۱۳۹۳-۰۳-۱۰

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (3)

من برنامه ريزي شده - نرم افزار نهاد (3)

اصل تمايل به ساده ترين انرژي
سيستم ما طوري است که ابتدا به سراغ ساده ترين انرژي مي رويم، يعني اگر ما قند بخوريم و يک غذاي ديگر بخوريم کدام زودتر جذب مي شود ؟ اوني که ساده تر است هميشه سريع جذب مي شود و انرژي ساده تر، يکي از مواردي است که قبلا هم در بحث اعتياد اشاره داشتيم، يک سلول از اين دو تا اصل تبعيت مي کند و سلول به محض اين که با انرژي ساده اي برخورد بکند، بسيار سريع با آن منطبق مي شود و ديگر از پذيرش انرژي پيچيده تر و مشکل تر سر باز مي زند و اگر ما بهش فشار بياريم يا بهش نرسانيم اعتصاب مي کند.

اصل صرف حداقل ترين انرژي نه تنها براي سلول بلکه براي همه بخشها صادق است و اگر که ما مسافتهائي را که طي مي کنيم، اگر با خودرو باشد به محض اين که يک روز خودرو نداشته باشيم، ديگر نمي توانيم راه برويم. اگر با آسانسور بالا و پائين مي رويم، اگر يک روز آسانسور خراب باشد، ديگر نمي توانيم برويم در حالي که قبلا به راحتي اين کار را مي کرديم. نسلهاي گذشته حداقل روزي 10 کيلومتر پياده روي مي کردند ولي الان اين نسل نمي تواند يک ايستگاه را برود، ميگويد سخت است و خيلي بهش فشار مي آيد. در باز کن پارکينگ اگر يک روز خراب باشد، خيلي سخت است که بيايد از ماشين پائين و در را باز کند، در حالي که قبلا اين کارها جزو کارهائي بوده که بسيار عادي بوده.

بنابراين طبق اين دو اصل (ساده ترين انرژي و حداقل انرژي) به يک مطلبي بر مي خوريم که ما آن را تحت عنوان اعتياد يا عادت مي شناسيم، ولي وقتي گفته مي شود اعتياد. ما صرفا يک بحث خاصي در نظرمان مي آيد آن هم اعتياد در مورد چيزهائي که به مصرف مواد منجر مي شود که عامل انرژي بخش است و مسائل شيميائي را در خودش دارد. ولي بحث اعتياد، بحث گسترده اي است شايد تقريبا بتوانيم بگوئيم کسي نيست که به يک مسئله اي اعتياد نداشته باشد يا در يک عادتي نباشد، حالا اين عادت مي تواند به خواب بعد از غذاي ظهر باشد، خواب سر يک زمان خاص باشد و ... بينهايت مورد ما براي عادت و اعتياد داريم، فقط در بخشهائي که با مصرف موادي سر و کار هست، معضلات بيشتري را ايجاد مي کند که مد نظر کليه جوامع قرار مي گيرد و گرنه اعتيادها خودشان بستگي به نوعشان، سيستمهاي ما را تحت الشعاع قرار مي دهد و در خيلي از مواقع مي تواند ايجاد سيکلهاي اطلاعات معيوب بکند، مثل ويروس کامپيوتري، و اين ويروس مرتب روي ما کار بکند و از زماني که انسان خودش را شناخته در مکاتب متعالي براي ترک عادت و ترک اعتياد شگردها و روشهايي دنبال شده و همانطور که در کلاسهاي خودتان صحبت شده، مثلا بحث روزه از عهد عتيق يکي از اين عوامل بوده که بيايد آن چرخه ها را به هم بريزد.

يکي از آزمايشاتي که مي خواهيم با هم انجام بدهيم و خيلي براي ما حائز اهميت است مي خواهيم اثر اصلاح نرم افزاري را روي بخشهاي مربوطه ايجاد بکنيم و برنامه هائي را Reset کنيم، يعني از نو برنامه هائي را جاسازي بکنيم، برنامه هائي را پاک بکنيم و برنامه هائي را بدهيم، اين اساس سايمنتولوژي هست و فرادرماني هم در چارچوب خودش همينطور است . (اعلام ساعت براي اصلاح عادت)

يک نکته اي که هست شناخت خودمان هست، شايد خيليها به خوبي عادتهاي خودشان را بدانند، شايد يک عادتهائي هم آن قدر در زمينه ما حل شده که ما خودمان به آنها اشراف نداشته باشيم يا حتي مطلع نباشيم. يک بررسي روي اين موضوع انجام خواهيم داد هر کس روي خودش ببيند کجاها اين نرم افزارها غالبند.

اين نرم افزارها درست است بايد اين طور مي بود، اگر اين طور نبود اصلا ما به اينجاها نمي رسيديم، اما فراموش نکنيد که ما "من" برنامه پذير هم داريم قرار است که "من" برنامه پذير مديريت بکند، ما خيلي برنامه ها داريم اگر بخواهيم همه برنامه ها را اعلام کنيم، سرگيجه ميگيريم. و مختصرا با اين نرم افزارها آشنا مي شويم و در حاشيه آن به اين مطلب ميرسيم که "من" برنامه پذير قرار بوده چه کار بکند؟ قرار بوده چه کاري صورت بگيرد که همان مديريت بخش برنامه ريزي شده است تا از آن به بهترين وجهي استفاده بکند همين هائي که اينجا به اين صورت هست، در بخش من برنامه پذير برنامه

غلام همت آنم که زير چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

را داده و آن برنامه کاملا طبق حکمت و طبق نقشه و طبق اصولي است، اگر غير از اين بود اصلا نمي شد. ولي اين ور قضيه ما هم بهترين وضعيت را ايجاد مي کنيم که بتوانيم با مديريت درست به آن نقطه نظرهايي که بحث ايجاد تعالي و کمال است برسيم.

دوره سايمنتولوژي - جلسه دوم - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر