۱۳۹۳-۰۳-۰۴

مثلا به ما گفتند شيطان پرست!

مثلا به ما گفتند شيطان پرست! به ما گفتند نمي دانم کاباليست، به ما گفتند وهابي، نمي دانم چي...هر چي، مسيحي، حالا خود ما هم گم کرديم که بالاخره تکليف ما چيست در اين وسط؟! ببينيد بنابراين ما آمديم گفتيم که نه، ما اگر راجع به انسان شناسي صحبت مي کنيم و اگر نمودهاي عملي اين انسان شناسي را هم، بخش هايي از آن را فعلا به معرض تست و آزمايش قرار داديم.

شيطان پرست نيستيم و حالا اتفاقا مسلمان هم هستيم و بر حسب اتفاق هم اينجا که متولد شديم پدر و مادر ما هم شيعه بودند و ما هم شيعه هستيم و اين را ديگر نمي توانيم هيچ کاري بکنيم و به صورت ارثي شيعه بوديم و بعد هم آمديم يک تحقيقاتي هم بالاخره در مورد اين ارثي که به ما رسيده انجام داديم و خيلي ها هم شايد انجام ندهند.

بعد براي اينکه حالا با ادعاي ما که چيزي حل نشده است، يعني ما گفتيم شيعه هستيم، گفتند نه شما خودتان هم نمي توانيد، خب، بعد ما آمديم گفتيم که مي دانيد ديگر اين مسائل که نماز نمي خوانند و اين حرف ها را که ديگر گوشتان پر است از اين حرف ها. بعد آمديم گفتيم که ما اتفاقا ما برداشت خود از صلات را هم داريم، به خدا حج را هم مي شناسيم، باور بکنيد رمضان را هم مي دانيم، باور بکنيد فطر و غدير و چي... و همه ي مناسک را هم قبول داريم و تازه نه تنها قبول داريم بلکه فلسفه اش را هم براي شما مي نويسيم.

اينها براي اين بوده که به اصطلاح در واقع روشن کنيم که مافياي دارو، مافياي مواد مخدر به هر حال مغرضين سياسي و، و، و... که ديگر خودتان مي دانيد. اينها اين بهانه از آنها گرفته بشود. ديگر دست به هر کاري زده شده است، هر نوع اتهامي که شما فکر بکنيد اين وسط وارد شده است.

ما هم در حد توان خود همه را پاسخ گفتيم. حالا که پاسخ گفتيم مي گويند که شما وارد حوزه ي دين شديد، شما پاي خود را در کفش به اصطلاح دين و مذهب و اينها کرديد! اين حريم، حريم ممنوعه است. شما که تحصيل حوزوي نداريد که!

خب، حالا ما نمي دانيم بالاخره پاسخ بدهيم يا پاسخ ندهيم! و اگر پاسخ ندهيم، خب، اين اتهامات هست، مي گويند بياييد ببينيم که فلان... اگر پاسخ بدهيم اين موضوع هست که شما وارد حوزه ي ممنوعه شده ايد و بدون اينکه تحصيلات حوزوي داشته باشيد، خب، و نمي دانم استاد مشخصي و معين...


ديدار با استاد طاهري
نوروز سال 90

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر