۱۳۹۳-۰۳-۱۰

نظر استاد طاهري در مورد نحوه برخورد با انحرافات !!

نظر استاد طاهري در مورد نحوه برخورد با انحرافات !!

سؤال:
شما اجازه ميفرمايين ديگه؟!
مشکلي که نيست ما برخورد مي کنيم؟

استاد:
اينکه نهايت محبّت شماست! حالا که شما فرمودين چون باز من تا حالا همچين خواهشي نکرده بودم! فقط همين درد دل کرده بودم که بابا ما مشکلمون اينه! ولي حالا که شما مي فرماييد و حالا زحمت کشيدين تا اينجا تشريف آورديد؛ ببينيد پيامبرِ اين قضيّه باشيد که به دوستان پيام بدين حالا فضاي مجازي و فلان و بيسار و بهمانه که بابا!

اصل موضوع رو از دست نديم،
فرعيّات رو اجازه بديم تا براي بعد و بپردازيم به مسأله،
امانتداري شرطِ اولِ قضيّه است !!!

بنابراين اين زحمت رو همه? دوستان بکشن و اين پيغام رو فضاي مجازي يا به هرصورتي؛
که ديگه ممنوع!!!

اينکه قرار باشه دريافتِ شخصي که فقط براي خود فرد هست، يعني باهاش تمرين ميدن، مشق ميدن، چيکار ميکنن.

توي موسيقي بعضاً يه استاد موسيقي به اين شاگرد يه جور نُت ميده، يه جور باهاش کار ميکنه، با اون يکي شاگرد يه جور چيز ميکنه، خُب؟ حالا اين هوشمندي با ايشون يه جور با آگاهيها بازي ميکنه، با ايشون يه جور بازي ميکنه، با ايشون يه جور بازي ميکنه! ما نميدونيم. اگر ايشون بياد بگه که اون سبکي که شما داره بهت موسيقي ياد ميده، سبک من بهتره! بعد ايشون به اون، اون به اين ... بعد آخر همه راه رفتن خودشون هم يادشون ميره که پس بالاخره که چي؟ خُب؟ کدوم درسته؟ کدوم غلطه؟ بعد خودمون هم گيج و کامپوزيت شده!

يعني بايد به عقب برگرديم، خُب؟ آخرين چيزهايي رو که داشتيم ديگه از اونجا به بعد ممنوع که کسي بياد بگه که آقا؛ يعني يک مني مطرح بکنه که آقا! نه! من مثلاً اين حلقه اينجوري، اون فلانه اونجوري!!!

بياييم اينو رسماً و آشکارا و چي، همه باهم وقتي اينکار رو بکنيم، عدّه يي که متاسّفانه در بين ما هم نفوذ شده! شما نميدونيد من حالا نميخوام زياد باز بکنم اين قضيّه رو، متاسّفانه اين جريان براي خودش اهمّيت داشته، بطوريکه عدّه يي بيان نفوذ کنن توش! و بيان به زبان ما، با مطالب ما، با مدارک ما؛ بعد شروع کنن حرفهايي بزنن که اون حرفها مستند بشه براي محاکم و مراجع و اين صحبتها.

متاسّفانه! متاسّفانه!!!
اينکار صورت گرفته و ما بايد حواسمون جمع باشه و اگه بياييم اينکار رو بکنيم اونها هم چي ميشن؟ يدفعه دست و بالشون بسته ميشه، چون تا بيان يه حرف خارج از رده بزنن انگشت نما ميشن که اِاِ! ايشون هم مثل اينکه!

يعني اينجوري بگم هر کس حرف خارج از اون بزنه، با اون نفوذي هيچ تفاوتي نداره!!!

حالا ميخواد عامداً، سهواً باشه، عمداً باشه و اينها ...
منم البتّه ميگم ها عُمدتاً اگر غير از اينها باشه، واقعاً عشق و علاقه و فلانه، ولي بعضاً ممکنه که کم توجّهي بشه.

بسيار مهم: نظر استاد طاهري در مورد نحوه برخورد با انحرافات !!
ديدار با استاد - نوروز 92

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر