۱۳۹۳-۰۳-۰۴

طبع نرم افزاري - طبع سخت افزاري

طبع نرم افزاري - طبع سخت افزاري

نرم افزار بنياد جاي ماجراي بسيار مفصلي داره، اون تيپ هايي که گفتيم ماحصلش در بنياد نهفته و مورد بررسي دقيقي قرار ميديم، خيلي جاي صحبت داره و دو بخش داره :

- يک بخش اصول حاکم بر اون هست
- يک بخش طبع نرم افزاريست که در اون خوابيده

ما يک طبع سخت افزاري داريم يک طبع نرم افزاري،

طبع سخت افزاري داريم الان به ما نيگاه ميکنن ميگن که تيپ شما دمويست، صفراويست ... ايندومورفيست، مزومرفيست، اکتومرفيست، اين الان ماست، ولي نوزادي که متولد شده چي؟ توجه فرموديد؟

يکي از کاربردهاي مساله در بحث آموزش و پرورش هست و بحث ايني که ما مشكلمون کودکانه ،اطفالن، اونجا بايد ما تشخيص داشته باشيم، بعدش ديگه حالا يه مقدار کار از کار گذشته،

اينجا ما يک تيپي روتعريف مي کنيم که هميني که راجع بهش صحبت مي کنيم، اين طبع نرم افزاري است، تيپ نرم افزاري است، اين طبع الان تيپ سخت افزاريست، اون تيپي که اونجا موقع تولد صحبت مي کنيم تيپ نرم افزاري است.

طبع نرم افزاري است و تفاوت ميکنه، خوب چون اين بحثش مفصله و الان داريم کليات رو صحبت مي کنيم ميريم جلو در جاي خودش راجع بهشون صحبت مي کنيم.

Psy. GB. 1383
استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر