۱۳۹۳-۰۳-۰۴

اثر پديده اي به نام ويروس غير ارگانيك

اثر پديده اي به نام ويروس غير ارگانيك

اما يک عامل در دوران جنيني شما باهاش آشنا هستين، تجربه کردين و اين رو به خوبي ميدونين، يعني تمام کليه دوستاني که اينجا جمعن بر طبق چيزي که بوده، دوره هايي رو که مي بايستي پيش زمينه گذرونده باشن، الزاما اين موضوعات رو ديگه ميدونيد که در واقع ما پديده اي به نام ويروس غير ارگانيک داريم از تئوريهاي سايمنتولوژي است،

پديده ويروس هاي غيرارگانيک يکي از محل هاي نفوذش در دوران بارداري و روي من برنامه ريزي شده و من برنامه پذير بعدهاست، روي من برنامه ريزي شده در دوران جنيني از طريق مادر پدر انتقال پيدا ميکنه، يعني جنين که تشکيل ميشه، اون نطفه اولش قبل از اينکه اصلا چيزي تو کار باشه، اين حضور داره، اصلا همون نطفه اي که تشکيل ميشه اين انتقال پيدا کرده، خوب و بعدها ما عوارضي رو در اين خصوص مشاهده مي کنيم.

در مورد من برنامه پذير ديگه مشخصه اون پديده هايي است که از محيط، از خونه بگيريد، از والدين بگيريد، از مدرسه و شهر و مملکت و دنيا و سياست هاي جاري در دنيا ميتونه روي من برنامه پذير ما اثرگذار باشه، چه چيزي در دنيا در جريانه، چه روالي هست، حالا روالهاي فرهنگي اجتماعي اقتصادي همه اينها اثر گذاره. مثلا فرزنداني که تو دوران بحران اقتصادي جهاني به دنيا بيان فرق ميکنه با فرزنداني که در اين دوره نيستند، بعنوان مثال يا در زمان فرزنداني که در جنگ جهاني دوم يا در جنگ جهاني اول اينها متولد شدند، خوب تفاوت ميکنن با بچه هاي دوران صلح، زمان صلح خوب نهايت اين قضايا مياد و در نرم افزار شخصيت، همون شخصيت حقيقي مياد از اون فيلترهاي بينشي و منشي عبور ميکنه و رفتار ما رو شکل ميده و نهايتا شخصيت واقعي ما، شخصيت واقعي ما دوباره ميتونه من برنامه پذير رو به يک سمتي خودش هم اثر گذار باشه، يعني به يک ارزش هايي رو بهش بها بده، به يه ارزشهاي ديگري نميدونم چيکار بکنه و نهايت قضيه خود اين شخصيت واقعي دوباره در چيدمان به اصطلاح من برنامه پذير اثرگذار ميتونه باشه.

Psy. GB. 1383
استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر