۱۳۹۳-۰۳-۰۴

يکي از تئوريهاي مهم در سايمنتولوژي،

يکي از تئوريهاي مهم در سايمنتولوژي، تئوري « ويروسهاي غير اُرگانيک » است که بر اساس آن، انسان با ويروس هايي مواجه است که مي توانند ذهن، روان و جسم را درگير کنند و ستادهاي مهم نرم افزاري انسان را درگير کنند و ستادهاي مهم نرم افزاري انسان را به تسخير درآورند و در فايلهاي اطلاعاتي اجزاي وجودي انسان نفوذ کرده و آنها را آلوده کنند و ايجاد پارازيت و اختلال نمايند.

الف) اين پارازيت ها در فايلهاي اطلاعاتي ذهن رخ مي دهد و مي تواند منجر به تغيير رفتار، تفکر، بينش، پديدار شدن انواع و اقسام توهم ها، رفتارها و تمايلات غير عادي در فرد شود.
در سايمنتولوژي با رفع علائم اين آلودگي و حذف و پاکسازي ويروس هاي غيرارگانيک، امکان رفع اختلالهاي فوق فراهم شده و عامل مهمي در بهبود و درمان بيمار مي باشد. تجارب متعددي طي چند دهه ي گذشته در اين خصوص به عمل آمده که تئوري فوق را تاييد مي کنند.

ب) ويروسهاي غيرارگانيک به چند طريق مي توانند اثر گذار باشند و بخش ها و ستادهاي مهم سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط ما را تحت تاثير قرار دهند و بر روي انسان اثر منفي بگذارند.

1- اثر مستقيم بر روي بخشهاي مختلف جسم.
2- اثر غير مستقيم بر جسم:

* اثر بر روي رأکتورها و کانالهاي مختلف انرژي هاي حياتي و اختلال در آنها که منجر به ايجاد اختلال غير مستقيم در بخشهاي مختلف جسم مي شود. اثر بر روي بخشهاي نرم افزاري انسان که باعث تأثير فيزيکي بر روي جسم مي شود.

* مختل کردن ادراکات و احساسات انسان از طريق تسلط به ستادهاي ذهن و اشغال برنامه هاي نرم افزاري آن، که حاصل آن، توهم و ... مي باشد.

اين ويروس ها به دو گروه A و B تقسيم مي شوند و به چند طريق بر روي ما اثر مي گذارند:

1. در دوران جنيني، از طريق « من برنامه ريزي شده » که عامل آن اشتباهات گذشتگان مي باشد و ما در آن نقش نداريم، يعني ويروسهاي غيرارگانيک قبل از تشکيل شدن نطفه ي اوليه انسان حضور دارند و از طريق والدين انتقال مي آيند و بعدها عوارض خاصي در اين خصوص مشاهده مي شود.

2. در دوران زندگي، از طريق برنامه هاي محيطي که شامل خانواده، شهر، مملکت، دنيا و کليه ي آموزه هاي مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است در « من برنامه پذير » اثر گذار است که اشتباهات خود ما عامل آن است.


مروري بر دوره مقدماتي سايمنتولوژي
استاد محمد علي طاهري
دانشگاه علوم پزشکي ايران- خرداد 1388

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر