۱۳۹۳-۰۳-۰۸

نقش اولياءالله در زندگي انسانهاي

نقش اولياءالله در زندگي انسانهاي
نقش اولياءالله در زندگي انسانهاي حقيقت جو قابل انکار نيست. زيرا اين انسانهاي متعالي، در مسير کمال افراد حقيقت طلب، نقش «علائم الطريق» را ايفا مي کنند. آنها بهترين دعوت کنندگان به پيامهاي آسماني «لا اله الا الله» و «فاستقيموا اليه» هستند و انگشت اشاره ي هر کدام، به سوي خداوند است.

اگر مسير کمال را به کوه بلندي تشبيه کنيم، اولياءالله بلد راه کوهنوردان براي رساندن آنها به قله ي اين کوه هستند. هر کوهنوردي که قصد فتح قله را دارد، بايد به بلد راه متوسل شود و با هدايت او مسير را طي کند. بلد راه هيچ گونه منيتي ندارد و کسي را به سوي خود دعوت نمي کند. او رهروان را به سوي قله اي فرا مي خواند که قبلا آن را فتح کرده است. نگاه کوهنورداني که به او متوسل ميشوند نيز، به سوي قله است؛ اما در عين حال، قدرشناس او هستند و کمک او را ناديده نمي گيرند.

همه ي اولياءالله با رمز گشايي از پيامهاي آسماني و با عملکرد خود، همواره براي اين هدايت اعلام آمادگي کرده اند. آنها توجه مردم را تنها به سوي خدا جلب مي کنند. کساني که با توسل به آنها به رشد و تعالي معنوي رسيده اند و محور وجودي آنها محور الله شده است، بهتر از هر کسي از وجود اين نعمات الهي برخوردار شده اند و به مقام و منزلت الهي آنها واقف هستند. يکي از با ارزشترين انگيزه هاي سفرهاي زيارتي نيز قدرداني از همين منزلت الهي است.

مقاله ي « با اولياي الهي »
استاد محمدعلي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر