۱۳۹۳-۰۳-۱۰

شخصيت اوليه - برنامه هاي غير فعال

شخصيت اوليه - برنامه هاي غير فعال

ما مبداء شخصيت اوليه را زمان تولد در نظر گرفتيم، يعني زماني که يک نوزاد به دنيا مي آيد. اين مبداء البته مي تواند زماني باشد که نطفه منعقد مي شود ولي به عللي که به تدريج آن را مطرح مي کنيم و متوجه مي شويم به عللي ما مبنا را زمان تولد در نظر گرفتيم، چون خيلي از اين مسائل، مثلا فرض کنيد که اگر بحث اکتساب باشد، ژن هم اکتساب دارد، اگر بحث اکتساب باشد تمام اين قسمتها (دوران بارداري، روح و ... که در شکل هست) هم اکتساب دارد و بنياد هم اکتساب است و بخش هاي ديگر هر کدام به صورتي، غير از چند تا نرم افزار، بقيه در طول مسير تجهيز شده و اگر بخواهيم بگوئيم آن چيزهائي که کسب شده، در واقع غير از يک مادر بُرد اصلي، بقيه در طول مسير به گونه اي تجهيز شدند. حالا اين مسير را ديگر داريم، راجع به حلقه کلي صحبت ميکنيم (حلقه اليه راجعون) بنابراين ما مبداء را طبق اين قراري که الان با هم مي گذاريم زمان تولد در نظر مي گيريم و از آن به بعد، من برنامه ريزي شده، ديگر بخشي است که توسط عوامل بيروني بعد از تولد روي آن کار مي شود و برنامه ريزي مي شود.

زماني که من برنامه ريزي شده موقع تولد مي آيد يک سري برنامه ها در واقع غير فعال هستند مثل من دادستان و من مدافع. من مدافع را که آشنا هستيد که واکنش دفاع رواني يا مادر دوم بود. برنامه اش موجود است ولي فعال نيست و بعدا در محيط، فعال مي شود البته از اين برنامه ها زياد داريم که موقع تولد فعال نيست ولي وجود دارد يا مثلا در مورد من دادستان، دادگاه ويژه اگر خاطرتان باشد مکانيزم بيماريهاي روان تني، ما يک سيستم خود پاداش دهي در اينجا داريم و اين سيستم خود پاداش دهي در قبال ايجاد انرژي پتانسيل منفي، ما را به دادگاه ويژه معرفي مي کند و محکوم به بيماري و مسائل ديگري مي کند و محکوميت براي ما در اينجا صادر مي شود، بنابراين با شناخت بخشهائي ما جلوي خيلي از صدور حکمها را مي توانيم بگيريم، يعني با يک سري اشرافهائي که قرار است پيدا بکنيم خيلي از مسائل دادگاه ويژه که درصد قابل توجهي از بيماريها را تشکيل مي دهد مي شود، جلوش گرفته بشود و همچنين در اين بخش با شناخت آنها مي شود جلوي خيلي از ضايعاتي را که معمولا به بار مي آورد گرفت.

دوره سايمنتولوژي - جلسه دوم - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر