۱۳۹۳-۰۳-۰۷

اولياءالله، گل سرسبد وجود!

اولياءالله، گل سرسبد وجود!

عالم هستي براي حضور انسان خلق شده است تا همه ي هنر خود را در آن به نمايش بگذارد. اگر صحنه ي عالم را به زمين فوتبالي تشبيه کنيم، که تلاش و تکاپوي انسانها در آن، مانند تلاش بازيکنان فوتبال در نظر گرفته شود، اولياي الهي کساني هستند که توانسته اند با گل زدن، به موفقيت برسند و به عنوان آقاي گل، اين تلاش را به ثمر برسانند. بنابراين، مي توان گفت که عالم هستي براي به ظهور رسيدن آنها طراحي شده است و آنها گل سرسبد وجود هستند.

مقاله ي « با اولياي الهي »
استاد محمدعلي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر