۱۳۹۳-۰۳-۰۳

رویکرد و فرآیند:

 رویکرد و فرآیند:


»سایمنتولوژی« یا »ذهن - روانشناسی کل نگر«
چارچوبی است که در آن، درمان به صورت نرم افزاری و بدون دخالت هیچ گونه
مداخله ی سخت افزاری انجام می شود. منظور از مداخله ی سخت افزاری، درمان
هایی است که بطور فیزیکی اعمال می شود و به انسان به عنوان سخت افزار نگاه
می کنند و به تمام مسائل و رفتار انسان نیز به صورت پدیده ها و واکنشهای
شیمیایی نگاه می کنند و بر این اساس، متکی هستند به معاینات فیزیکی مانند
درمانهای دارویی، جراحی، فیزیوتراپی، ماساژدرمانی و یا هرنوع درمانی که
برای آن نیاز به ابزار و وسایل می باشد و در مقابل، مداخله ی نرم افزاری،
به درمانهایی اطلاق می شود که با بخشهای برنامه ریزی درون وجود انسان و
برنامه های وجودی او ارتباط دارد و بدون اتکا به درمان دارویی و جراحی و
نیز بدون نیاز به هر نوع تکنیکی، مشکل بیماران را مورد بررسی و درمان قرار
می دهد. با اینکه تکنیکهای ریاجی مانند روانکاوی و روان درمانی و... در
زمره درمانهای نرم افزاری قرار دارند ولی مورد استفاده سایمتولوژی قرار نمی
گیرند. در واقع سایمنتولوژِی تکنیک مدار نیست و در آن امکان عیب یابی و
رفع اختلالات نرم افزاری با کمک »شبکه ی شعور کیهانی« میسر است و این،
تفاوت آشکار سایمنتولوژی با انواع درمانهای معمول در روانپزشکی و روانشناسی
است.
مروری بر دوره مقدماتی سایمنتولوژی
استاد محمد علی طاهری
دانشگاه علوم پزشکی ایران- خرداد 1388

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر