۱۳۹۳-۰۳-۲۶

اگر گناهی یا حرکت اشتباهی در قبل داشته باشیم،

سوال (7): اگر گناهی یا حرکت اشتباهی در قبل داشته باشیم، راهی برای پاک کردن آن هست؟

پاسخ: بله سیئات تبدیل به حسنات می شود، یعنی می تواند تمام سیئات تبدیل به حسنات بشود و بالعکس. لذا در عرفان ، ما آخرین صورت وضعیت را می بینیم. یک مثال هم همیشه می زنیم، می گوئیم یک نفر تا حالا صد بار از امتحان یک درسی صفر می گرفته، امروز می گیرد بیست، آیا صفرهای گذشته اش بحساب می آید یا نمی آید، دیگه مهم نیست صفرهای گذشته اش.
این همه امتحان گرفتند ببینند بلد است یا نه امروز دیدند که بلد است، مهم نیست صفرهای گذشته. بیستی که امروز می گیرد، آخرین صورت وضعیت مهم است که امروز توانست اون تعالی را پیدا بکند به بیست برسد. ببینید سیستم درست را تعریف بکنیم، دانش آموز ما تا آخرین لحظه صفری را که روز اول گرفته ، به پایش بسته است؟ یعنی تا آخر عمرش باید صفر را یدک بکشد ببرد؟
بابا این بلد نبوده ولی الان آمده گرفته بیست، هدف ما چی بوده؟ چرا آمدیم دیکته، حساب، هندسه و . . . گذاشتیم؟ برای این گذاشتیم که یاد بگیرد، سادیسم که نداریم اذیتش کنیم، آزارش بدهیم، امروز می بینیم که نظر کارشناسی این است که یاد گرفت و شد بیست ، تمام شد. اون روزی را که بلد نبود که نباید به رُخ اش بکشیم و تا آخر عمر یدک بکشد و بگویند ثلث اول صفر.
البته اونها مثلا می خواهند بگویند که آره این یک نفر روز اول زحمت کشید بیست گرفت ولی هدف نهایی این بوده که با سواد بشوند، با سواد شدن شان مهم بوده و اگر بتواند بیایند روی این بخش، اینجوری تفکر بکنند، کلّی از بار فشار روانی و ذهنی را از دانش آموز، از دانشجو بر می دارند. در مورد خود ما هم خداوند همین وعده را داده، گفته، من تمام سیئات تان را، تمام بدی هایتان را تبدیل می کنم به حسنات، اون صفرها را همه را می نویسم بیست.

(دوره3 جلسه 3 زنگ اول) CD صوتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر