۱۳۹۳-۰۲-۳۰

قضاوت با شماست چرا .....
قضاوت با شماست  چرا .....


چرا و به چه صورت، خبرگزاری همانند همشهری، رویه ی خود را نسبت به عرفان حلقه عوض می کند؟!

مورد اول ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
http://www.hamshahrionline.ir/details/103445

و مورد دیگر در همان وب سایت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
http://www.hamshahrionline.ir/%28S%28bhyusyrjhu0kae553r4wmi45%29%29/details/259895

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر