۱۳۹۳-۰۲-۲۹

مثلاً بچه یا خودمان می رویم مسافرت آیت الکرسی و

سؤال:
مثلاً بچه یا خودمان می رویم مسافرت آیت الکرسی و ان یکاد برای حفاظت می خوانیم؟

پاسخ:
اشکالی ندارد، ولی خیلی ها اینکار را می کنند، می روند و تو راه تصادف می کنند، بعد می گویند ما که این را هم خواندیم، آن را هم گفتیم، صندوق هم که پول انداختیم پس چرا تصادف کردیم، پس این خدا ...
و ما اعتقادمان را از دست می دهیم،

یک جا هست که من برای اطمینان قلبی خودم یک کاری می کنم، ولی یک جا هست که من یک گره می زنم، یعنی می گویم اگر این آنگاه آن، اگر آیت الکرسی را خواندم، آنگاه سالم به مقصد می رسم، اگر سالم رسیدیم می گوئیم خوب آیت الکرسی را خواندم دم من گرم، اگر تصادف کردم می گویم ای خدا و... و من ایمانم را از دست می دهم،

بنابراین گره خوردن اشکال دارد و الّا خواندنش اشکال ندارد، با خواندن قلبم آرامش می گیرد، تشعشع مثبت است، امّا اگر بگویم اگر من این را بخوانم آنگاه سالم به مقصد می رسم، خوب ممکن است سالم به مقصد نرسم، آنوقت چکار کنیم؟ سالم رسیدن به مقصد مستلزم خیلی چیزهاست، رعایت سرعت مجاز، عدم تخطّی از مقرّرات و ... مثلاً یک کسی ماشینش نقص فنی دارد و با سرعت 180 کیلومتر دارد می رود، آیا ایت الکرسی جلوی مشکلات این قضیه را می گیرد؟

دوره تي دي - استاد طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر