۱۳۹۳-۰۳-۰۷

رابطه ي کتب آسماني و اولياء الهي!

رابطه ي کتب آسماني و اولياء الهي!

بهترين کساني که مي توانند از پيامهاي آسماني رمزگشايي کنند، اولياءالله هستند. دليل اين که پيامبر اسلام (ص) به امت خود فرمودند دو امانت گرانبها براي شما به جا مي گذارم و اين دو امانت را قرآن و عترت معرفي کردند، همين است.

در حقيقت، دليل اين که ايشان ما را به عترت ارجاع داده اند،‌ اين است که آن‌ها بهتر از ديگران پيام‌هاي قرآن را درک مي کنند. قرآن قانون اساسي است و عترت کساني هستند که اين قانون را به خوبي درک و اجرا مي‌کنند.

باز هم مي توان از يک مثال استفاده کرد: رعد و برق ابتدا به مرتفع‌ترين بناها برخورد مي‌کند و اين بناها بيش از هر بناي ديگر جريان الکتريکي را جذب مي کنند. همه ي ما نيز در معرض نور هدايت الهي هستيم؛ اما اين نور بهتر از همه به مستعدترين هاي ما اصابت و اثر مي کند. انبياء و اولياء الهي بهترين دريافت کنندگان الهامات و معارف الهي هستند که آنها را درک مي کنند و از اين طريق بهتر از ديگران از پيامها و تعاليم کتب آسماني بهره مند مي شوند.

همان‌طور که يک مقاله ي علمي براي کساني بيشتر قابل استفاده است که با آگاهي هاي قبلي خود، براي فهم آن آمادگي دارند. در مورد هدايت الهي هم همين‌ طور است. انبيا و اوليا براي استفاده از کتب آسماني آمادگي بيشتري دارند و گيرندگي آن‌ها از همه بالاتر است.

مقاله ي « با اولياي الهي »
استاد محمدعلي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر