۱۳۹۳-۰۳-۰۴

نرم افزار روح

نرم افزار روح

جهت کلي ما رو نشان ميده، يعني کليت ما يه جهتي داره، يه کليتي داره، هويتي داره، خوب اون هويت و جهت نهايي اش که به چه سمتي هستيم، حالا اگه در حاشيه تو پارانتز بگم اليه راجعون هستيم، يه جهتي هست، يه چيزي ما رو به سمت اليه راجعون هل ميده، جهتش رو تعيين ميکنه، که قبلا شما تو دوره ها با اين بحث ها آشنا شديد،

من فقط اشاره ميکنم که شما بدونيد اين کدوم مطلبه،
خوب پس جهت کلي ما رو نشان ميده، يعني در همه ما اين نرم افزار داره يه جهتي رو نشان ميده.

Psy. GB. 1383
استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر