینها یک بحث هایی است که ما ابتدا به ساکن باید بهش برسیم، این بخش را سرو سامان بدیم، بگیم خُب ما حالا اینها کامله، بعد ببینیم که در مورد تغذیه و بحث گوشت خواری و اینها چکار بکنیم.
(55:41) خواندن سؤال توسط استاد طاهری: بعد از پایان ترم 8 اکثر شاگردان با بی نهایت سؤال بی جواب رها شده دارند و چه کنیم؟
اولاً همه دوستان میدونند ما هدفمون ایجاد سؤال بوده، ما اصلاً قرار نبود جواب سؤالات را بدیم، ما فقط قرار بود که خواب خوش را بیایم مختل بکنیم، لا اقل شب ها که میخوایم بخوابیم، با یکی دو تا سؤال سرگرم بشیم و روزها هم همین طور. اولین نقطه تحوّل سؤال مند شدنه. و حالا توی این سؤال مند شدن هم اشتیاق های ما ظاهر میشه، ببینید برای همه سؤال پیش میاد. یکی دو بار میگه ولش میکنه تموم میشه، یکی اون سؤال را نمیتونه رهاش کنه و همین طوری می بینی که میشه خوره جونش و ولش نمیکنه، ما دنبال این خوره جونه می گردیم. و در واقع قرار نیست که ما ذهنمون درونمون اینها حالا آروم بشه و آروم بشینه. تو سؤال مندی چیزهایی تظاهر پیدا میکنه از جمله اون اشتیاق، ما اون اشتیاقه را میخوایم، همونه یک عامل مهّمی بود دیگه مگه نه؟ یک عامل مهّمی بود حالا دیر یا زود جواب اون سؤالها را هم به هر حال مورد بررسی قرار میدیم، زمانه اینطور شد، یعنی اگر اون روند که ما داشتیم می اومدیم جلو، میدونید که مثلا خود من هر روز از 8 صبح، 9 صبح همین جوری سر پا با دوستان در حال تبادل اطلاعات بودیم تا 10، 11 شب. خُب حالا زمانه این طوری شده و دیر یا زود ان شاء الله میشینیم با همدیگه حل و فصلش می کنیم و نمی گذاریم این طوری بمونه. ولی خُب یک محکی و یک میدان آزمایشی برامون هست که در این شرایط دوباره ما چکار می کنیم، در این بی جوابی، در این ماجرا ها دلسرد میشیم، دلگرم میشیم، رهاش می کنیم، نمی کنیم، اینها همه یک میدان های آزمایشی است که برامون پیش میاد. ضمن اینکه اصلاً ترم 8، اصولا یک مطلبی را که در دل خودش داشته بحث حمله تضاده. و همه ما در معرض یک آزمایشی قرار میگیریم، که شاید هم الان که میگم میگیریم، گرفتیم، یک یورش «که چی؟» سراغ ما میاد، یک وسوسه خاصی همه را میگیره، حالا اون در دوره 8 خودمون هم این مسئله و توضیح بوده، یک که چی؟ و به اصطلاح از اون ترمز دستی هایی است که چندتاش را داریم، یکیش در ترم 8 مُنتها حالا اگر دوستان به گزارش هاشون مراجعه بکنند، به خودشون مراجعه بکنند، یکدفعه در مقابل چیزی قرار می گیرند که، که چی؟ کسانی در واقع میتونند بقیه قضیه را دنبال بکنند، که از این که چی رد بشن. خُب و ما باید برای این که چی؟ در این مرحله جوابی خودمون داشته باشیم، دیگه من نیست که بگم شما اینو بگید. این مطلبی است که هر کسی منفرداً باهاش روبرو میشه که چی؟ خیلی ها برای این که چی؟ جوابی نخواهند داشت، میگذارند کنار، خیلی ها جوابی دارند، می بینند مشتاق تر شدند، بیشتر میخوان بدونند، این کافی نبوده، همین بحث سؤال مندی پیش میاد، همه اینها پیش میاد و تازه میخوان ادامه بِدَن و بِرَن جلوتر و ببینند که، که چی؟ بنابراین، این سؤال ها را یادداشت بکنید، داشته باشید، باهاش کلنجار برید، همه جور درگیر بشید، باز میبینید چه سؤال های دیگه ای هم، این سؤال ها، سؤال های دیگه ای، چون سؤال، سؤال هم میاره، علم میاره، علم دوباره سؤال میاره و همین جوری این مسئله ها را فعلا نگه دارید تا ان شاء الله بیینیم که یه روزی چه کارش کنیم، که یک کاریش ان شاء الله خواهیم کرد حتما.
دیدار با استاد 16 بهمن 88

جلسه مربیان قسمت 4

جلسه مربیان قسمت 4
خُب بنابراین ما در معرض الان دو تا چیز قرار میگیریم، یک عده که هوشمندی را در جهت منفی استفاده می کنند که ما میگیم کاربران شبکه منفی، یک بخشی هم که هوشمندی را در جهت مثبت میخوان بکار بگیرند، که میگیم کاربران شبکه مثبت، درست شد؟ حالا ما با این مسئله هوشمندی مثبت داریم، سال هاست داریم کار می کنیم برای چی؟ برای اینکه، برای یه همچین روزی که در واقع کاربری مثبتش را بیایم توسعه بدیم و انسان بتونه به این وسیله اشراف هایی پیدا بکنه که البته عمدتاً هم منجر به خودشناسی بشه ها، منجر به تحوّل بشه، وگرنه حالا شما فکر کنید که ما درمان هم انجام دادیم، خیلی چیزهای دیگه هم اتفاق افتاد، همون کارهایی که تکنولوژی هم یک بخش های اش را انجام داده. آیا تکنولوژی ما را خوشبخت کرد؟ خُب نه. تازه مشکل سازی عظیمی هم برامون شده که جای بحث جداگانه ای داره. بنابراین همین ماجراها هم برای اینه که بدونیم هوشمندی هم هست. حالا ما از همین هوشمندی جهت تحولات خودمون استفاده بکنیم.
همه این آزمایش ها برای این بوده و در این عصر یکی از مسائلی که هوشمندی به ما کمک میکنه و در این عصر وارد شدیم، بحث شناخت من حقیقی است. یک من واقعی داریم، یک من حقیقی داریم. که اون محور وجودی و اینها را که صحبت کردیم متعلّق به اون من حقیقی است و ما در اون دخل و تصرفی نمیتونیم بکنیم، درش تظاهر و ریا را، در من واقعی می کنیم، میتونیم، کار ساده ای است ولی تو من حقیقی نمیتونیم در واقع دخل و تصرف بکنیم، رنگ و ریا پیاده کنیم، اون منتج وجود ماست و ما هیچ دخل و تصرف آگاهانه نمیتونیم بکنیم. خُب در این عصری که وارد شدیم، چون سال 2012 هم همین موضوع هست که زمین نابود میشه اِل میشه بِل میشه، نخیر، از نظر ما این خبرها نیست، و در واقع یک موج عظیم آگاهی در واقع زمین را، با زمین اصابت میکنه و زمین را در بر میگیره و انسان یک دفعه تحولات شگرفی را در زمینه شناخت آگاهی و کیفیّت شناسی را بهش نائل میشه. زمین هم نابود نمیشه، چون طرح هنوز نیمه کاره است، اگه قرار باشه طرح الان نیمه کاره باقی بمونه، بعد در واقع این ماجرا عبث و بیهوه در واقع تلّقی خواهد شد. خُب اتفاقاتی تو این زمینه ها خواهد افتاد، و ماحصل نهایی این هست که همون بعضی ها اون مرض های قلبی شروع می کنند به مشکل سازی، کما اینکه الان هم هست، مُنتها داره گسترده گسترده میشه. حتی اینترنت هایی هستند که درس عرفان قدرت را میدن، علوم غریبه قدرت را میدن، همین طوری بدون هیچ چیزی فقط سمبل ها و طلسم ها و نمیدونم چی ها را معرفی می کنند. خُب به هر حال خیلی ها هم هستند، جوان ها و غیره برای کنجکاوی وارد این مقوله ها میشن، انجام میدن، می بینند کارگر شد، مؤثر افتاد، دیگه ولش نمی کنند. و همین طوری این تداوم پیدا میکنه، بنابراین ما دو تا مسئله را به وضوح و آشکار در همین برحه زمانی پیدا کردیم... (41:47)
و این مقوله را ممکنه الان بعضی از دوستان ممکنه جدّی نگیرند، ولی من خدمتتون بگم موضوع موضوعی جدّی است. به زودی یعنی هر کسی که اون چیزهای لازم را، مراقبت های لازم را نداشته باشه درگیر میشه. شاید ندونه از کجا درگیر شده، شاید به هر صورت یک مسئله ای است که همین الان هم خودتون اینقدر تجربه کردید در پیرامونتون، چقدر از افراد درگیر این مسائل اند. مُنتها از این هم گسترده تر میشه به طوری که همه دیگه می دونند. الان همه نمیدونند، اگر ما یک مصاحبه ای بگیریم با خیلی ها توی خیابون و تو کوچه بازار، اگه بگیم همچین چیزهایی میگن نه ما اصلاً اعتقادی نداریم چیزی وجود داره. خُب مثلا تشعشعات منفی، فرضاً همین ماجراهای عرفان های قدرت و درگیر کردن ها و بستن ها و این ماجرا، میگن نه ما اصلاً اعتقادی نداریم. ولی به زودی همه میگن که نه ما میدونیم این مسئله هست، این مسائل هست و باهاش آشنا میشن. حالا تا بالاخره یک عده ای اینور، یک عده ای اونور، و تا موضوع من حقیقی به اصطلاح آشنایی با من حقیقی رخ بده و بعد اکثریّت افراد سمت مثبت هستند، خوشبختانه و اینکه فوج فوج به سمت دین یا مرام الهی، فوج فوج، اتفاقاً اقلّیتی تو اون بحث چیزهای منفی باقی میمونند. این هم این مسئله اشه که ما آمادگی باید پیدا بکنیم و هر چه به تعریف های زمان آخر، بحث دجّال، بحث موعود (عج) و این موارد نزدیک میشیم، هی می بینیم که ما یک آمادگی هایی لازمه، همین جوری نیست، همین طوری نیست که ما فکر بکنیم که خُب اگه یک اتفاق هایی قراره بیافته خودش میافته و اینها کارهای خیلی تخصصی می طلبه و تعاریف تخصصی داره، من اسم تخصص را مخصوصا میارم که بدونید یعنی کار ویژه، کارهای ویژه، همین جوری دیمی نیست، نیاز به این آمادگی های ویژه و تخصصی هست و داره. که حالا یواش یواش داریم وارد آن مباحث میشیم. ان شاء الله با اتمام دوره ها میدونیم که ما چه آمادگی هایی باید داشته باشیم و مقدّماتی که طی کردیم برای چی بود؟ خُب حالا مثلاً ممکنه که فرضاً در دوره های آموزشی مثلا نظام وظیفه جوان ها را نمیدونم از زیر سیم خار دار رد می کنند، سینه خیز می برنش، بهش میگن بشین پاشو، نمیدونم کلاغ پر می برنش، همه اش تو دلش میگه بابا این کارها برای چیه؟ ولی یک روزی همین کارهاست که در واقع قراره جونش را نجات بده، همین آمادگی هاست که قراره اون را از یک مهلکه هایی نجات بده. اگر اون روز بشین پاشو، بلند شو، زیر سیم خاردار رد شدن و اینها را انجام نمی داد، امروز جونش را از دست داده بود. برا اینکه توی میدان نفسش بند اومده بود و دیگه نمیتونست بره و همون یعنی مساوی است با زندگیش. بنابراین خوشبختانه ما در زمینه کار با هوشمندی، کاری که داریم می کنیم، همان مراحله و یک روزی حالا چه برای خودمون و چه برای نسل بعدی، شاهد این خواهیم بود که با بهره برداری و بهره گیری از این هوشمندی تونستیم نجات پیدا بکنیم و حالا درون و نمیدونم بیرون و همه اینها مستلزم این بوده که ما این آمادگی ها را داشته باشیم و به دست می آوردیم.
خُب نمیدونم توضیح، چون این یکی دو تا مسئله مفصل بود، من سعی کردم که توضیحم کامل تر باشه.
دیدار با اشتاد 16 بهمن 88

جلسه مربیان قسمت 3

جلسه مربیان قسمت 3
سؤال حاضرین جلسه: مربّی ها نباید از فیلتری رد بشن؟
استاد: نه، دلیلش هم اینه که در چارچوب رحمت عام الهی، کی میخواد گزینش کنه؟ بعد رحمت عام الهی مگه مال همه نیست؟ مگه مال گناهکار و بی گناه نیست؟ مال خطا کار و ما باید اصلاح روش کنیم، ما نمیتونیم کسی را محروم کنیم. الان یکی بیاد بگیم نخیر شما تشریف ببرید، حالا شما کار دارید. حالا میگه کجا باید برم من. ما داریم همش میگیم، در واقع کاری می کنیم که او بیاد، او مقدّمه، بیاد تا ما باهاش راجع به تسلیم صحبت بکنیم، هر لحظه ممکنه تسلیم بشه، از من و شما هم جلوتر بیفته، ما حق گزینش نداریم که. اتفاقاً یکی از مشکلات ما الان در خارج از این مجموعه که داریم صحبت می کنیم و حالا عزیزانی از جاهای مختلف با کارشناسی های مذهبی، میگن آقا شما یک مسیحی را مسیحی تر می کنید، قبول کردند که ارتقا ایجاد میشه، میگن که یک مسلمان را مسلمان تر می کنید، یک مسیحی هم مسیحی تر می کنید و یک یهودی هم یهودی تر می کنید. این چه طوری میشه؟ چه طوری میشه؟ میگیم که بابا جون ما کارمون معرفی شعور الهی، معرفی رحمت الهی است. او هم حق دارد که بیاد ببینه که شعور الهی چه کار میکنه؟ رحمت الهی چه کار میکنه؟ فرصتی باید براش ایجاد بشه، تا بیاد با یک سری مفاهیم آشنا بشه. من که نمیتونم بگم که نخیر بفرمائید رحمت عام الهی فقط مال مسلمان هاست و فقط هم مال ما شیعیانه. نمیتونیم اینو ما بهش بگیم. و شما در تمام طول این سالها، دوستانی که در طول این سالها بودند، در باز بوده، این در بازه، هر کس بیاد تو اومده تو. اما بعدش این میدان آزمایشیه، اومدن تو ممکنه ساده باشه ولی بعد ادای دِین، اون به اصطلاح پاسخگویی به اون مسئولیّتی که پذیرفته که معرّف شعور الهی باشه، اونه که سخته و این میدان آزمایشی است برای او و از حالا به بعد او باید بتونه امانت دار خوبی باشه، معرّف خوبی باشه. بتونه انجام وظیفه بکنه و دخل و تصرّف نکنه در این شعور الهی، به طوری که یک عده بگن آقا اینه شعور الهی؟ چون دوباره همین مشکلات پیش میاد دیگه، اینه مسلمانی؟ همین مسائلی که همه راجع به هم، اینه مسلمانی؟ اینه مسیحیّت؟ اینه؟ نخیر در واقع خود دین، در ادیان که اشکالی نیست، اشکال از اونهایی هستند که سنگ اون ماجرا را به سینه می زنند. خُب الان همه مسائل ما در 4 کلمه خلاصه شد: لا حول و لا قوّة الا با الله/ لا اله الا الله/ ایّاک نستعین/ فستقیموا الیه و الی آخر. توی 4 - 5 کلمه همه اساس و اصول مذهب را بیان میکنه، خُب انا لله و انا الیه راجعون، اینها اصوله.54321 اینها اصول مذهبه. حالا بنابراین اگر که ما عین این مطالب را در واقع انتقال بدیم هیچ مشکلی پیش نمیاد ولی بعضاً ممکنه کسانی یک هنر نمایی هایی بکنند، یک خود نمایی هایی بکنن، خودی نشون بدن، "من" ی نشون بدن، و یک ذرّه، به اندازه یک اپسیلون از این چارچوب خارج بشید، تمام چیزها به هم میخوره. تمام مسائل به هم میخوره و به طوری که از بیرون از این مجموعه، یک دفعه یک برداشت هایی می کنند که این برداشت ها خطرناکه. خُب و وقتی با خود من روبرو میشن، هر جا با خود من روبرو شدن، من براشون صحبت کردم گفتند اینه راستی؟ واقعاً شما همین را میگین؟ میگیم بابا واقعاً ما همین را میگیم؟ این همه براش مدارک داریم، این همه براش حالا صداهامون هست، صحبت هامون هست. و چندین ساله ما چیزی جز پیام تسلیم ندادیم. مُنتها کسی که اومده روز اول میگیم که بهش، برای اینکه اگر بگی تسلیم و غیره و فلان و اون بحث ها، دو پا داره، دو پای دیگه قرض میکنه، فرار میکنه. بهش گفتیم که عزیز دل من، جان من، هیچ کاری نمیخواد بکنی، یک لطفی به ما بکن هیچ کاری نکن. خُب چون همه ما البته تقصیر نداریم، عادت داریم که یک کاری حتماً انجام بدیم، یعنی حتی من برای اونها میگم که خدا محور - خود محور، هدف خداست، میگیم چه جوری میخوای برسی؟ میگه من میرم این کار را میکنم، این جوری می کنم، بیسار می کنم، بهمان می کنم، خُب! این هم یکی از جریان هاست دیگه، میشه خدا محور - خود محور. میگیم آقا کار ما نیست واقعیتش یعنی خود من یکی، کار من نیست، چرا دروغ بگم؟ چرا من بگم، نمیدونم چکار می کنم و بهمان می کنم، نه این کار من نیست، ریاضت کشی کار من نیست، چرا دروغ بگیم؟ بنابراین آنچه را که میخواهیم از خودش میخوایم. خودش باید انجام بده، شرح صدری شد، اون شد، همه اینها که البته دیگه همه دوستان چون با مباحث آشنانن من زیاد وارد مباحث نمیشم. بنابراین اگر ما این چهار تا کلمه را، در واقع این چند تا تعریف را ارائه بکنیم، و همون جوری که هست بدیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. و حالا بعضاً متوجه منظور ما نمیشن، مثلاً یک عزیزی، دوباره از همین عزیزان، گفته بودند که شما اینجا نوشتید بودید، نوشتید که اعتقادات، تفکّرات، تحصیلات، هر کدوم از اینها اصلاً تاثیر ندارد. آقا چه جوری اعتقادات تاثیر نداره؟ میگیم در بحث تسلیم کسی که الان اینجا تسلیم شده، سوادش به چه کار ما میخوره؟ معلوماتش به چه کار ما میخوره؟ درست میگم یا نمیگم؟ خُب اعتقاداتش به چه کاری میاد؟ تسلیم تسلیمه. چون اگر اون لحظه بخواد به این فکر کنه، به اون فکر کنه، از تسلیم بودن میاد بیرون. باز دوباره "من" اش مطرح میشه، چون من این اعتقاد را دارم، خُب بعد اینجوری میشه دیگه، میگه من چون این اعتقاد را دارم، دوباره این خودش میشه "من"، دوباره خلاف اون تسلیم شدنه. بنابراین در این لحظه تسلیم شدن ما هیچی نیستیم. خُب اعتقادات ما ببینید معتقد ترین امون باز اگه بریم تو کارش، ممکنه کارش بلنگه. چیزی ما نداریم که به خودمون ببالیم. درست شد؟ بنابراین اینها جواب هایی است که ما باید بدونیم و علّتش را حالا مخصوصا مربّی ها بدونند، امیدوار هستیم که اینجور بشه لااقل ما با مربّی ها رو در رو بشیم، یک بار اینها را با همدیگه مرور کنیم، یک اتمام حجّتی با هم داشته باشیم، اینها دلایلش چیست؟ خُب، پس یک کلمه امانت داری، انتقال دقیق مفاهیم، که کسی نتونه، دشمنان ما نتونند در واقع از توضیحات ما، از کلام ما سوء برداشت بکنند و هم اونها را دوباره با یک تشدید و رزونانس و با یک فیدبک بدی بیان به خودمون برگردونند و مانع کارمون بشن.
(32:10) خُب در مورد بحثی که از چند سال پیش داشتیم و این بحث وقتی به این صورت مطرح شده صرفاً به این خاطر بوده که ما بدونیم نیاز هست آمادگی داشته باشیم. بحث اومدیم موضوع جنگ تشعشعاتی را مطرح کردیم، ابتدای قضیه وقتی میگیم جنگ، خُب یک حالت چیزی پیش میاد، ممکنه یک مقدار هم وحشتناک باشه ولی خود کلمه جنگ یک هشدار را ایجاد میکنه. موضوع اینجاست که ما توی این تجارب چند ساله خودمون متوجه شدیم که یک بُعد عظیم وجود انسان چیست؟ تشعشعاتی است. حتی بحث موضوع آلودگی تشعشعاتی، خُب کاربردش در پزشکی، روان پزشکی حتی اونجا هم آلودگی تشعشعاتی هم مطرح شده و تقریبا شاید همه مون هم برامون کاملاً اثبات شده باشه. یک موضوعی که هست ما 2010 وارد عصر هوشمندی شدیم، یعنی وارد عصری شدیم که انسان میفهمه که ماده، انرژی، اطلاعات. پشت ماده و انرژی اطلاعات خوابیده. اینو دیگه الان دنیای علم کاملا بهش معترفه، ماده، انرژی اطلاعات (information). Information و اطلاعات از کجا آمده؟ خُب شعور و هوشمندی. بنابراین ما وارد عصری شدیم که در این عصر حالا قبول کردیم اطلاعات هم باید از یک جایی اومده باشه. همونه که سال هاست داریم میگیم هوشمندی، حالا یک اثبات هایی هم براش داریم. این که این هوشمندی اومده، در این عصر داریم وارد یک مقولاتی میشیم که اگر هست، چگونه مورد بهره برداری اون را قرار بدیم. و شماها به عنوان پیشاهنگ هانی در همین زمینه توی این سالها اومدید کاربرد عملی هوشمندی را حالا در یک مقوله ای نشون دادید، مثلاً در مقوله طب مکمل، یا مقوله خود شناسی. حالا در مقوله های علم و اینها هم به زودی ان شاء الله یک چیزهایی را مطرح می کنیم. بنابراین در این عصر انسان متوجه میشه که یک چیزی را غافل بوده، از یک چیزی غافل بوده. از نرم افزار و software وجود و همه اینها غافل بوده. و با بهره برداری از هوشمندی میتونه توانا تر باشه. میتونه خیلی از مشکلاتش را بهتر حل و فصل بکنه و تازه سرش کلاه رفته که این مدت نمیتونسته. یا البته نه اینکه نتونسته، موردی بوده، عام نبوده، وگرنه این هوشمندی از روز ازل که بوده و حالا به هر صورت فقط زمان بهره برداری عامش را الان ما باهاش روبرو هستیم. خُب حالا پس ما یک هوشمندی داریم، یک اینترنت کیهانی، یک اینترنت هوشمند داریم. حالا در اینترنت شما میدونید که افراد میرن دو جور استفاده می کنند، درسته؟ یک استفاده بجا و صحیح، یک استفاده نابجا. مثلا میرن تو سایت دیگه ای اون سایت را هک می کنند، نمیدونم یک کارهایی می کنند و از این کارها هم لذت می برند، چیزی هم شاید بهشون نرسه ها، از اینکه مثلا رفته توی یک سایت را هک کرده اطلاعاتش را، شاید چیزی را هم مستقیم، شاید سودی هم برایش نداشته باشه ولی لذّت می بره از اینکه تونست یک مجموعه اطلاعات را مختل کنه، حالا میشینه میخنده. بعضی ها هم که خُب هدف دارند، بماند. بنابراین password سایت ها و حالا نوع طراحی اون از اینکه هکرها نتونند هکش کنند، خیلی اهمیت پیدا میکنه، که همون موضع لایه محافظ و موضوع حفاظ ها و بحث سیستم های protection ای باشه که ما ها از اون روز اول صحبتش را کردیم. خُب بنابراین ما در معرض الان دو تا چیز قرار میگیریم، یک عده که هوشمندی را در جهت منفی استفاده می کنند که ما میگیم کاربران شبکه منفی، یک بخشی هم که هوشمندی را در جهت مثبت میخوان بکار بگیرند، که میگیم کاربران شبکه مثبت، درست شد؟ حالا ما با این مسئله هوشمندی مثبت داریم، سال هاست داریم کار می کنیم برای چی؟ برای اینکه، برای یه همچین روزی که در واقع کاربری مثبتش را بیایم توسعه بدیم و انسان بتونه به این وسیله اشراف هایی پیدا بکنه که البته عمدتاً هم منجر به خودشناسی بشه ها، منجر به تحوّل بشه، وگرنه حالا شما فکر کنید که ما درمان هم انجام دادیم، خیلی چیزهای دیگه هم اتفاق افتاد، همون کارهایی که تکنولوژی هم یک بخش های اش را انجام داده. آیا تکنولوژی ما را خوشبخت کرد؟ خُب نه. تازه مشکل سازی عظیمی هم برامون شده که جای بحث جداگانه ای داره. بنابراین همین ماجراها هم برای اینه که بدونیم هوشمندی هم هست. حالا ما از همین هوشمندی جهت تحولات خودمون استفاده بکنیم.
دیدار با استاد 16 بهمن 88

جلسه مربیان قسمت 1

 جلسه مربیان قسمت 1
جزء ها را روی ها سوی کلّ است / بلبلان را عشق با روی گل است
آنچه از دریا به دریا می رود / از همان جا که آمده است آنجا می رود
به نام خدای رحمان و رحیم، با سلام و عرض ارادت خدمت دوستان عزیز، سروران گرامی، عزیزانی که ترم 8 را به پایان رسوندند.
آنکس که پریشان شود از ناله بلبل / در دامنش آویز که در وی اثری هست
آنچه را که شما از اشتیاق عزیزان بازتابش رو می بینید، متعلّق به خود اون هاست و ما فقط ناله ای کردیم و توفیق الهی شامل حالمون بوده و مؤثر افتاده و این دوستان تونستند اون عشق درونی خودشون رو شکوفا بکنند. بنده در مدت این چند دهه خدمتگذاری بودم، افتخار این رو داشتم که نمیدونم حتی اسم معلّمی رو رو خودم بگذارم، اما درس را خدمت عزیزان پس بدهم. حالا اگر مورد قبول افتاده و مقبول واقع شده این دیگه توفیق الهی بوده و امروز واقعاً باعث افتخار بنده است که در خدمت شما عزیزان درس پس میدم. خُب پس این موضوع را هم که با هم قرار دادش را بستیم که همه ما خدمتگذاران شعور الهی هستیم و افتخار این را داریم که رحمت عام الهی را معرف باشیم و خدمتگذاری در این رابطه. خُب من مقدمتاً قبل از اینکه دوستان سؤالاتی را مقدمتاً دادند، قبل از این مطلب، قبل از پرداختن به سؤالات یک مطلبی را در رابطه با موضوع دوره 8 خدمت عزیزان بگم.
موضوع ترم 8 عمدتاً بحث صلاة و وارد شدن به فلسفه عملی ادیان در واقع بود، صلاة: ارتباط جزء و کلّ، جزءها را روی ها سوی کلّ است. صلاة راهی بود از جزء به سوی کلّ. خُب شما در ترم 2 ارتباط جزء و کلّ را مورد یک بررسی مقدماتی قرار دادید. در اونجا متوجه شدیم که آن چیزی که در کلّ وجود داره، اجزای آن کلّ ازش برخوردار نیستند، مثالی زدیم و گفتیم که ما 100 تریلیون سلول داریم، هر کدام از این 100 تریلیون سلول را بغل همدیگه ردیف کنیم و ازشون بپرسیم که من کی هستم؟ ضمن اینکه متعلّق به وجود من اَند، اسم من را هم نمیدونند. اگر بپرسیم که من چه آمالی دارم؟ هیچ کدوم نمیدونند. اگر بپرسیم آرزوها؟ اهداف؟ هیچ کدام نمیدونند. اما وقتی 100 تریلیون سلول دور هم جمع می شن، آمال و اهداف و خیلی مسائل دیگه به وجود میاد. پس در واقع نیاز هست که جزء با کلّ خودش در ارتباط قرار بگیره. اگر یک سلول در رابطه با من قرار نگیره، ضمن اینکه متعلّق به من هست، ولی از خیل چیزها محروم میشه، محروم باقی میمونه. یک مثال ديگه من خدمت شما بزنم، فرض کنید که ما اجزای یک ماشین را، يك خودرو را خُب، چهار تا چرخ داره، سه تا صندلی داره، نمیدونم موتور داره، فرمان داره و چیزهای دیگري را، ما وقتی سوار این ماشین میشیم، میتونیم باهاش 150 کیلومتر مثلا فرض کنید سرعت بریم، حالا اگه پلیس جریمه مون نکنه، خُب اما هر کدام از این اجزاء را میتونیم همچین کاری باهاش بکنیم؟ خُب، حالا یک سؤالی مطرح می کنیم، یک بعلاه یک میشه چی؟ یک بعلاوه یک میشه 2 بعلاوه یک چیزی. خُب، اجزای ماشین وقتی اسمبلی میشه، وقتی مونتاژ میشه، میشه اجزای ماشین به اضافه یک قابلیّتی، درست شد؟ خُب، پس از همین رابطه، حالا اگر قبول کردید، نمیدونم قبول کردید یا نه؟ چون زبان ساده ترش رو از این یک بعلاوه یک مساوی است با 2 بعلاوه فلان بعدها بیشتر باهاش کار داریم، یعنی وارد به اصطلاح مباحث مفصل تری در موردش میشیم. بنابراین جمع اجزاء مساوی میشه با جمع اونها به اضافه چیزهای دیگری. خوب حالا در همین رابطه ما از همان ترم 2 متوجه شدیم که بسیار نیاز داریم که با کلّ خودمون در ارتباط قرار بگیریم.
بکش ای عشق کلّی جزء خود را / که اینجا در کشاکش ها زبونم
و بعد نیازی که بشر قبل از اینی که اصلاً دینی به وجود بیاد، یعنی از همون لحظه که دست چپ و راست خودش رو شناخت و گفت من کیستم؟ نیاز ارتباط جزء و کلّ که در فطرتش خوابیده و جزء مادربُرد اصلیش هست در او بیدار بود. خُب، حالا اگر که بعدها تغییر شکل هایی داده، نمیدونم منظور ها بالاخره خوب بیان نشده و به این صورت در واقع ما باهاش برخورد کردیم که این کار را بکنیم که او دست از سرمون برداره، ما را مورد غضب قرار نده، نمیدونم پاداشی چی به ما بده. و از این ماجراهایی که از همون ترم 2 اگر خاطرتون باشه روش خیلی صحبت داشتیم و در واقع اومدیم جلوشو گرفتیم که نه ماجرا این نیست، او بی نیاز است اگر چیزی حاصل میشه بر اساس نیازمندی ماست، اگر کاری صورت میگیره بر اساس نیازمندی ماست، مائیم که دنبال چیزی هستیم. خُب در ترم 8 یک فرصتی بود تا ما وارد جزئیاتی از این قضیه بشیم، البته باز به طور ناقص. برای اینکه در یک شرایط حساسی قرار داشتیم و مسائل و سم پاشی های مختلفی در خارج از کلاس به شدت ادامه داشت و ما هر موقع که اون بالا وای میستادیم که 4 کلمه صحبت کنیم، رومون هم به یه سمتی بود، به هر حال، حالا نتیجه ناشی از این سم پاشی ها هر لحظه داره کار ساز میشه. به چند طریق این مسئله در اونجا داشت کار خودشو می کرد، یکی عوامل نفوذی بودند و یکی هم خارج از مجموعه. عرض می کنم خدمتتون، یک سم پاشی بزرگ و حالا یک موضع گیری غلط، که خُب بعد از مدتی معلوم شد که نه، خیلی از این مسائل سم پاشی بوده و خیلی از این قضایا مغرضانه است، خیلی از این ماجراها به خاطر این است که اگر ما به یک تفکر کیفیّت شناسی و ارتقای کیفی مستقلی برسیم که همون مفهوم عرفان هست، راه برای خیلی ها بسته میشه، شیوه تجزیه تحلیل آنالایز اطلاعات عوض میشه و خیلی ماجراهای دیگه، خُب این برای، مسلماً در رنسانس های فکری مقبول همه نیست و خوشبختانه با استقامت شما دوستان، با به هر حال پیگیریهای دقیق تر شما عزیزان، به هر حال بخشی از حقایق این قضیه معلوم و مشخص شد که امروز هم ما در خدمت شما هستیم. و خُب علیرغم ضرباتی که به ما وارد شد، ولی به طور کلّی نشد که به اصطلاح بررسی و نحوه تجزیه و تحلیل های ارتقای کیفی تعطیل نشد. خُب پس برگردیم دوباره دیدمون را نسبت به این قضیه تعریف داشته باشیم که صلاة و اقم الصلاة، مقیم شدن در صلاة، مقیم شدن در این اتصال و ارتباط، به چه منظوری است؟ ما نه باج میخوایم بدیم، نه میخوایم برای خودمون چیزی بخریم، نه میخوایم که در واقع کدخدا را ببینیم دِهُ بچاپیم، نه هیچ کدوم از اینها نیست. اگر یا انجام نمیدیم یا اگر انجام بدیم میدونیم چی میخوایم و آگاهانه دنبالش هستیم و اون هم چیزی جز ارتباط جزء و کلّ نیست که دنبال کلّ خودمون میگردیم. بشر همیشه می گشته و در واقع اگر دینی پیدا شد، اومد که اینها را تعریف بکنه، اومد اینها را ارائه بده. این راهها را برای ما باز بکنه و ما بتونیم به اون هدف خودمون در واقع برسیم.
خُب من نمیخوام که زیاد وارد detail بشم چون فرصتش نیست، بحث یا مباحثش نیمه کاره باقی میمونه، ولی ان شاء الله امیدوار هستیم که باز زمینه های رویارویی مون فراهم بشه. البته ما هیچ مشکلی از این بابت نداریم خوشبختانه. فقط مطلبی که هست اینه که حالا منتظر شرایطی هستیم که بحث تجمّع امون از این مسائلی که داره و محدودیت هایی که داره یک مقدار خارج بشه، بعد ان شاء الله این کار صورت بگیره. حتی ممکنه در محفل های دانشگاهی هم این بررسی و تجزیه و تحلیل ها صورت بگیره، کما اینکه صحبت هاش هست، منتها حالا باز به دلیل این مشکلی که هست حتی دیدیم که دوره سایمنتولوژی هم متاسفانه نیمه کاره باقی موند، بخاطر اینه که کلاسها تجمّعش بالا خواهد بود بالاجبار. و ان شاء الله شرایط مناسبی فراهم بشه ما بتوانیم خدمت عزیزان درس پس بدیم و با هم جمع بندی بکنیم. یعنی در واقع من هم یک coordinator هستم، یک جمع کننده مطلبم و یک هماهنگ کننده. و چیزی غیر از این را دوستان بدونند من خودم شخصاً واقعاً در یک شرایطی قرار میگیرم اون وقت چه طوری جواب بدم. اگه یک ذرّه از این بالاتر دوستان بیان کار من را خیلی مشکل می کنید به خاطر اینکه نمیدونم من چه طوری این همه محبت را جواب بدهم و از یک طرف بار مسئولیّت بسیار سنگینی است. حالا شما اکثرتون خوشبختانه مربّی هستید، درک می کنید من چی میگم. و وقتی که چند نفر میان، چشمشون را به دهان شما می دوزن و میخوان از شما کلامی بشنوند شما دلتون می لرزه مبادا وقت اونها تلف بشه، مبادا دِینی از اونها گردن شما بیفته، مبادا کم و کثری بشه، این دِین خیلی دِین سنگینی است و مسئولیّت بسیار بسیار سنگینی است. و همه ما باید همه امانتدار های خیلی خوبی باشیم، خیلی باید دقّت بکنیم. فقط اومدن این پایین نیست. حالا عرض می کنم چون میدونم اکثریّت دوستان مربّی هستند، این مطلب را خدمتتون از این بابت عرض می کنم که در واقع همه تلاش ما این است که اون اصل امانت داری خودمون را حفظ بکنیم و این مسئولیّت را به بهترین نحوی بتونیم عرضه بکنیم و ان شاء الله در صواب این قضیه همه مون با همدیگه شریک و سهیم هم هستیم. هر فکری که نجات پیدا بکنه، هر فکری که به یک روشنایی برسه، بینید که در واقع چه زندگی در این جمع به جریان می افته.
دیدار با استاد 16 بهمن 88