۱۳۹۳-۰۳-۰۸

بهترين و کاملترين دعا !

بهترين و کاملترين دعا !

استاد:
خداوند همه ما را به راه راست هديت بفرمايند،

و راه راست هم در واقع کوتاهترين مسيره،
کوتاهترين فاصله بين دو نقطه صراط المستقيم هست که به هر حال ميل به سمت صفر شدن داره، ميره که به سمت يک صفر، يک نقطه ميل بکنه و

آن نقطه خاموشي در حرف نمي گنجد.

خداوند همه ما را به سمت آن يک نقطه هدايت بکند،
و دعامون چيزي غير از اين نيست، الهي آمين.

منبع: لحظات پاياني ديدار با استاد در دفتر آقاي معصومي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر