۱۳۹۳-۰۳-۰۳

تعریف مختصر ابعاد وجودی انسان

تعریف مختصر ابعاد وجودی انسان:

در «سایمنتولوژی» تعریف ابعاد وجودی انسان تابع دیدگاه «فراکل نگری» بوده که نگرشی همه جانبه به انسان دارد. در این دیگاه ، ابعاد وجودی انسان، نامحدود در نظر گرفته می شود و از بی نهایت اجزای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است که همه ی اجزای سخت افزاری نیز در نهایت توسط یک بخش نرم افزاری اداره وکنترل می شود.

برخی از اجزای وجودی انسان عبارتند از:

1- کالبدهای مختلف مانند: کالبد فیزیکی یا بدن، کالبد روانی، کالبد اختری و...
2- مبدل های گوناگون انرژی که به اصطلاح «چاکرا» نامیده می شوند.
3- کانال های مختلف انرژی از جمله کانال های چهارده گانه محدود، مسدود و غیر فیزیولوژیکال(غیر جسمی) در بدن که در طب سوزنی مورد بررسی و مطالعه قرار دارند.
4- حوزه های مختلف انرژی در اطراف بدن مانند: حوزه ی پولاریتی، حوزه ی بیوپلاسما و...
5- اجزایی مانند شعور سلولی ، فرکانس مولکولی، بخش های نرم افزاری متعدد و بی نهایت اجزای ناشناخته ی دیگر.
در بینش فراکل نگری، هر جزیی در رابطه با سایر اجزا بررسی می شود. جسم، روان، ذهن و سایر مالبدها و اجزای وجودی انسان با یکدیگر ارتباط دارند و مختل شدن هر یک از این اجزا، باعث لطمه دیدن سایر بخش ها می شود. با وجود چنین تصویری از انسان، تشخیص بیماری و بخش معیوب وجود او غیر ممکن است مگر اینکه یک سیستم هوشمند بتواند با اسکن دقیقی اجزای معیوب وجود را مشخص و اصلاح نماید. در سایمنتولوژی از چنین شبکه ی هوشمندی استفاده می شود که آنرا «شبکه ی شعور کیهانی» می نامیم. این شبکه در واقع دربرگیرنده ی شعور و هوشمندی حاکم بر کیهن است که مانند یک «اینترنت کیهانی» همه ی اجزا را زیر پوشش هوشمند خود قرار داده است.
مروری بر دوره مقدماتی سایمنتولوژی
استاد محمد علی طاهری
دانشگاه علوم پزشکی ایران- خرداد 1388

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر