۱۳۹۳-۰۳-۰۷

وراثت رسالتي اولياءالله!

وراثت رسالتي اولياءالله!

در برخي از متون ديني، ائمه ي معصومين (ع) وارثان انبياء معرفي شده اند. اين وراثت، وراثت ژنتيکي نيست. در جنگهاي قديم، هر لشکري عَلَمي داشت که بر پا بودن آن، نشانه ي پابرجايي اين لشکر بود. به همين دليل، علمدار نقش مهمي ايفا مي کرد. در همه ي اين جنگها علمدار فرد از جان گذشته‌اي بود که بيش از همه در معرض خطر قرار داشت. علمدارها زودتر از ساير افراد لشکر کشته مي‌شدند؛ اما افتخار لشکر بودند. اگر با کشته يا مجروح شدن علمدار، عَلَم مي‌افتاد، دوباره کسي آن را بلند مي‌کرد و به اين ترتيب، تعداد زيادي از علمدارها يکي پس از ديگري علم را برافراشته نگه مي داشتند. هر علمداري که پرچم علمدار قبلي را بلند مي کرد، وارث او بود. هر وارثي، رسالتي به عهده دارد. اين وراثت، «وراثت رسالتي» است. ائمه ي معصومين (ع) نيز در زنده نگه داشتن رسالت الهي وارث انبيا هستند؛ يعني علمدار کمال هستند.

در عصر ظهور هم عده اي وارث خير و عده اي وارث شر هستند و هر کدام از ما به يک شکلي در برپايي علم حق يا باطل مي توانيم علمدار باشيم و اثبات کنيم که وارث حسين‌ها هستيم يا وارث يزيدها. در اين عصر، منجي موعود، اصلي ترين علمدار جبهه ي خير و بهترين وارث انبياء است.

مقاله ي « با اولياي الهي »
استاد محمدعلي طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر