۱۳۹۳-۰۲-۳۱

تعريف اکوسيستم

تعريف اکوسيستم

اکوسيستم در برگيرنده نحوه کنترل و ارتباط بين کليه ذرات عالم هستي مادي و يا به اصطلاح عوامل ايجاد ارتباط ما بين اونهاست. همون طور که ميدونيد اکوسيستم در واقع توزيع ارتباط بين همه اجزا رو به عهده داره و هر ذره اي از ذره ديگر روزي و بهره و ارتباطي داره و هيچ ذره اي بدون ارتباط با ذرات ديگر نمي تواند وجود داشته باشد. لذا عاملي است که در واقع تعادل بين کليه ذرات عالم هستي رو برقرار ميکنه و در واقع حالا به اصطلاحي روزي همه ذرات رو ميرسونه، همون چيزي که شما به اسم ميکائيل مي شناسيد.

خوب، در يک جايي همه اين ارتباط رو ميتونيد با اون چيز هايي که در جاهاي ديگه شنيديد تطابق بديد. هرگونه تغيير در جهان هستي مادي توسط اکوسيستم انجام مي گيرد. بنابراين تولد، مرگ و از حالي به حال ديگر شدن کليه اجزاي عالم هستي، هستي مادي، توسط اکوسيستم تعيين و به مورد اجرا گذاشته ميشه. حالا از نمونه هاي اين اتفاقاتي که افتاده اُنچه که گفته ميشه، پديده ي انفجار بزرگ خوب، ايني که قبلا طراحيش چي بوده بعدا چطور شده و ايني که پيدايش منظومه شمسي در نهايت، بعد پيدايش زمين، بعد پيدايش حيات روي زمين و به اصطلاح تا اينکه به انسان برسه همه طراحي کي بوده؟ قاعدتا " اکوسيستم ".

از چيز هايي که در اکوسيستم باهاش برخورد ميکنيم ايني که حيات تجلي ميخواد، تجلي حرکت ميخواد، حرکت رفتار ميخواد، رفتار جهت ميخواد، جهت هويت ميخواد و هويت شخصيت. و اونجايي که حرکت مي خواهيم تبادل انرژي است تبادل انرژي خستگي و آنتروپي داره و آنتروپي تغيير داره يعني تولد و مرگ.
( تولد و مرگ هم که ميدونيد عزرائيله )

Psy. GB. 1383
استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر